Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podjęto próbę analizy ewolucji usług telekomunikacyjnych w ciągu kilku ostatnich dekad zwracając uwagę na powroty w zmienionej formie koncepcji opracowanych wcześniej, np. ISDN, IN, B-ISDN i pojawianie się nowych idei (np. Web 2.0). Było to również pretekstem, by ocenić czy i w jakim stopniu mamy do czynienia z wynajdywaniem telekomunikacji na nowo, jako komunikowania w szerokim sensie, uwzględniającym aspekt społeczny, w wymiarze wirtualnym.
EN
The paper addresses evolution of telecommunication services during last few decades with the focus on return of some old concepts from ISDN, IN, B-ISDN, in a new form, and on emerging ideas like Web 2.0. It is also a pretext to come back to the roots of the concept of communication in order to take a fresh look at and to evaluate whether and to what extent we are witnessing reinvention of telecommunications as communication in a broad sense that includes the social aspect in the virtual dimension.
PL
Przedstawiono ideę otwartych platform usługowych Parlay/OSA. Opisano główne przesłanki do wprowadzenia Parlay/OSA oraz omówiono architekturę takiego rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów telekomunikacyjnych. Pokazano realizację przykładowej usługi z wykorzystaniem Parlay/OSA. Przeprowadzono krótki przegląd dostępnych na rynku rozwiązań.
EN
Paper presents a general concept of Open Service Platforms(Parlay/OSA). Subsequently, key advantages of Parlay/OSA implementation are described and the architecture of Parlay solution is sketched. Main emphasis is put on telecommunication aspects (model of connecting Parlay to the network, signalization protocols, integration with IN networks). Moreover, it is described how a simple service can be implemented with Parlay/OSA. In the final part of the paper an overview of the existing solutions is outlined.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia techniczne związane z problematyką telepracy. Opisane rozwiązania dotyczą środków łączności, jakie może zapewnić stacjonarny operator sieci publicznej przy realizacji usług dodanych. Przedstawiono alternatywne sposoby realizacji transmisji danych i łączności telefonicznej pomiędzy telepracownikami a biurem głównym przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the main technical aspects connected with teleworking. The telecommunication solutions described concerns public fixed network operator who can realize value added service. The article presents alternative methods of data and voice services providing between teleworker and the main site of company.
PL
Zanalizowano jak obecnie świadczone usługi IN mogą rozwijać się w szerokopasmowych i multimedialnych sieciach NGN, wpływ tego zjawiska na architekturę sieci i usług oraz możliwości dochodów, jakie w związku z tym otwierają się przed operatorami sieci i dostawcami usług.
EN
This paper analyses how existing IN application can evolve in the next generation voice and multimedia networks, evaluate their impact on the network and service architecture, and identify new revenue opportunities for Network Operators and Service Providers.
PL
Zaproponowano architekturę odniesienia dla tak zwanych sieci nowej generacji (New Generation Networks - NGN), ustanawiających koncepcje integracji usługowej sieci PSTN/ISDN/GSM/IN z sieciami wykorzystującymi technikę IP.
EN
The paper introduces a reference model for Next Generation Networks (NGN) which constitute a framework for bridgeing and integrating PSTN/ISDN/GSM/IN services with IP based networks services.
PL
Przedstawiono nową koncepcję sieci tzw. sieci podporządkowanej usługom. W sieci tej, niezależnie od typu sieci dostępowej, jest oferowany ten sam zestaw usług. Przykładem takiej architektury usługowo-sieciowej jest platforma TINA. W artykule przedstawiono doświadczenia firmy Lucent Technologies we wdrażaniu tej platformy.
EN
This paper introduces the theme of service-centrics networks - the uncoupling of services from access networks. It also delineates an architecture approach for implementing service networks and describes Lucent Technologies experiences with the Telecommunication Information Networking Architecture (TINA), which employs this approach.
PL
Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN
Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.