Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świadomość żywieniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
PL
Zwolennicy wegetarianizmu upatrują w tym sposobie żywienia wiele zalet, są jednakże takie aspekty stosowania tej diety, które wskazują na mogące się pojawiać skutki niedoboru ważnych składników odżywczych, witamin i składników mineralnych. Decyzje związane ze stosowaniem diety wegetariańskiej powinny być oparte na wiedzy i świadomości skutków jej działania. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy oraz świadomości wybranej losowo grupy respondentów w zakresie aspektów związanych z dietą wegetariańską. Posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem był kwestionariusz ankietowy o zróżnicowanej strukturze. Badaniem objęto łącznie 234 osoby. Wśród badanej grupy respondentów kobiety wykazały większy stopień wiedzy i świadomości dotyczący zarówno pozytywnych, jak i niekorzystnych aspektów stosowania diety wegetariańskiej. Dostępność i oferta handlowa produktów wegetariańskich na rynku Trójmiasta była zdaniem połowy ankietowanych zadowalająca.
EN
Advocates of vegetarianism see numerous advantages in maintaining a meatless diet, however there are aspects of such diet that signal that a deficiency of important nutrients, vitamins and minerals may occur. The decision to follow a vegetarian diet ought to be based on knowledge and awareness of its effects. The aim of the study was to assess the state of consciousness among a randomly selected group of respondents with respect to the aspects of the vegetarian diet. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. The study included a total of 234 people. Among the respondents of the study, female respondents showed a greater degree of knowledge and awareness of both positive and negative aspects of the vegetarian diet. Availability and variety of vegetarian products within the Tri-City region was satisfactory according to 50% of the respondents.
PL
Zmiany gospodarcze w Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie również w sferze pozyskiwania, przetwórstwa i spożycia żywności. Szczególnie duże zmiany nastąpiły w konsumpcji tłuszczów jadalnych. Łączne spożycie tych produktów wzrosło umiarkowanie z 25,8 kg/osobę w 1989 r. do 28,4 kg/osobę w 2000 r., jednak zmiany w strukturze rodzajowej spożycia były bardzo znaczące. W wymienionym okresie ponaddwukrotnie wzrosła konsumpcja tłuszczów i olejów roślinnych, z 8,8 do 17,6 kg/osobę. W polskiej diecie margaryny zastąpiły masło, którego spożycie zmniejszyło się ponaddwukrotnie, z 8,8 do 4,2 kg/osobę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.