Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 4 949--958
EN Although many researchers have made the assumption that the abdominal aortic aneurysym (AAA) wall behaves as an incompressible and isotropic material, the experimental evidence for it is insufficient. Hence, the assumptions about the incompressibility and isotropy of the AAA wall were verified throu[...]
2
81%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 689-695
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zach[...]
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact sta[...]
3
81%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 131-136
PL Głównym celem tej pracy jest wyznaczenie właściwości mechanicznych ścian zdrowej aorty brzusznej oraz ścian tętniaka aorty brzusznej. W tym celu, przeprowadzono test jednoosiowego rozciągania próbek, które wycinano w dwóch kierunkach: wzdłużnym i obwodowym. Dla wszystkich przebadanych próbek wykreśl[...]
EN The maim aim of this research work is appointed mechanical properties of walls of normal abdominal aorta and walls of abdominal aortic aneurysms. In this end of view, the uniaxial tensile tests were performed for each specimen, which were cut out research material in two directions: longitudinal and[...]
4
81%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this research was to assess the effect of diet supplementation with zinc and copper, in different chemical forms (organic and inorganic), on the mechanical properties of the hair of healthy English thoroughbred horses. Hairs were taken from 18 horses which had been fed with oats and hay f[...]
5
81%
Nukleonika
2013 Vol. 58, No. 4 511--517
EN Stabilized bovine pericardium (BP) belongs to tissues routinely applied in production of heart valves. Commercial products are manufactured from tissues crosslinked by glutaraldehyde (GA). Dye-mediated photooxidation was also proposed as an alternative method, which allows for the elimination of cli[...]
6
81%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 275--278
PL Badania ścian naczyń krwionośnych metodą spektroskopii Ramana, pozwalają na badanie zależności między obciążeniem jakiemu poddawana jest tkanka, a jej strukturą. W celu zwiększenia efektywności pomiarów podjęta została próba zautomatyzowania układu służącego do rozciągania próbek poddawanych badaniu[...]
EN Study of vessels walls by means of Raman Spectroscopy allows to analyze the relation between load placed upon the tissue and it’s structure. To maximize the effectiveness of measurement, the goal of automation of the tensile tool used in the procedure was undertaken.
7
81%
Engineering of Biomaterials
EN Development of abdominal aortic aneurysm (AAA) is a dynamic process proceeding as a result of the multi-factor pathological remodelling of elastin and collagen fibres, results an aneurysm expansion. In clinical practice, development of AAA is identified with aneurysm growth. Hence, the aim of this p[...]
8
81%
Engineering of Biomaterials
PL Eliminacja najczęstszych wad stabilizacji tkanek zwierzęcych bogatych w kolagen jest przyczyną poszukiwań nowych metod ich przetwarzania. Celem przedstawionych badań było określenie właściwości mechanicznych osierdzia włóknistego świni domowej po fotostabilizacji przez 8 h i 24 h w obecności światła[...]
EN The elimination of the most frequent drawbacks resulting from stabilization of animal collagen-rich tissues is the reason for seeking novel methods of their processing. The aim of this work was the determination of mechanical properties of fibrous porcine pericardium after 8 h and 24 h photostabiliz[...]
9
81%
Engineering of Biomaterials
PL W celu oszacowania prawdopodobieństwa przerwania ciągłości ściany tętniaka aorty brzusznej (AAA) konieczne jest zbadanie warunków obciążeniowych odpowiedzialnych za to zdarzenie, a także identyfikacja zmian zachodzących w strukturze ściany tego naczynia w procesie rozwoju schorzenia. Stąd, głównym c[...]
EN To estimate when an abdominal aortic aneurysm (AAA) may rupture, it is necessary to understand the forces responsible for this event and structural alterations lead to changes in the mechanical properties of the tissue. Hence, the main goal of presented study is determination and assessment of mecha[...]
10
81%
Engineering of Biomaterials
PL Głównym celem pracy było określenie procentowego składu pierwiastkowego ścian zdrowej aorty brzusznej (NAA) i tętniaka aorty brzusznej (AAA) na podstawie mikroanalizy rentgenowskiej (Rtg) dla dużej populacji materiału badawczego, ażeby sprawdzić użyteczność metody do różnicowania (na poziomie moleku[...]
EN The main aim of paper was evaluation of chemical elements composition of normal abdominal aortic walls (NAA) and abdominal aortic aneurysms walls (AAA) based on X-ray microanalysis for a numerous and diversified population in order to differentiate (on molecular level) biological materials according[...]
11
71%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Fourier Transform Near Infrared Raman Spectroscopy has been used to monitor the molecular changes of collagen in a tendon subjected to strain. In the Raman spectrum of the unstrained tendon, some protein bands, mainly assigned to collagen, can be observed: amide I (1666 cm–1) and III (1266 and 1248 [...]
12
71%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: There are two families of fibres taking part in the process of mechanical loads transfer, i.e. elastin and collagen fibres. Their number, spatial arrangement and specific properties determine the capacity of a blood vessels to resist mechanical loads resulting from the impact of blood on ve[...]
13
71%
Engineering of Biomaterials
14
71%
Engineering of Biomaterials
15
61%
Challenges of Modern Technology
EN FT-Raman spectroscopy was used to investigate microstructural changes in the secondary protein structure of soft tissues subjected to increasing levels of macroscopic strain. Main protein bands at 938 cm-1 assigned as v(Cα–C), 1668 cm-1 — amide I and 1268 cm-1 — amide III are sensitive to applied st[...]
16
61%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Skin is an important barrier protecting the organism against external environmental factors. Determination of its mechanical characteristics as regards its structure has significant scientific and application value. In this work, uniaxial tensile tests were conducted to determine the basic mechanica[...]
17
61%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The aim of the study was to evaluate the mechanical properties of the adventitia, media, and especially intima of the human thoracic aortic wall in the early stages of atherosclerosis (stage I to III according to the Stary's classification). Histological and immunohistochemical techniques were used [...]
18
61%
Engineering of Biomaterials
PL Rozwój tętniaków, w tym aorty brzusznej (AAA) jest dynamicznym procesem, który zachodzi w wyniku wieloczynnikowego, patologicznego remodelingu tkanki łącznej ściany aorty. Badania strukturalne ścian naczyń tętniczych (zdrowych i z tętniakiem) przeprowadzono w oparciu o analizę histologiczną i ultras[...]
EN The development of abdominal aortic aneurysm (AAA) is a dynamic process proceeding as a result of the multi-factor pathological remodelling of the connective tissue. Structural investigations of normal and aneurismal vessels were carried out on the basis of histological and ultrastructural examinati[...]
19
61%
Engineering of Biomaterials
20
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Among the currently used methods of monitoring human tissues and their components many types of research are distinguished. These include spectroscopic techniques. The advantage of these techniques is the small amount of sample required, the rapid process of recording the spectra, and most important[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last