Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Josephson junctions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Arrays of synchronized Josephson junctions can be used as coherent frequency sources where the voltage across the junctions is connected tc the frequency only via fundamental constants. Recent results on intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors show problems with synchronization and self-heating effects. Thus we investigate numerically the temperature of the self-heated chain of two current-biased Josephson junctions loaded by a resonator and the conditions of synchronization in the system. For calculations we used parameters of intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors. We found that the increase of the accurrent at the resonant frequency results in the phase locking of junctions (coherent radiation] as well as in an increase of the temperature of each of the junctions above the nominal bath temperature of the cryostat. Both the increase of the temperature and the phase locking appear in the same interval of the bias currents.
PL
Matryce zsynchronizowanych złączy Josephsona mogą być używane jako spójne źródła częstotliwości, w których napięcie złączy jest zależne od częstotliwością tylko przez podstawowe stałe fizyczne. Wyniki ostatnich prac nad wewnętrznymi złączami Josephsona w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych wykazały problemy z synchronizacją i efektem samopodgrzewania. Dlatego badano numerycznie temperaturę samopodgrzewania łańcucha złożonego z dwóch spolaryzowanych prądowo złącz Josephsona obciążonych przez rezonator i badano stany synchronizacji w tym systemie. Do obliczeń wykorzystano parametry wewnętrznych złączy Josephsona wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych. Stwierdziliśmy, że wzrost prądu zmiennego o częstotliwości rezonansowej prowadzi do fazy blokowania złączy (spójnego promieniowania), jak również do wzrostu temperatury każdego złącza powyżej nominalnej wartości temperatury kąpieli w kriostacie. Zarówno wzrost temperatury jak i faza blokowania złączy pojawiają się w tym samym przedziale prądów polaryzujących.
EN
Intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors have a good perspective for different electronic devices (in particular, for the quantum voltage standard) operated at relatively high temperature and over a wide frequency range. We investigate the parametric resonance in the intrinsic Josephson junctions and creation of the longitudinal plasma wave. The charge oscillations in the superconducting layers at different values of bias current are studied. We demonstrate that the resonance characteristics might be used for the determination of the system's parameters.
PL
Właściwości wewnętrznych złącz Josephson'a w nadprzewodnikach wysoko- temperaturowych umożliwiają wykorzystanie złącz w wielu różnych urządzeniach elektronicznych (szczególnie w kwantowych wzorcach napięcia), ponieważ mogą one pracować w stosunkowo wysokiej temperaturze i w szerokim zakresie częstotliwości. Badano rezonans parametryczny w wewnętrznych złączach Josephsona oraz tworzenie podłużnej fali plazmowej. Zbadano oscylacje ładunku w warstwach nadprzewodzących dla różnych wartości prądu polaryzacji. Wykazano, że własności rezonansu mogą zostać wykorzystane do określenia parametrów systemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.