Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BMI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metodyka Building Information Modelling – BIM na czas, czas na BIM!
PL
Metodyka BIM w GK PSE to nie tylko trójwymiarowa wizualizacja, z którą BIM jest bardzo często, lecz niepoprawnie kojarzony, ale – metoda całościowego zarządzania danymi o elementach infrastruktury w całym cyklu inwestycyjnym w dedykowanym systemie. Właściwie skonstruowane i odpowiednio zarządzane środowisko CDE to źródła informacji pozwalające optymalizować działania na rzecz utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W rezultacie BIM pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania środków publicznych poprzez minimalizację kosztów budowy i zarządzania infrastrukturą. Jest jednocześnie metodyką mającą potencjał zastosowania przez GK PSE w ramach przetargów publicznych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i eksploatacji infrastruktury.
EN
Building Information Modeling (BIM) has been developed for decades in the construction sector to optimize CAPEX and OPEX costs of individual buildings throughout their full life-cycle, including their design, construction, maintenance and decommissioning. Advantages of BIM as a tool to store, update and manage data on individual building components' structure, maintenance needs, inspection schedules, results of inspections and their proven efficacy in collision detection at the design phase and costs reduction at the construction, maintenance and decommissioning phases have inspired broader BIM implementation extended from individual buildings to linear infrastructure. Since energy transmission lines owned and operated by the Polish Transmission System Operator (TSO) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. are a perfect example of complex, vast infrastructure requiring regular maintenance works, a pilot implementation of BIM has recently been launched. The article enumerates potential benefits of BIM implementation by the TSO and preliminary results to be basis for future decision on its broader use in PSE for the sake of further costs and time optimization of transmission system management in Poland.
EN
The impact of pregnancy on the anterior-posterior sacral orientation and its relation to lumbopelvic pain and weight gain has not been fully recognized. This longitudinal study aimed to compare the sacral inclination angle in women between their early and advanced pregnancy and at 6 months postpartum. The authors also searched for a correlation between the sacral inclination and lumbopelvic pain, BMI and change in body mass. Methods: Thirteen healthy women participated in the study. Data were collected at 8–16 and 35–38 weeks of gestation, and at 27–31.5 postpartum weeks. At each session, the women’s sacral inclination angles were measured using the Saunders digital inclinometer. Data were also collected on lumbopelvic pain, BMI and body mass gain/loss. Results: There was no effect of the evaluation period on the sacral inclination ( p > 0.05); however, various individual values of the sacral inclination in pregnancy and postpartum were noted. In advanced pregnancy, 61.5% of the women had recurrent pain in the lumbopelvic region. The sacral inclination did not correlate with the lumbopelvic pain, BMI and body mass change ( p > 0.05) in the pregnancy and postpartum periods. Conclusions: Advanced pregnancy did not influence sacral inclination. However, individuals varied in their responses. Therefore, we suggest that an individually-based physical therapy approach concerning proper posture during and after pregnancy should be emphasized. The sacral inclination had no impact on the occurrence of recurrent lumbopelvic pain. BMI and changes in body mass did not influence the sacral inclination in advanced pregnancy and at 6 months postpartum.
PL
W literaturze coraz częściej można znaleźć doniesienia zwracające uwagę na problemy w diagnostyce obrazowej wynikające z nadwagi pacjentów oraz związanych z tym faktem rozmiarami ciała. 2 listopada 2012 r. portal internetowy „gazeta.pl” w artykule: „Wielka Brytania: Brak skanerów MRI (Magnetic Resonance Imaging) dla chorobliwie otyłych. Będą badani sprzętem używanym w zoo?”, cytując za brytyjskim „The Telegraph” opublikował szokującą informację: „Brytyjskie szpitale będą zmuszone używać skanerów MRI z ogrodów zoologicznych, ponieważ standardowe urządzenia nie są w stanie poradzić sobie z pacjentami z poważną nadwagą (…)” [1]. Powstały przy współpracy z instytutem badawczym MillwardBrown, a prezentowany na stronie internetowej serwisu PotrafiszSchudnac.pl „Raport. Bieżące statystyki otyłości i nadwagi w Polsce na podstawie interaktywnej mapy otyłości Polski”, podając stan na drugie półrocze 2015 r. oszacował, że 49,55% Polaków ma nadwagę lub jest otyłych, w tym: 36,94% – to osoby z nadwagą, a 12,61% – z otyłością. Z raportu wynika, że niemal co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, przy czym w województwach zachodnich jest więcej takich osób niż we wschodnich. Województwo śląskie znalazło się w tym rankingu na dziesiątym miejscu z odsetkiem 50,68% osób z nadwagą i otyłych [2, 3]. 16 marca 2016 r. „Puls Medycyny” opublikował artykuł pt. „Polacy ważą coraz więcej”, którego autorka, powołując się na źródła danych Głównego Urzędu Statystycznego GUS i Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT, podała, że 46% kobiet i 64% mężczyzn w Polsce choruje na nadwagę i otyłość, informując jednocześnie, że stawia to nas w pierwszej dziesiątce najbardziej otyłych narodów Europy [4]. Znany jest fakt, iż nadmierna otyłość może utrudniać poprawną i dokładną diagnostykę pacjenta. Otrzymane wyniki badań pacjentów o dużych rozmiarach charakteryzują się obniżoną jakością otrzymywanych obrazów (mniejszy SNR – Signal-to-Noise Ratio). Niektórzy badacze zwracają także uwagę na problem wpływu otyłości nie tylko w rezonansie magnetycznym, ale również w innych badaniach obrazowych: ultrasonografii, mammografii, radiografii i fluoroskopii, radiologii interwencyjnej, medycynie nuklearnej i pozytronowej emisyjnej tomografii komputerowej PET, praz CT [4, 5, 6].
EN
Purpose: The purpose of the research was twofold: (1) to describe the normal asymmetry in lower limb loading during a normal stance and during a stance with visual and vestibular disturbance relating to the lower limb dominance, (2) to assess relations of loading of both lower limbs with body weight and height (BMI) and leg functional dominance. Methods: The subjects of this study were 95 students. Settings of the two Kistler platforms were used to register the time series of the vertical component of the ground reaction force while the subject was standing (45 seconds) in a normal position and next with eyes covered with a band and head tilted back position with one leg placed on one platform and the other on the second platform. The symmetry index (SI) was used to describe the asymmetry of the left or right loading. Results: The greater loading of the left or right leg during standing was independent of the functional leg dominance. The distribution of left and right lower limb loading in both trials may suggest that a low asymmetry, less than 5%, is represented by about 30% of subjects in general. No significant correlation was found between the SI and BMI of subjects who had a normal body weight, but in the group of overweight subjects the correlation was very high (r = 0.9). Conclusion: The results show that in describing norms of asymmetry in posture control in healthy humans it is very important to compare the results to posture asymmetry in various injuries or diseases. The most important result is that the higher asymmetry of lower limb loading is associated with overweight, which implies greater risk to health of those people.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
6
Content available The human balance system and gender
EN
The human body balance system is a complex system of organs and mechanisms, which generate postural reactions to counter the displacement from the equilibrium position of the body centre of gravity, and which control eye movement in order to maintain a stable image of the environment. Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for a quantitative and objective assessment of the sensory and motor components of the body balance control system as well as of the integration and adaptive mechanisms in the central nervous system. The aim of this study was to determine the differences, when maintaining body balance, based on the gender of young, healthy people using CDP. The study was carried out on a group of 43 healthy subjects by comparing the effectiveness of the balance system in 22 women and 21 men aged between 20 and 26 years, between 171 and 177 cm in height, and without any clinical symptoms of balance disorders. The men and women were selected such that they did not differ significantly in height and BMI. Using the Equitest posturograph manufactured by NeuroCom International Inc. the following tests were performed: Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT) and the Adaptation Test (ADT). The gender of young healthy individuals without any clinical symptoms of balance disorders also does not affect the effectiveness of the sensory system and the use of this signal in maintaining body balance.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy statystycznej danych uzyskanych podczas badania EKG w grupie pacjentów chorych na cukrzycę i zakwalifikowanych do operacji CABG (pomostowanie aortalno-wieńcowe), a także analizę wskaźnika BMI w przebadanej grupie. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu EKG sprawdzano, jaki sposób leczenia cukrzycy typu 1 lub 2 ma korzystniejszy wpływ na stan pacjenta i proces rekonwalescencji. Ponadto dodatkowym celem było określenie istotnych statystycznie zmian patologicznych w zapisie EKG oraz sprawdzenie, czy związane z nimi choroby, takie jak zawał mięśnia sercowego czy nadciśnienie tętnicze, mają również negatywny wpływ na stan pacjenta. Uzyskane wyniki analizy EKG w grupie pacjentów chorych na cukrzycę mają charakter poznawczy, stanowią tylko część przeprowadzonego badania pacjentów z zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca i mogą być podstawą wykonania dalszych, bardziej dokładnych badań.
EN
Results of the statistical analysis ECG signals of diabetes patients qualified for CABG (coronary artery bypass grafting), as well as an analysis of BMI in the studied group, are presented. Basing on ECG analysis, the influence of the treatment methods of diabetes type 1 or 2 on patient’s condition and convalescence process, were studied. Furthermore, an additional goal was to determine statistically significant pathological changes in ECG and verification if associated diseases, such as myocardial infarction and hypertension also have a negative impact on the patient's condition. ECG analysis in case of patients with diabetes may be a part of further extended research on patients with advanced coronary artery.
8
Content available remote Stosowanie diet odchudzających wśród nastolatek
PL
Celem pracy była ocena zjawiska stosowania diet odchudzających wśród licealistek oraz jego przyczyny i skutki. Badaniem objęto grupę 100 dziewcząt w wieku 16–19 lat uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Kartuzach (województwo pomorskie). Posłużono się anonimową ankietą oceniającą rodzaj diet odchudzających używanych przez nastolatki oraz zachowań związanych z ich stosowaniem. Na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała obliczono wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index). W przeprowadzonym badaniu wykazano, że ponad połowa (56%) licealistek stosowała diety odchudzające. Aż 30% dziewcząt zgłaszało działania niepożądane obserwowane w trakcie diety, takie jak: pogorszenie wyglądu skóry i paznokci, wypadanie włosów, omdlenia, niedokrwistość oraz brak miesiączki. Odnotowano, że 70% respondentek było niezadowolonych ze swojego wyglądu i chciałoby schudnąć. Prawie wszystkie nastolatki stosowały dietę bez pomocy specjalisty dietetyka. Zaobserwowane zachowania żywieniowe mogą przyczyniać się do rozwoju chorób dietocywilizacyjnych, jednak przede wszystkim zaburzeń odżywiania. Istotne jest wprowadzenie wczesnej edukacji zdrowotnej nastolatków opartej na atrakcyjnych metodach edukacyjnych, m.in. wskazujących wiarygodne źródła informacji na temat zdrowego odżywiania się.
EN
The aim of the study was to evaluate the phenomenon of the use of weight loss diets among high school students, and the causes and consequences of their use. The study group consisted of 100 girls aged 16-19 years attending High School in Kartuzy Pomorskie. Was used an anonymous questionnaire assessing the type of weight loss diets used by teenagers and behaviors associated with their use. On the basis of measuring the height and weight calculated BMI (Body Mass Index). Our study has shown that more than half (56%) of high school students applied slimming diets. As many as 30% of girls reported adverse reactions observed during treatment with supplements such as deterioration of the appearance of the skin and nails, hair loss, fainting, anemia and amenorrhea. It was noted that 70% of respondents were dissatisfied with their appearance and would like to lose weight. Almost all teenagers use the diet without the help of a professional dietician. The observed behavior habits can contribute to the development of civilization diseases, but most of all eating disorders. It is important to introduce health education early teens based on attractive educational methods include pointing to a reliable source of information on healthy eating.
EN
The human body’s posture control is a complex system of organs and mechanisms which controls the body’s centre of gravity (COG) over its base of support (BOS). Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for the quantitativeand objective assessment of the sensory and motor components of the body’s posture control system as well as of the integration and adaptation mechanisms in the central nervous system. The aim of this study was to assess the relationships between the body’s height and BMI on CDP results in a group of young healthy women without any clinical symptoms of balance disorders. It was found that the MS depended significantly on the height and BMI of the subjects as well as on the SOT conditions. As the height and BMI increased the MS value decreased. The postural response latency (LC) in the MCT statistically significantly depended only on height and showed a positive correlation. The postural response latency increased with height. The postural response amplitude for both right and left lower limbs significantly depended on height and BMI, but only for the backward movement of the platform. The response amplitude for all platform translations under all MCT conditions increased with height and BMI. The body’s resultant imbalance caused by the platform perturbations in the ADT were greater in shorter people and those with a lower BMI.
10
Content available The electrooculography control system
EN
The aim of the project described in this paper was to develop the methods of recording and analysis of EOG signals meant for manipulator control. Electrooculography (EOG) is a technique for measuring of the resting potential of an eyeball, indicative of the electrical activity of the retina. This paper presents the complete electrooculographic system which cooperates with the special 2-DOF manipulator. The end-effector of manipulator is a laser pointer. In order to adjust signal to manipulator control, data must be collected and then digitally processed. There has been used the nonparametric model (classifier) based on Artificial Neural Networks (ANN). The task of the classifier was the assignment of an unknown fragment of the signal to one of eight classes of the eyeball movements. Application can be used by handicapped patients, who are able to communicate with others by their eyes only.
PL
Celem projektu było opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrookulograficznych (EOG) na potrzeby sterowania manipulatorów. Elektrookulografia jest techniką polegającą na pomiarze potencjału szczątkowego gałki ocznej, który wynika z elektrycznej aktywności siatkówki. W pracy przedstawiony jest kompletny system elektrookulograficzny, który steruje laserowym wskaźnikiem o dwóch stopniach swobody. W celu dostosowania sygnału EOG do sterowania manipulatora musi zostać on zarejestrowany przez czuły galwanometr zwany elektrookulografem, a następnie przetworzony w wieloetapowym procesie przetwarzania cyfrowego. Końcowym etapem przetwarzania jest klasyfikacja z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Aplikacja może zostać wykorzystana przez osoby niepełnosprawne mające kontrolę jedynie nad ruchem swoich oczu.
PL
W artykule przedstawiono strukturę opracowanego i wykonanego systemu komputerowego BSA Analysis Tool, wspomagającego procesy obliczeniowe wybranych parametrów organizmu człowieka: BSA, TBSA i BMI. W materiale, poza opisem systemu, wskazano na utylitarny charakter opracowania, szczególnie w przypadku: ośrodków medycznych - jako narzędzie wspomagające procesy leczenia oparzeń i chemioterapii oraz w ośrodkach naukowo-dydaktycznych jako narzędzie wspomagające procesy dydaktyczne.
EN
The paper describes in detail capabilities and a structure of the BSA Analysis Tool system which was developed for supporting the calculation and analysis process of human BSA (Body Surface Area), TBSA (Total Body Surface Area) and BMI (Body Mass Index). In some practical applications, the BSA coefficient can be determined using online calculators, but they are not that strongly developed. Moreover, the program allows calculating automatically the TBSA, replacing the hand-filled tables procedure. Advanced functions of the program allow for its use in medical centers as a tool assisting the treatment of burns or chemotherapy, as well as centers of research and teaching. The complex structure of the application consists of two main layers: clinical and scientific (Fig. 1). The BSA coefficient can be calculated on the basis of ten mostly used methods, while the value of the TBSA coefficient can be calculated on the basis of three methods. For calculating the BSA, only the most necessary data about the patients is required: body weight, height, age and gender, whereas the TBSA value in addition depends on the size of the body damaged area. The scientific layer structure is composed of three modules: comparison of methods for calculating the BSA, comparison of the BSA and BMI coefficients and analysis of the BSA surfaces. These tools enable a thorough analysis of the BSA coefficient (Figs. 2 and 3) as well as fast and accurate calculations of the BSA and TBSA.
EN
In the current work, dietary intake of selenium was studied among adults residents of Pomeranian District. Concentration of selenium in diet samples was determined using Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry (HGAAS) technique after microwave digestion. The analyses of the 1 - day food ratios showed that the participants consumed insufficient levels of selenium with reference to Recommended Dietary Allowance what may constitute a risk for the deficiency of this element in human body. Moreover, the statistical analysis demonstrated a significant effect of the gender, age, and body mass index upon the dietary intake of selenium.
PL
W pracy dokonano oceny realizacji zapotrzebowania na selen w całodziennych racjach pokarmowych pobranych metodą podwójnej porcji wśród mieszkańców województwa pomorskiego. Oznaczanie Se przeprowadzono techniką generowania wodorków w połączeniu z absorpcyjną spektrometrią atomową (HGAAS) po uprzedniej mineralizacji próbek żywności. Analiza całodziennych racji pokarmowych pozwoliła na stwierdzenie, że ilość selenu przyjmowanego wraz z dietą jest niewystarczająca i może stanowić duże ryzyko niedoboru tego pierwiastka w organizmie. Ponadto, przeprowadzona analiza statystyczna wykazała wpływ płci, wieku oraz wskaźnika masy ciała na zawartość selenu w badanych próbkach żywnościowych.
EN
This study is to analyze the effectiveness of an incentive-based obesity management program (the Midas Project aimed to improve good health habits) at an electronics company in 2005. A total of 95 company participants with a high body mass index (BMI) were recruited for a health promotion program for 3 months that awarded gold medals as an incentive for body fat loss. BMI decreased from 28.8 to 27.8 kg/m² (p = .000), body weight decreased from 87.2 to 83.5 kg (p = .000), and body fat weight decreased from 25.4 to 23.3 kg (p = .000). Systolic and diastolic blood pressure decreased from 130.5 to 125.1 mmHg (p = .002), from 86.4 to 81.7 mmHg (p = .009). The percentage of participants exercising more than 3 times per week increased from 27.3 to 52.3% (p = .000). The percentage who avoided overeating at parties and midnight eating increased from 65.9 to 72.7% (p = .767) and 70.5 to 84.1% (p = .172), respectively. This incentive-based obesity management program was effective in improving not only BMI but also health status.
PL
Przedstawiono zarys problematyki bezpośrednich interfejsów mózgu (BMI), które mają służyć ludziom unieruchomionym na skutek niektórych ciężkich chorób neurologicznych do komunikacji ze światem zewnętrznym, sztucznego pobudzania mięśni i poruszania protezami. Opisano pierwsze przedkliniczne implantacje sond mózgowych wykonane na ludziach i przygotowania do następnych testów.
EN
Subject of this paper is an attempt to outline the Brain Machine Interface problems. They should help patients with traumatic lesions of the central nervous system or neurodegenerative disorders to communicate with outside world, stimulate muscles and move prosthesis. First pre-clinical tests on humans are described and preparations to the next ones planned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.