Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Calculation of the thermal dynamic properties of the multi-layer wall isolation of residential buildings is presented in this paper. Taking into account that the final objective is to create a building with the highest energy efficiency ratio, i.e. with the lowest energy consumption, both for heating and cooling, it is necessary to realize the good thermal characteristics of the multi-layer wall. To obtain the optimal solution for the wall's structure, various wall structures with different thicknesses of the individual layers, were analyzed. Based on results, presented in this paper, one can conclude that for walls with the same total thickness, but various thicknesses of the individual layers, that constitute the complete wall structure, the differences appear in the delay of the change of the walls outside temperature. In that way, by varying those individual layers' thicknesses, one can obtain the optimal solution for the wall structure with the highest savings of energy.
EN
Longwall mining is one of the most productive methods for extracting underground coal seams. Although the understanding of longwall mining-associated geotechnical mechanisms has been significantly improved that contributes to better ground control, roof rock/top coal fall ahead of support (roof fall) has not been fully understood that causes severe damage to equipment and casualty at face. Empirical, theoretical and modelling methods were successfully used in past studies to understand the mechanisms driving roof fall; however, key mechanisms and their interactions during the fall were not satisfactorily investigated due to limitation of each method. This study aims to gain a systematic understanding of roof fall mechanisms in longwall operation. A review of past studies on roof fall is implemented with emphasis on the principles of applied research methods. The study confirms that the interaction between roof strata, coal seam and face support largely controls roof fall while numerical modelling shows great potential in studying roof fall complex mechanisms. The paper’s findings provide mining engineers/scientists with a systematic understanding on roof fall from which more effective roof control strategies can be further developed.
3
Content available remote Wybrane parametry termiczne ścian o złożonej strukturze
PL
W referacie podjęto próbę określenia wybranych parametrów termicznych ścian o złożonej strukturze. Rozważania przeprowadzono na przykładzie ścian z izolacją transparentną, w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na stanowisku badawczym Zakładu Podstaw Budownictwa Ekologicznego Politechniki Śląskiej.
EN
Transparent thermal insulation is a material, which joins a lot of properties useful in both, building and energy solutions. Through advantages of transparent thermal insulation there is a possibility to use it in new buildings as well as in old ones, that are thermomodernized. This kind of insulation is one of the alternative for energy-saving buildings.
PL
W referacie podjęto próbę określenia wybranych parametrów termicznych przegród o złożonej strukturze. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na stanowisku badawczym Katedry Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej.
EN
Collected measurement data during researches in Department of Building Processes (Silesian University of Technology) are the base for trial of selected thermal parameters of complex building partitions description.
5
Content available remote Bezpieczeństwo pracy w miejscu skrzyżowania ścian z wyrobiskami przyścianowymi
PL
W artykule opisano bezpieczeństwo pracy w miejscu skrzyżowania ścian z wyrobiskami przyścianowymi. Dzięki zastosowaniu zmechanizowanych obudów skrzyżowań należy spodziewać się dużej poprawy bezpieczeństwa pracy, polegającej na wyeliminowaniu zagrożeń spowodowanych opadem skał i węgla oraz znacznego obniżenia nakładów pracy.
EN
Work safety in face ends is described in the paper. Due to implementation of face end powered roof supports we can expect a significant improvement of work safety, consisting in elimination of the hazards caused by falling rocks and coal blocks as well as in a reduction of work effort.
6
Content available remote Warstwowe ściany zewnętrzne z wyrobów wapienno-piaskowych
PL
Oczekiwania współczesnego inwestora, projektanta oraz wykonawcy, to przede wszystkim korzystny rachunek ekonomiczny, trwałość, estetyka i coraz częściej ekologia. Te właśnie kryteria dobrze spełnia sztuczny piaskowiec, zwany popularnie cegłą wapienno-piaskową lub silikatem.
7
Content available remote Ścienne i stropowe pustaki betonowe
PL
W warunkach gospodarki rynkowej rozwój budownictwa jednorodzinnego jest uzależniony m.in. od dostępności nowych, betonowych materiałów ściennych i stropowych, które uzupełniają ofertę masowo produkowanych wyrobów ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego. Elementy te mają podstawowy wpływ na koszt stanu surowego budowanego domu oraz koszt późniejszej jego eksploatacji - inwestor powinien wziąć to pod uwagę, podejmując decyzję o wyborze materiału budowlanego.
PL
W artykule przedstawione są wyniki numerycznego modelowania procesu wymiany ciepła w obiekcie ze zintegrowanym systemem zasilania z uwzględnieniem zdolności akumulacji ciepła przez ściany.
EN
The results of numerical modeling of heat exchange processes in heat supply object of integrated heat supply system are presented with regard for ability of walls to heat accumulation.
PL
Od 1993 roku w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej prowadzone są systematyczne badania obiektów na terenie miasta Płocka, w których wykonano izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej (IK). Płock jest szczególnie dobrym poligonem badawczym, gdyż w 1991 roku wykonano tu poziome przepony przeciwwilgotnościowe metodą IK w ponad 30 budynkach, z czego większość jest objęta ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nieskuteczność zastosowanych rozwiązań wykazano badaniami prowadzonymi w latach 1993-1994. W 7-8 roku od chwili wykonania izolacji ściana zaczęła ulegać procesowi destrukcji w zewnętrznych warstwach. Badania zasolenia ogólnego ściany wykonano metodą konduktometryczną. Stwierdzono silne zasolenie ściany na poziomie od 1 m nad izolacjąpowodujące zawilgocenie ściany o charakterze higroskopijnym.
EN
There was made a horizontal insulation in the brick wall by Crystalline Injection Method (CIM). Lack of effectiveness of above method was proved in 1993-1994. After 7-8 years appeared new plaster and bricks damages caused by high level of salinity. There were distinguished three zones of extreme level of salinity. The dampness of wall in the third zone is very high (85% of brick soakage). The reason for which the wall is so damp is a hygroscopic absorbtion of atmospheric water. Disadvantages of CIM method caused very expensive repair of historic building.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.