Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świadomość konsumentów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osoby chore stosujące dietę bezglutenową często mają problem z jednoznaczną identyfikacją bezpiecznych produktów. Istotne znaczenie dla tej grupy osób ma zatem wiedza nt. ukrytych źródeł glutenu oraz sprawdzanie bezpieczeństwa wybranych produktów na podstawie składu podanego na etykiecie i analizy laboratoryjnej – co stanowiło cel niniejszej pracy. Narzędziem badania zachowań żywieniowych był kwestionariusz ankiety. Obecność glutenu w 14 próbkach sprawdzano metodą Western Blotting i ELISA. Większość respondentów deklarowała przestrzeganie diety bezglutenowej, jednak 37,5% ankietowanych z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten oraz 64,3% z celiakią czytało regularnie etykiety kupowanych produktów spożywczych. Obecność glutenu na poziomie powyżej 20 ppm stwierdzono w trzech badanych produktach. Mimo obowiązku deklarowania obecności glutenu w produktach spożywczych i potrawach nadal w handlu znajdują się artykuły bez odpowiednich oznaczeń na etykietach. Aby zapewnić bezpieczeństwo chorym konsumentom, konieczna jest jednoznaczna informacja o obecności glutenu na opakowaniu i nakłanianie ich do czytania etykiet produktów spożywczych.
EN
Clear identification of safe products is a problem for patients using a gluten-free diet. The aim of the study was to investigate the hidden sources of gluten among the people using a gluten-free diet and to check the safety of the selected products based on the composition given on the label and laboratory analysis. The survey questionnaire was a tool for studying dietary behaviors. The presence of gluten in 14 samples was checked by Western Blotting and ELISA. Most of the respondents declared compliance with the gluten-free diet; however, 37.5% of the respondents with non-celiac gluten sensitivity and 64.3% with celiac disease read the regulation of the label of purchased food products. The presence of gluten at the level above 20 ppm was found in 3 tested products. Despite the obligation to declare the presence of gluten in foods and dishes, there are still articles in the trade that do not have the appropriate information on the labels. To ensure the safety of sick consumers, it is necessary to clearly indicate the presence of gluten on the packaging and to persuade them to read labels of food products.
2
Content available remote Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów
PL
W związku ze zwiększającą się liczbą nanomateriałów na polskim rynku, interesujące wydaje się poznanie opinii respondentów na temat produktów (materiałów) powstających w nanoskali. Odbiór społeczny jest bowiem bardzo ważnym aspektem wprowadzania nowych technologii. Grupę badaną stanowiło 150 respondentów z terenu Trójmiasta i okolic, a badania przeprowadzono w formie sondażu diagnostycznego. Respondenci wykazują w większości pozytywne nastawienie do nanotechnologii i nanoproduktów, niemniej jednak z zauważalną dozą braku zaufania, wynikającą prawdopodobnie z nieugruntowanego poziomu wiedzy w tej dziedzinie.
EN
Due to the increasing number of nanomaterials on the Polish market, it has become interesting to know the opinion of respondents on the product (materials) formed at the nanoscale. Public perception is in fact a very important aspect concerning the introduction of new technologies. The study group consisted of 150 respondents from the area of the Tri-City and surrounding areas, and studies conducted in the form of a diagnostic survey. Respondents represent the most positive attitude towards nanotechnology and nanoproduct. However, with a noticeable degree of mistrust. Probably resulting from poorly established self level of knowledge in the above aspect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.