Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ATmega
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Using microcontroller systems becomes a routine in various measurement and control tasks. Their wide availability together with a huge potential of extending their functionality by additional modules allows developing advanced measuring and monitoring systems by non-specialists. However, using popular example codes often leads the user to pass over or not to be aware of the limitations of the system and drawing too farreaching conclusions on the basis of incorrectly performed measurements This paper deals with the problem of choosing the right method for performing measurements using an acquisition system based on the budget Arduino UNO solution. The main assumption was to use the standard, widely available Arduino libraries. The work focuses on the scenario when data should be subject to time and frequency analysis in the later processing. The operating limits of the device were also determined depending on the data transmission method used.
PL
Pomiary wielkości fizycznych z wykorzystaniem układów opartych na mikrokontrolerach stają się standardem. Ich szeroka dostępność wraz z modułami rozszerzającymi ich funkcjonalność daje możliwość budowy zaawansowanych układów pomiarowych i monitorujących przez osoby nie będące specjalistami. Szereg dostępnych przykładów umożliwia szybką budowę systemu pomiarowego. Niejednokrotnie jednak powoduje, iż użytkownik jak i konstruktor nie zdają sobie sprawy z ograniczeń układu i na podstawie pomiarów wyciągają zbyt daleko idące wnioski. Niniejsza praca dotyka problematyki właściwej metody pozyskiwania danych pomiarowych. Na przykładach popularnie wykorzystywanych podejść do akwizycji danych, zobrazowano nie widoczne w pierwszym momencie skutki. W pracy skoncentrowano się na sytuacji, gdy w późniejszej obróbce dane mają podlegać analizom czasowym lub częstotliwościowym. Całość poparto przykładami bazując na układzie Arduino UNO. Założeniem autorów było wykorzystanie standardowo dostępnych bibliotek.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania mikrokontrolerów typu ATmega w sterownikach systemów zarządzających automatyką obiektów budowlanych. Omówione zostały zasady łączenia mikrokontrolerów oraz przekaźników celu efektywnego sterowania urządzeniami automatyki budynku inteligentnego oraz ograniczenia wynikające z zastosowania tego typu połączeń. Przeprowadzone badania miały na celu zmierzenie wydajności prądowej portów wyjściowych mikrokontrolera i porównanie z zapotrzebowaniem przekaźników w celu uzyskania optymalnego rozwiązania do zastosowania w sterownikach systemów zarządzających automatyką obiektów budowlanych.
EN
Continuing the development of consumer electronics brings ever greater automation of everyday life. It is natural that more and more people are interested in intelligent building, wanting to automate the control of the building's electrical system and even the use of home appliances. Until recently, intelligent building installations were extremely costly and specialized in only a few companies. Only after the popularization of microcontrollers and their availability to individual consumers began to develop cheap home automation controllers. The use of relays in home automation seems to be straightforward, but problems arise when we try to use several relays at the same time, there may be difficulties in closing and opening contacts through the relay coil.
EN
Nowadays, microcontrollers are commonly used in many fields of industrial applications previously dominated by other devices. Their strengths such as: processing power, low cost, and small sizes enable them to become substitutes for industrial PLC controllers, analog electronic circuits, and many more. In first part of this article an overview of the Atmel AVR microprocessor family can be found, alongside with many scientific and industrial applications. Second part of this article contains a detailed description of two implementations of ATmega644PA microprocessor. First one is a controller with PID regulation that supports a DC motor driver. Second one is a differential equation solver with 4-th order Runge-Kutta method implemented. It is used for solving a torsion pendulum dynamics. Finally, some general conclusions regarding the two presented implementations are made.
PL
W dzisiejszych czasach mikrokontrolery są często używane w miejscach poprzednio zdominowanych przez inne układy logiczne. Argumenty przemawiające za stosowaniem tych układów, takie jak: moc obliczeniowa, niski koszt i małe rozmiary, pozwalają na zastępowanie nimi przemysłowych sterowników PLC i innych elektronicznych układów analogowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd dostępnych mikroprocesorów Atmel AVR, uwzględniając przykłady naukowych i przemysłowych zastosowań. Druga część zawiera szczegółowy opis dwóch implementacji procesora ATmega644PA, przeprowadzonych przez autorów pracy. Pierwsza przedstawia regulator PID silnika prądu stałego obciążonego zmiennym momentem. Kolejna przedstawia implementację metody Runge-Kutty czwartego rzędu, stosowanej często do rozwiązywania równań różniczkowych. Algorytm został zastosowany do rozwiązania zadania dynamiki ruchu obrotowego wahadła torsyjnego na mikrokontrolerze.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów, w których sprawdzono zdolność prawidłowej pracy oraz możliwość dokonywania zmian częstotliwości wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC układu ATmega88 pracującego w środowisku ciekłego azotu. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie, czy zostanie uzyskany odpowiednio szeroki zakres zmian częstotliwości, umożliwiający wprowadzenie korekcji częstotliwości oscylatora. W temperaturze 77K przebadano kilka układów ATmega88 w obudowie PLCC, określając częstotliwość nominalną oraz dolny i górny zakres możliwych zmian częstotliwo-ści dla skrajnych wartości rejestru OSCCAL. Dobór odpowiednich wartości rejestru OSCCAL umożliwił zmianę (kalibrację) podstawowej częstotliwości oscylatora oraz wyznaczenie dokładności kalibracji określonej jako względne procentowe odchylenie od wartości nominalnej.
EN
In this paper the results of experiments with ATmega88 microcontrollers in low temperature are presented. For most CMOS devices, including microprocessors, low temperature - in particular the temperature of liquid nitrogen 77K - is far below the typical range. The producers usually guarantee the proper work of their devices at -40°C for industrial devices. Even for special military devices the lowest temperature is -55°C. In the experiments the ability of proper work of a built-in, internal, calibrated RC oscillator in liquid nitrogen (at 77K) was examined. The examined devices were immersed in the Dewar flask (Fig. 1) and it was found that ATmega88 devices worked properly in such low temperature, and also could be programmed via SPI. There was determined the range of the 8 MHz frequency oscillator with respect to OSCCAL register values (Fig. 2). There was measured the oscillator frequency with nominal OSCCLC values (before calibration) and after calibration at 300K (Fig. 3) and 77K (Fig. 5). The calibration accuracy was calculated (Figs. 4 and 6). The experiments can be useful for a wide range of ATmega family devices with a similar, calibrated, internal RC oscillator working in the wide range of low temperature (Fig. 8). The obtained results can be applied to the self-calibration procedure of an internal RC oscillator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.