Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PM generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents control strategy of the one-branch controlled three-phase rectifier cooperating with permanent magnet (PM) generator which allows for operation with no rotor position detection (NRP) of the generator. Combination of a proposed simplified control algorithm and lowcost rectifier can be an interesting reliable solution for permanent-magnet (PM) small-scale wind turbines or automotive alternators.. Mathematical relationships for the rectifiers' output power are discussed. The influence of new and classic control strategy on efficiency was experimentally verified.
PL
Artykuł przedstawia metodę sterowania prostownika trójfazowego z jedną gałęzią sterowaną współpracującego z generatorem z magnesami trwałymi (PM), dzięki której nie jest wymagana informacja o położeniu wirnika (NRP) generatora. Połączenie prostej metody sterowania z niskimi kosztami budowy tego typu prostownika może być interesującym, niezawodnym rozwiązaniem dla turbin wiatrowych małej mocy lub alternatorów samochodowych. Omówiono zależności matematyczne opisujące moc wyjściową prostownika. Zweryfikowano eksperymentalnie wpływ klasycznej i nowej metody sterowania na sprawność prostownika.
EN
The paper presents the control algorithm dedicated to a variable speed energy conversion system in a small hydropower plant. The energy conversion system consists of propeller water turbine, permanent magnet synchronous generator and power electronic converter. The main purpose of the algorithm, apart from the water level controlling, is to achieve the highest possible efficiency of the system. The changeable hydrological conditions, in the form of significant variations in a river’s flow and head throughout the year, requires to operate in a wide water flow and head range. Applied optimizing techniques guarantee maximal average efficiency independently of hydrological condition changes, by constant searching of the optimal operation parameters. The presented control method is implemented and tested in the energy conversion model, created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on the real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule przedstawiono zasady zarządzania przetwarzaniem energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej. Jednostkami generacyjnymi są dwa turbozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową. Opisano sposób wyboru optymalnej charakterystyki pracy oraz zasady współpracy turbozespołów zapewniających maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału wody. Opisana metodologia została zaimplementowana i przetestowana na rzeczywistym obiekcie o łącznej mocy 150 kW. W artykule zamieszczono wyniki rzeczywistych pomiarów.
EN
This paper presents the rules of management of an energy conversion system in a small hydropower plant (SHP). The SHP contains two permanent magnet (PM) generators which can work at a variable speed. In the article the way of obtaining the optimal work characteristic curve is described. To achieve the best efficiency the special methodology of units cooperation is also presented. The theoretic analysis is algorithmizated, implemented and tested in the real object of 150 kW electrical power. The measurement results of this object are presented.
PL
Pełniejsze wykorzystać potencjału energetycznego wody jest możliwe przez zastosowanie technologii przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono koncepcję takiego systemu przetwarzania energii pod kątem zastosowania w prototypowej małej elektrowni wodnej (MEW), bazującego na generatorze z magnesami trwałymi zintegrowanym z turbiną śmigłową. Taki generator może pracować przy zmiennej prędkości obrotowej, jednak wymaga zastosowania energoelektronicznego układu przekształtnikowego w celu dopasowania parametrów produkowanej energii elektrycznej do wymagań sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis elementów prototypowych koncepcyjnej MEW, takich jak generator oraz przekształtnikowy układ generacyjny.
EN
Full efficiency of energy conversion in small hydropower plants (SHP) can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system dedicated for application in a prototype SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP like PM generator and power electronic unit are described in details.
5
Content available remote Small Hydropower Plant with variable speed PM generator
EN
This paper presents a new concept of a Small Hydropower Plant (SHP) which is based on a permanent magnet generator (PM generator) with a propeller turbine integrated with the generator rotor. The PM generator can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generator has to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The paper describes elements of the energy conversion system and it also presents the results of numerical calculations of this system working.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję Małej Elektrowni Wodnej (MEW) opartej o zintegrowany z turbiną śmigłową generator synchroniczny z magnesami trwałymi. Generator pracuje ze zmienną prędkością obrotową, dlatego energia przez niego wytwarzana musi być przekształcona za pomocą układu energoelektronicznego do parametrów zgodnych z wymaganiami sieci trójfazowej. W artykule opisano elementy systemu wytwarzania i przekształcania energii oraz przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych pracy tego systemu.
6
Content available remote Integrated turbine with PM generator for small hydro-power plants
EN
This paper presents a new concept of small hydropower plant with PM generator. This new solution has propeller turbine integrated with a PM generator. The turbine operates at variable speed and therefore the generator produces voltages at variable magnitude and frequency. For that reason the generated energy should be converted by a power electronics unit to fit the parameters of the external grid. Those three units: The turbine, the PM generator and the converter are described and the results of preliminary laboratory test are presented.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcje Małej Elektrowni Wodnej wyposażonej w generator z magnesami trwałymi. Zaprezentowano nowe rozwiązanie generatora z magnesami trwałymi zintegrowanego z turbiną śmigłową. Z uwagi na pracę turbiny przy zmiennej prędkości obrotowej generator wytwarza napięcia o zmiennej amplitudzie oraz częstotliwości. Konsekwencją tego jest konieczność zastosowania przekształtnikowego układu energoelektronicznego w celu przekształcenia i dopasowania parametrów generowanej energii do wymagań sieci. W pracy opisano oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych dla trzech głównych elementów toru wytwarzania energii, tj.: turbiny śmigłowej, generatora z magnesami trwałymi oraz układu przekształtnikowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.