Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 263-268
EN An fuzzy finite-element method (FFEM) for treating uncertain loads, cross sections of bars and Young's modulus in static structural problems is presented. By representing possible values as interval values, the fuzzy values of generalized nodal displacements and element stresses can be calculated in[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Teorii Konstrukcji
EN Optimum design as well as assessment of technical states of already civil existing structures are ones of the most important issues in engineering activities. Taking a decision on the effort state of the whole structure stands for a complicated problem, since it is difficult to proceed research rela[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 287-290
PL Zastosowano metodę zbiorów rozmytych modelujących stan wytężenia elementów. Przyjęto, że stan uszkodzenia elementów można wyrazić za pomocą zmiennych lingwistycznych. Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w połączeniu z teorią niezawodności systemów zilustrowano na przykładzie konstrukcji prętowych[...]
EN The paper defines the damage state of a structure in terms of fuzzy sets. In this study we have shown that by describing uncertainty of damage state of elements with fuzzy sets we may estimate the reliability of existing construction in case of incomplete or uncertain knowledge of its parameters. Th[...]
4
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1797--1801, CD
PL W artykule został opisany proces przygotowania harmonogramu dostaw części zamiennych dla statków powietrznych. W opisanym algorytmie harmonogram dostaw jest opracowany i oceniany przy wykorzystaniu symulacji komputerowej procesu eksploatacji zbioru statków powietrznych. Oprócz przedstawienia głównyc[...]
EN This article describes the process of aircraft replacement parts delivery schedule preparation. In the described algorithm the delivery schedule is developed and evaluated using a computer simulated process of operating a set of aircraft. Besides presenting the main features of the algorithm, this p[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1020--1024
PL W artykule zostały opisane elementy zarządzania procesami eksploatacyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycznych wsparcia eksploatacji statków powietrznych będących na wyposażeniu struktur realizujących i nadzorujących prace serwisowe na przykładzie samolotów F-16 i bezzałogowych statków powietr[...]
EN The article describes elements of the management of operational processes with the use of IT systems supporting the operation of aircraft taking of F-16's and unmanned aerial vehicles (UAVs) as examples. The systems are used by supervisors performing maintenance work. The article gives examples of s[...]
6
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1196--1199, CD
PL W artykule zostały opisane główne elementy informatycznego systemu wsparcia eksploatacji samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli funkcjonalnego modelu cyfrowego statku powietrznego oraz wpływu jego składników na jakość zarządzania flotą. Omówiono i zobrazowano: 1) budowę struktury funkcjonalne[...]
EN The article describes the main elements of IT system supporting the maintenance of aircraft with special consideration of functional digital model of the aircraft and its components and influence on the quality of fleet management. Discussed and illustrated: 1) the construction of the functional str[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last