Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Amsler stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono stanowiska i metody stosowane w badaniach prowadzonych w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Pozwalają one na ilościowy i jakościowy opis procesów tribologicznych dla typowych węzłów tarcia maszyn oraz dla węzłów uszczelniających. Zagadnienia te są bardzo istotne z punktu widzenia trwałości i niezawodności maszyn i urządzeń górniczych.
EN
It has been presented in the elaboration stands and methods applicable in research at the Institute of Mining Mechanization of the Silesian University of Technology. They allow quantitative and qualitative description of tribological processes of typical friction and crunching systems of machines. These questions are very important from the point of view of constancy and reliability of mining machine.
PL
W ramach pracy przeprowadzono ilościową ocenę wybranych cech geometrycznych płatkowych produktów zużycia stali szynowej 900A powstałych w czasie badań trybologicznych na stanowisku Amslera.
EN
Investigations of the quantitative measurement of wear debris of 900A rail steel obtained in the roller-roller system on the Amsler stand have been carried out.
3
Content available remote Zużycie stali perlitycznej w styku suchym i smarowanym na stanowisku
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania zużycia stali szynowej w gatunku 900A na stanowisku Amslera w układzie rolka-rolka, w styku toczno-ślizgowym w obecności, jak i przy braku medium smarnego. Stwierdzono, że zużycie w formie ubytku masy wzrasta wraz z czasem badania. Wielkość produktów zużycia jest większa w przypadku styku suchego niż w styku smarowanym.
EN
Research of wear of the rail steel in grade 900A on the Amsler stand in the roller-roller system in the rolling - sliding contact in the presence of water and without water as the lubrication medium has been carried out. It has been found the weight loss of tested steel increases with the research time. The size of products of wear is bigger in the dry contact then in the wet one.
4
Content available remote Zużycie powierzchniowe szyn
PL
W pracy przedstawiono formy zużywania szyn kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem łuszczenia. Badano typowe zużywanie się eksploatacyjne typu spalling szyn zwykłych i obrobionych cieplnie na stanowisku Amslera w układzie rolka-rolka. Zamieszczono wyniki badań zużycia wagowego, intensywności zużycia, wyniki badań produktów zużycia oraz wyniki obliczeń zużycia szyn z wykorzystaniem mechaniki pękania. Stwierdzono, że dominującym procesem zużywania się stali szynowej jest proces powierzchniowego łuszczenia się (spalling) wskutek dużych odkształceń i powstałych zawalcowań prowadzących do lokalnego odrywania się cząstek.
EN
Types of rails wear have been discussed with the special considering of the spalling type. Service rails wear of the spalling type of rails heat treatment and without teat treatment on the Amsler stand in the roller-roller system has been tested. Result of the weight wear test, the intensity of wear, the wear products test and the rail wear calculation based on the fracture mechanics have been presented. It has been found the dominant type of the rail steel wear is the spalling type as a result of large strains on the surface, leading to the local tearing off of particles.
5
Content available remote Ocena zużycia szyn kolejowych przy tarciu toczno-ślizgowym
PL
W pracy przeprowadzono badania zużycia próbek ze stali szynowej w gatunku 900A obrabianej cieplnie na stanowisku badawczym Amslera. Analizowano zmiany struktury warstwy wierzchniej w zależności od drogi toczenia.
EN
This work presents results of wear tests of heat trated rail steel grade 900A. These tests have been carried out on Amsler machine. Microstructural changes depending on rolling distance have been analysed.
6
Content available remote Analiza trwałości szyn kolejowych w oparciu o wyniki prób laboratoryjnych
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania zużycia próbek ze stali szynowej obrobione cieplnie, jak i w stanie surowym po walcowaniu w układzie metal-metal na stanowisku Timkena oraz Amslera. Stwierdzono zwiększoną odporność na zużycie ścierno-adhezyjne oraz dużą trwałość zmęczeniową stali po obróbce cieplnej.
EN
Wear investigations and fatigue tests of rail steels after heat treatment and without heat treatment have been carried out. Higher wear resistance and fatigue strength of rail steel after heat treatment have been found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.