Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CATIA V5
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A study on simulation model and kinematic model of welding robot
EN
Purpose: This study tries to develop a simulation model of six degree freedom for Faraman AM1 welding robot using CATIA V5 and compares with the computed kinematic model for robotic welding. The error varification of simulated model and kinematics of the robot is also being carried out. Design/methodology/approach: CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Application) is a multi-platform PLM/CAD/CAM/CAE commercial software suite to use to develop six degree freedom for Faraman AM1 welding robot. The forward kinematic and inverse kinematic equations are also used to verify the developed model. Findings: The results obtained from the six degree freedom for Faraman AM1 simulated model has a good agreement with computed kinematic models equations. The catia V5 a very powerful tool which could used in develope a simulation for robotic welding system. The the angle error between simulated model and computed inverse kinmenatic equation obtained too very small. Research limitations/implications: The developed simulated in Catia is mainly aimed to be used in GMA welding process. D-H (Denavit-Hartenberg) convection is used to determine the orthonormal coordinate frames at different joints of a robotic manipulator and determining four kinematic parameters. Originality/value: The six degree freedom for Faraman AM1 welding robot is model to analysed and compared with forward and inverse knimatic.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia próbę weryfikacji metody, której zadaniem ma być umożliwienie oszacowania wartości błędu, jaki powstanie w wyniku odtworzenia powierzchni swobodnej z „chmury punktów", składającej się - w zależności od parametrów digitalizacji z różnej liczby punktów. Wszystkie działania związane z weryfikacją metody zostaną przeprowadzone w sposób modelowy w systemie CATIA V5. Generowanie „chmury punktów" - etap digitalizacji będzie przeprowadzony analogicznie ze strategią digitalizacji powierzchni swobodnych oferowaną przez oprogramowanie pomiarowe PowerINSPECT 4.16 używanej na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w Katedrze Budowy Maszyn.
EN
The paper present attempt to verify the metod, chich goal will be to allow estimation about accuracy of reconstruction free form surface from point cloud. Point cloud which is used can consist of different numbers of points, depending on parameters of digitization (step and distance between lines of probing). In assumption the method consist of four stages: 1) preliminary measurement, 2) data analysis, which gives information about parameters of digitization, predicted deviation for these parameters, 3) digitization for selected parameters, 4) reconstruction of the free form surface. All activitiesrelated to verification of the method will be implemented in CATIA V5. Point clouds in a digitization stage will be generated similarly to the strategy offered by the PowerlNSPECT 4.16 measuring software. Positive verification of the method of parameters selection for digitization free form surfaces will enable make further investigation with measurement carried out on the coordinate measuring machine.
PL
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zastosowanie języka VB do sterowania modelem kinematyki mechanizmu w systemie CatiaV5. Proces ten realizowany jest poprzez zewnętrzny, specjalnie utworzony do tego celu formularz graficzny. Tworzenie programów sterujących jest istotnym czynnikiem tworzenia wirtualnego modelu kinematyki mechanizmów o znacznej złożoności, przy uwzględnieniu praw i własności ruchu w postaci równań kinetycznych. Możliwość szybkiego podglądu istotnych parametrów ruchu oraz ich zmiany, jest ich największym atutem.
EN
This publication contain information about usage of Visual Basic programming language to modeling new parts and steering of kinematic models in CatiaV5. Build external control programs is important element of creating virtual mechanism with high advance degree. In this publication present the control application for virtual helicopter rotor steering system.
PL
W pracy zaprezentowano projekt przekładni głównej śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznym. Podczas projektowania wykorzystano modele autogenerujące kół zębatych walcowych oraz stożkowych. Modele te pozwalają na wielowariantowe analizy przekładni.
EN
In this paper we presented virtual prototype of main helicopter rotor transmission gear in classic configuration. During work on this project we use auto-generating cylindrical and conical gear models. This models allow to analysis this transmission gear in some different ways.
PL
W publikacji przedstawiono wirtualny prototyp układu sterowania śmigłowcem w aspekcie jego pochylania i przechylania. Model daje możliwość wszechstronnych badań bez konieczności budowy rzeczywistego prototypu.
EN
The paper presents a virtual prototype of a helicopter control system in terms of angling and tilting. The model allows comprehensive tests without having to build an actual prototype.
PL
Zjawisko drgań układów mechanicznych jest istotnym problemem w projektowaniu części maszyn i mechanizmów. Szczególne ważne jest to w urządzeniach takich ja śmigłowce, w których nie można sobie pozwolić na awarię. Za pomocą modułów DMU Kinematics oraz Knownage Advisor w systemie Catia V5 został stworzony model drgań łopaty wirnika nośnego śmigłowca w układzie klasycznym. W tym modelu zostały odtworzone więzy kinematyczne występujące na rzeczywistym obiekcie oraz dodany opis równań ruchu łopaty w trzech kierunkach, to jest w płaszczyźnie ciągu, obrotów i przekręceń. Model ten pozwala na analizę zachowania się łopat przy różnych wymuszeniach, analizę maksymalnych wychyleń od położenia neutralnego oraz zbadanie zachowania się układu przy różnych wymiarach części składowych mechanizmu.
EN
In this publication presents virtual vibration model of helicopter main rotor blade, created in modules DMU Kinematics and Knownage Advisor in Catia V5 system. In this model create all kinematic joints based on real object. This method of modeling allow to analyzing blade vibration with parameters of motion defined by user.
PL
W pracy przedstawiono model układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca wykonany w systemie Catia v5. Analizę kinematyczną modelu wykonano w środowisku DMU Kinematics. Zaprezentowano analizę kolizji i prześwitów oraz odległości komponentów w trakcie symulacji ruchu.
EN
In this paper we present kinematics analysis of helicopter steering system model. Particularly it is: trajectory of a moving points analysis, clashes and distance between parts. Application DMU Kinematics in Catia v5 provides easy methods to simulate mechanisms, run kinematics simulations and speed up virtual prototyping. This analysis are useful to study a mechanism behavior to improve its design.
PL
W artykule przedstawiono możliwości profesjonalnego systemu Catia v5 w zakresie analizy jakości powierzchni i technologiczności wyrobów o cechach powierzchniowych. Konkretne narzędzia programu, ich możliwości, opisano na przykładzie zaawansowanego modelu obudowy lusterka samochodowego. Zaprezentowano sposoby naprawy wadliwych płatów powierzchniowych.
EN
The article presents the possibility of Catia v5 professional system for the analysis of surface quality and manufacturability of products for surface characteristics. Specific tools of the program, their opportunities are described on the example of an advanced model of the car mirror housing. We presented ways to repair the defective surface sheets.
10
Content available remote Modelowanie elementów z blach cienkościennych w systemie komputerowym CATIA v5
PL
W artykule opisano sposób wykorzystania komputerowych systemów do tworzenia wyrobów z blach cienkościennych, jako narzędzie wspomagające proces projektowania. Zagadnienie to omówiono na przykładzie systemu Catia V5 firmy Dassault Systemes. Możliwości programu zostały przedstawione w oparciu o proces modelowania jednego z elementów obudowy samochodowego pasa bezpieczeństwa w module Sheet Metal Design stanowiącego części sytemu, jakim jest Catia V5.
EN
The article describes a method of using computer aided design systems for formation of sheet metals, as a tool of aiding the design process. This issue was described on the example of the Catia V5 computer aided design system produced by the Dassault Systems company. The program features are presented on the basis of the modelling process of one of the casing elements in the Sheet Metal Design module that is a part of the Cativa V5 system.
PL
Przedstawiono problem odtworzenia obiektu trójwymiarowego w oparciu o dokumentację fotograficzną, zgodnie z ideą inżynierii odwrotnej. Do opracowania technologii obróbki wykorzystano system Catia V5, a do fizycznej realizacji, w nietypowy sposób wykorzystano robota Fanuc S420F wyposażonego w ręczną frezarkę do obróbki drewna.
EN
The paper presents a method of obtaining 3D model based on the photographic documentation. It includes: preparation of graphical images, creating a digital model, correction in CAD/CAM software and design of machining process. The work provides basis for creating a real object with the use of industrial robots.
PL
Celem prezentowanej pracy było stworzenie modelu dłoni uwzględniającego parametry ruchliwości ręki. W referacie przedstawione zostały uśrednione wyniki uzyskane z badań sprawności ręki. Analizie poddano 16 parametrów, jakimi charakteryzuje się kończyna sprawna. Do realizacji tematu wykorzystano system wspomagania procesu projektowania Catia v5. Powstała koncepcja modelu jest bazą do stworzenia prototypu protezy dłoni.
EN
The aim of this work was to create the hand‟s model including the parameters of hand‟s dexterity. This paper presents the average results taken from the research on the hand‟s fitness. The implementation of work thesis was supported by multimodal computer application for engineering works and 3D modeling Catia v5.
EN
An application was developed in collaborations with 4C lab in the University of Applied Science in Cologne with its industrial partner. The goal of the application was to support the designer in designing of trim steels for dies’ non-cutting shape forming. This paper describes the process of building the application from knowledge acquisition up to application distribution. Three different environments were involved in process of building the application (CATIA V5 as CAD Package, Visual Basic for application developing and Unified Model Language as Language for the Knowledge Representation).
EN
The primary target of this project consists of combining the technique of rapid prototyping and casting to produce aluminum parts in a sand mold being made the corresponding models and core boxes by means of the technology of rapid tooling, FDM (fused deposition modeling) of ABS. The followed process to obtain the pieces is casting, that consists of the fused metal spill in a mold pattern previously conformed, followed of a cooling and later rinding of the solidified piece. The models and core box, generally, is made in wood or plaster, but in this case they were made by means of a Rapid prototyping machine of the company 3Ddimension. The phase of design and manufacture of the model and the mold are most expensive and critical of the process. In this work it is tried to study the valuation of the time of manufacture of the models, core box and molds. The application Catia V5 R17 has been used for the geometric definition of the model and care box. This model is exported in stereolithography format (stl) and after this, the file was sent to the printer Dimension BST 768 and begin the construction of the models. The proposal methodology using rapid prototyping to generate the models is a clean and fast solution, and in addition it allows to obtain geometries that are nonviable by another procedure. The surface finish quality of the model is appropriate for the casting process, and reproduces with a high reliability the model CAD.
PL
W artykule przedstawiono metody generowanie krzywych cyklicznych w systemie CATIA V5 na podstawie ewolwenty. Dokonano analizy porównawczej pod wzgledem czasochłonności, dokładnosci ja k również uniwersalnosci wykorzystania otrzymanego modelu w dalszych pracach inżynierskich. Na podstawie uzyskanych wyników można dokonać wyboru odpowiedniej metody modelowania w zależności od potrzeb.
EN
The article presents some issue regarding methods of generating cyclic curves on the example of involute in the system Catia V5. It was made a comparative analysis in regard of the time consuming, accuracy and usefulness this models on the other engineering work. On the analysis it is possible to make a choice of a suitable method of modeling depending on requirements.
PL
W artykule zawarto przegląd zakresu funkcji modułów CAM aktualnej wersji programu CATIA V5 służących do przygotowania procesu i programów technologicznych dla obrabiarek sterowanych numerycznie.
EN
In the Polish Industry and Universities CATIA V5 is very well known drafting and modeling software, but it has very strong CAM abilities also. Author of the paper used CAM system since a lot of years, and in his opinion CATIA CAM is a very powerful product. Main intention of the author was to introduce present possibility of CATIA V5 CAM.
PL
Autorzy referatu prezentują wyniki projektu akademickiego zrealizowanego na zlecenie partnera przemysłowego. Zaprezentowano możliwości i korzyści płynące ze stosowania projektowania parametrycznego. Jako przykład został wybrany proces projektowy form wtryskowych. Autorzy omówili także narzędzia, dostępne w systemie Caita V5, ułatwiające automatyzację procesów projektowych.
EN
The paper presents the results of academic and industrial project. Apart form that it also presents the possibilities of automation in Catia V5 on the basis of designing mould tools. The customizing tools available in Catia V5 system have been discussed on the basis of this project.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.