Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żużel krystalizatorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of the physical modeling of the continuous casting of steel slabs in a mold. The experiments focused on the assessment of the shape and stability of the liquid mold slag layer, which was reproduced in studies using silicone oil. The experimental tests were carried out for two different geometries of the submerged entry nozzle, two extreme submergence depths of the submerged entry nozzle (0.215 and 0.295 m), and two extreme casting speeds (1.0 and 1.6 m/min) used in industry. For each variant of the experiment, photographic documentation of the oil layer’s behavior was presented and discussed. The research was supplemented with a visualization of the flow structure using a marker for the selected variant of the experiment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich w krystalizatorze. Eksperymenty koncentrowały się na ocenie kształtu i stabilności warstwy ciekłego żużla krystalizatorowego, odwzorowanego w badaniach za pomocą oleju silikonowego. Badania modelowe przeprowadzono dla dwóch różnych geometrii wylewu zanurzeniowego, dwóch skrajnych głębokości zanurzenia wylewu (0,215 m i 0,295 m) oraz dwóch skrajnych prędkości odlewania (1,0 m/min i 1,6 m/min) stosowanych w przemyśle. Dla każdego wariantu eksperymentu zaprezentowano i omówiono dokumentację fotograficzną zachowania się warstwy oleju. Badania uzupełniono znacznikową wizualizacją struktury przepływu dla wybranego wariantu eksperymentu.
2
Content available Modeling Physicochemical Properties of Mold Slag
EN
This paper deals with the mathematical modeling of physicochemical properties of mold slag such as: viscosity, surface tension, temperature liquidus, basicity. Computer simulation of slag viscosity was made by the Nakamoto structural model. The effect of addition CaF2 to the mold slag was estimated by using of Urbain model. The results were compared with the results of the experiment. Surface tension for the basic slag composition: CaO - SiO2 - Al2 O3 was calculated with using Nakamoto model. The results of calculations indicate that the content of the SiO2 lowers the surface tension, but increase the content of CaO and Al2 O3 in the slag increases its value. Calcium fluoride (CaF2 ) reduces the viscosity of the slag. The increase in temperature reduces the viscosity of the slag, simultaneously increasing the surface tension.
PL
Praca zajmuje się modelowaniem właściwości fizykochemicznych żużli krystalizatorowych. takich jak: lepkość, napięcie powierzchniowe, temperatura liquidus, zasadowość. Korzystając z modelu strukturalnego Nakamoto obliczono lepkość żużla. Wpływ dodatku CaF: na lepkość określono wykorzystując klasyczny model Urbainá. Uzyskane z obliczeń wyniki porównano z wynikiem eksperymentu. Korzystając z modelu Nakamoto obliczono napięcie powierzchniowe żużla dla podstawowego układu tlenkowego: CaO - SiO2 - Al2 O3 . Wyniki symulacji komputerowych wskazują, że zawartość SiCh obniża napięcie powierzchniowe żużli, z kolei równoczesne zwiększenie zawartości CaO i Al2 O3 powoduje wzrost tej wielkości. Wyniki modelowania wskazują, że dodatek CaF: oraz wzrost temperatury obniżają lepkość, z kolei podwyższenie temperatury powoduje wzrost napięcia powierzchniowego.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zasypki krystalizatorowej w postaci proszkowej, granulowanej i formowanej na wielkość znaków oscylacyjnych, kształt zawijaków oraz na strukturę warstwy podpowierzchniowej i jakość powierzchni wlewka ciągłego. Przeprowadzono pomiary gładkości bocznej powierzchni wlewków ciągłych za pomocą profilometru oraz wykonano badania metalograficzne w ramach których zwymiarowano i określono kształt znaków oscylacyjnych i zawijaków. Najmniejsze zużycie zasypki krystalizatorowej i największą głębokość fazy ciekłej żużla w krystalizatorze uzyskano podczas odlewania wlewków pod zasypką formowaną. W wyniku przeprowadzonych badań metaloznawczych stwierdzono, że najbardziej jednorodna strefa z drobnoziarnistą mikrostrukturą występuje we wlewkach odlanym pod zasypką formowaną, natomiast we wlewkach odlanych pod zasypką proszkową i granulowaną jest ona bardziej zróżnicowana, przemiennie występują przy powierzchni obszary o strukturze drobnoziarnistej i gruboziarnistej.
EN
The purpose of the work was to determine the influence of pulverised, granulated and formed mould powder on the size of oscillation marks, shape of hooks as well as subsurface layer structure and surface quality of cast slab. The smoothness measurements of the side surface of cast slabs using a profile measurement gauge were taken and metallographic examinations were carried out as a part of which the oscillation marks and hooks were dimensioned and their shapes were determined. The lowest consumption of mould powder and the highest depth of slag liquidphase in the crystalliser were obtained while casting slabs with formed mould. As a result ofthe metallographic examina-tions it was found that the most uniform subsurface zone with fine-grained microstructure occurred in slabs cast with formed mould powder, while in slabs cast with pulverised and granulated mould powder it was more diverse and there were alternate areas with fine - and coarse-grained structure at the surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.