Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
3
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
PL
Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.
PL
Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już raz wykorzystanej – przemawiają przede wszystkim względy środowiskowe i społeczne. Być może dlatego popularność systemów recyklingu wody w budynkach wciąż jest niewielka, a powszechne zainteresowanie tymi technologiami pojawi się w momencie, gdy ze względu na malejące zasoby wody jej cena znacznie wzrośnie.
PL
Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.
PL
W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.
PL
Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.
PL
Sformułowano już wiele wytycznych dotyczących zasad i celów projektowania oraz realizacji inwestycji sprzyjających lokalnemu retencjonowaniu wód opadowych i poprawie mikroklimatu, uwzględniających rolę gleby, siedlisk i przyrody miejskiej. Niestety, wciąż wiele inwestycji jest realizowanych bez poszanowania środowiska, całkowicie sprzecznie z zasadami adaptacji do zmian klimatycznych.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają obowiązek zapewnić dostawę wody w dostatecznej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości. Powinny zapewnić też ciągłość usług, co jest związane z efektywną eksploatacją systemu wodociągowego. W miarę użytkowania sieci wodociągowej może pogarszać się stan samych przewodów prowadzących wodę oraz urządzeń towarzyszących. To z kolei może przyczyniać się do awarii wybranych odcinków sieci wodociągowej.
PL
W Gnieźnie realizowany jest pionierski program, który ma przyczynić się do poprawy jakości wody w jeziorze Jelonek. Na czym one polegają i jaka jest ich efektywność?
PL
System kanalizacyjny stanowi jeden z najważniejszych systemów infrastruktury komunalnej. Podczas projektowania oraz budowy sieci muszą być wzięte pod uwagę wymagania trwałości oraz szczelności. Stanowią one podstawowe wymogi stawiane sieciom kanalizacyjnym. Wymagane jest zachowanie trwałości określonej na minimum pięćdziesięcioletni okres użytkowania.
PL
Wybór właściwego sposobu ujęcia wody należy do projektanta, który powinien rozeznać warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne, geologiczne i sanitarne. Odpowiednio zaprojektowane i wybudowane ujęcie powinno zapewnić odpowiednią ilość wody przez kilkadziesiąt lat.
PL
W ostatnich latach obserwuje się problemy z obniżającym się poziomem wód gruntowych. Taka sytuacja wynika z niskich wartości opadów atmosferycznych w ostatnich latach i związanego z tym narastającego problemu suszy hydrologicznej. Wobec tego szczególnego znaczenia nabiera kwestia prawidłowego zaprojektowania, wykonania i dalszej eksploatacji ujęcia wody.
PL
Działalność myjni samochodowych, mimo stosunkowo niewielkiego zużycia wody, zalicza się do inwestycji mających wpływ na środowisko. Powodem tego są powstające podczas mycia pojazdów ścieki, które zawierają specyficzne zanieczyszczenia.
PL
Sposób prowadzenia retencji wód jest uzależniony od tego, czy retencjonujemy wodę z dachów, czy z ulic. Warto jednak pamiętać, że „zabetonowanie” miast i odprowadzanie dużych ilości wód opadowych do rzek i zbiorników retencyjnych powoduje spadek ich jakości.
PL
Susze XXI w. różnią się od tych, które występowały kilkadziesiąt lat temu. Obecnie trwają wyraźnie dłużej, występują na większych terytoriach i towarzyszą im znacznie wyższe temperatury.
PL
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) została utworzona w 2014 r. Dokument przedstawia analityczny proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B + R + I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Jest to dokument otwarty, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
PL
Jak skutecznie mierzyć i zwalczać odory? Jak rozwiązywać konflikty społeczne powstałe na tym tle? Zwalczanie uciążliwości zapachowych to wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy kompostownie. Stanowią one spory problem dla mieszkańców, którzy sąsiadują z instalacjami emitującymi przykre zapachy.
PL
Zakłady gospodarki odpadami komunalnymi mogą stanowić potencjalne źródła nieprzyjemnych zapachów. W konsekwencji u okolicznych mieszkańców może wystąpić dyskomfort, przyczyniając się do skarg na zapachy. Jak skutecznie badać uciążliwość zapachową?
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.