Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CMMs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referat przedstawia koncepcję i sposób tworzenia systemu pomiarowego poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii .NET Framework, udostępnionej przez firmę Microsoft. W referacie autorzy pragną podzielić się uwagami wynikającymi z pracy nad czwartą generacją systemu maszyn pomiarowych Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków, której rezultatem jest powstająca kolejna wersja systemu zintegrowanego z modelem CAD.
EN
The paper presents conception and the way of creation of measuring system by using modern .NET Framework technology, which is at present offered by Microsoft. In the paper authors would like to exchange their notes coming out from their works with designing the fourth generation system for CMMs produced by The Institute of Advanced Manufacturing Technology Kraków. Results of their works is actually coming into existence as next version of measuring system integrated with CAD model and intended for using in CMMs.
PL
Zaproponowano ogólną metodologię walidacji oprogramowania systemów pomiarowych. Przedstawiono możliwość zastosowania tej metodologii do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Maszyny te stanowią bardzo ważne wyposażenie pomiarowe w przemyśle, stosującym zaawansowane technologie. Aktualnie brakuje ujednoliconych procedur walidacji oprogramowania tego rodzaju systemów. Publikacja jest wynikiem pierwszego wspólnego podejścia autorów do ujednolicenia działań dotyczących walidacji oprogramowania WMP. Głównymi etapami proponowanej metodologii są: dekompozycja oprogramowania na części, moduły i komponenty, określenie fazy realizacji komponentu, ustalenie kategorii ryzyka, wyspecyfikowanie wymagań, opracowanie procedury walidacji odpowiedniej dla ocenianego komponentu, przeprowadzenie walidacji i wygenerowanie jej certyfikatu.
EN
A general validation methodology for measurement system software is proposed. The possibility of applying this methodology to validation of the software of coordinate measuring machines (CMM) is presented. These machines are important measurement equipment of industrial plants using advanced technologies. Up to now there have not been developed unified and standardized procedures for software validation of such systems. The publication is the result of the authors' joined approach to developing the unified validation methodology of the CMMs software. The main stages of the proposed methodology are: decomposition of the software into parts, modules and components, specifying the requirements, development of the validation procedure appropriate to the assessed component. Since the requirements can be different for each type of the software component subjected to validation, the software examination should be carried in accordance to them. The necessary stage is preparation and generation of the validation certificate.
3
Content available remote Metody bootstrapowe w prewalidacji danych
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny danych pomiarowych. Dane te, tworzone w procesie symulacji jako dane odniesienia, są przeznaczone do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ważnym zagadnieniem jest prewalidacja danych, w której ocenia się stosowany model symulacyjny danych m.in. na podstawie oszacowania parametrów statystycznych.
EN
The paper describes some problems involving the analysis of the reference data generated for software validation. To solve any of them the bootstrap method can be applicable especially when a little is known about statistical distribution of the generated data and the size of data set is small. The method was shown to be very simple in implementation and can stand a useful tool in this step of the validation of CMM's software.
PL
Komputerowe systemy CMMs (Computer Maintenance Management systems) wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu przedsiębiorstw, z powodzeniem znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Istnieje możliwość wprowadzenia i praktycznego wykorzystania tych narzędzi w zakładach górniczych (kopalniach węgla kamiennego). Wprowadzenie systemu klasy CMM w kopalniach węgla kamiennego winno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn i urządzeń, a tym samym obniżyć koszty, w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn i urządzeń.
EN
Computer Maintenance Management systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation as well as management of constant company activity have been successfully applied in various industrial areas. There is a real possibility of introduction and practical application of these tools in mining companies (coal mines). The introduction of CMM system in coal mines should secure the constant activity of the machinery and equipment resulting in reduction of exploitation costs as a results of prolonged working time of these devices.
5
EN
Continuous production maintenance in mining industry (coal mines) results in high production costs. Well-known computer systems supporting machine and appliances exploitation as well as traffic control in factories have been currently broadly applied in a variety of industry branches. Therefore introduction of these systems in mining industry operations seems inevitable. CMMs class system introduction in mining industry should provide continuous operation of machines and appliances and result in decrease of variable costs of the company due to extended operating time of the devices. In terms of a coal mine, this time savings will result in loss cuts as a result of machine delays. Applications of computer systems supporting the maintenance policy in mining industry have been presented.
PL
Zapewnienie ciągłości ruchu w zakładach górniczych (kopalniach węgla kamiennego) generuje wysokie koszty produkcji. Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach na dzień dzisiejszy znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dlatego też nieuchronne wydaje się wprowadzenie tych systemów do obsługi zakładów górniczych. Wprowadzenie systemu klasy CMMs w zakładach górniczych powinno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn/urządzeń, a tym samym obniżyć koszty zmienne przedsiębiorstwa w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn/urządzeń. W przypadku zakładu górniczego pozytywnym skutkiem tej oszczędności czasowej będzie ograniczenie strat spowodowanych przestojem maszyn. Przedstawione zostały możliwości zastosowania narzędzi komputerowych do wspomagania gospodarki remontowej zakładów górniczych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.