Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy na podstawie własnych badań oraz materiałów źródłowych przedstawiono analizę kosztów i energochłonności wybranych wariantów technologii zbioru i odwozu korzeni buraków cukrowych. Najniższe koszty zbioru i odwozu korzeni od maszyn kopiących odnotowano przy zastosowaniu zbioru dwuetapowego – ś[...]
EN In this work it was presented analysis of the costs and energy consumption of some technologies of harvesting and sugar beet roots transport. The lowest costs of harvesting and transport of sugar beet roots it was stated for two-stage harvest with average value of 735.1 zł/ha. Harvesting with the 6-[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 199-204
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polowych dotyczących wpływu choroby wirusowej Rizomani na plonowanie, biologiczną zawartość cukru i związków melasotwórczych w korzeniach buraków cukrowych. W warunkach laboratoryjnych określono wpływ odmiany (składu chemicznego) na wybrane cechy mechaniczne świeży[...]
EN The paper presents results of field tests concerning the impact of Rizomania viral disease on cropping, and biological content of sugar and molasses producing compounds in sugar beet roots. The research allowed to determine in laboratory conditions the impact of variety (chemical constitution) on se[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie własnych badań oraz materiałów źródłowych przedstawiono analizę kosztów i energochłonności odwozu korzeni buraków cukrowych z pryzmy do cukrowni przy wykorzystaniu różnych zestawów transportowych. Najniższe koszty i energochłonność odwozu korzeni z pryzmy w odniesieniu do 1 ha (średnia [...]
EN On the basis of our studies and source materials we have presented the analysis of costs and energy consumption, calculated for transport of sugar beets from the pile to a sugar factory with the use of various transport units. The lowest costs and energy consumption for the transport of sugar beet r[...]
4
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 1 36--39
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu temperatury fermentacji na zawartość siarczku dimetylu w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej. Doświadczenia wykonano w warunkach przemysłowych – fermentacja i dojrzewanie w tankofermentorach o pojemności 3800 hl. Do [...]
EN The aim of the article is show of results the influence of wort fermentation temperature on the content of dimethyl sulfide (DMS) in beer produced on an industrial scale. The study was performed in industrial conditions – fermentation and maturation in cylindro-conical fermentation tanks with capaci[...]
5
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 135-141
PL Celem pracy było porównanie kosztów i energochłonności produkcji kukurydzy na ziarno i na kiszonkę w wybranym gospodarstwie posiadającym nowoczesny sprzęt rolniczy w zakresie uprawy kukurydzy. Uwzględniając uzyskane plony ziarna i kiszonki z 1 ha oraz poniesione koszty produkcji i całkowite nakłady [...]
EN The purpose of the paper was to compare the costs and energy consumption in the process of maize production for grain and silage on the selected farm, which possessed modern farming equipment for maize cultivation. The profitability and energy efficiency as well as production costs and total energy [...]
6
80%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 293-300
PL Praca przedstawia badanie wpływu pól magnetycznych i elektromagnetycznych na jakość truskawek odmian: Bogota, Elkat, Ventana, Honeyoe, Salut. Owoce poddano działaniu trzech rodzajów pól magnetycznych tj. polu stałemu o indukcji magnetycznej z przedziału 5-100mT, zmiennemu małemu polu magnetycznemu o[...]
EN The paper presents examination of the impact of magnetic and electromagnetic fields on quality of the following strawberry varieties: Bogota, Elkat, Ventana, Honeyoe, and Salut. Fruits were exposed to three types of magnetic fields, that is constant field with magnetic induction ranging from 5 to 10[...]
7
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kaloryczności, zawartości wody, popiołu oraz węgla, azotu i wodoru w czterech rodzajach brykietu. Materiał badawczy stanowiły brykiety ze słomy zbożowej z dodatkami, takimi jak: trociny olchy, siano łąkowe oraz ziarno owsa. Uzyskane wyniki posłużyły do ce[...]
EN This paper presents the results of the caloric value, content of water, ash and carbon, nitrogen and hydrogen in the four types of briquettes. Material consisted of wheat straw briquettes with additives such as alder sawdust, meadow hay and oats. The results were used for comparison purposes of the [...]
8
80%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 95--98
PL Zainteresowanie ziarnem pszenżyta jako surowcem dla przemysłu fermentacyjnego uwarunkowane jest zawartością skrobi i wysoką aktywnością amylolityczną. Początkowo badania prowadzono w celu wykorzystania ziarna jako słodu piwowarskiego i gorzelniczego. Uzyskane rezultaty nie potwierdziły możliwości sz[...]
EN Interest in triticale grain as raw material for fermentation industry is subject to a high content of starch and amylolytic activity. Initially, the study was carried out in order to use the grain as beer and malt distillers. The results obtained were not, however, wider application in industry. Tri[...]
9
80%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 235--245
EN The experiment was based on two factors: 4-levels of fertilization with ash from biomass - 0; I - 4.28; II - 8.57; III - 12.85 tha-1 and 2-levels of fertilization with sewage sludge: 0; 1–30.3 tha-1. The experimental plant was Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Giga[...]
10
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 269-277
PL Spektroskopia w bliskiej podczerwieni jest jedną z coraz powszechniej używanych metod badania jakości owoców. Prezentowane w pracy wyniki opierały się na analizie czterech podstawowych parametrów owoców, po zastosowaniu zewnętrznego pola magnetycznego, a mianowicie zawartości wody, kwasowości ogólne[...]
EN Spectroscopy in the near infrared is one of the methods, which are more universally and frequently used for examining the fruit quality. The presented results were based on the analysis of four basic fruit parameters, after application of the outside magnetic field, that is the content of water, gen[...]
11
71%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The presented system describes a concept for generating slowly varying signals to stimulate biological objects with magnetic field. The system enables independent control of up to 10 induction coil and it generates changeable signal inducing magnetic fields in the range from 0.1 to 150μT and the fre[...]
12
71%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 2 139--143
EN In the article the results of studies conducted regarding the thermal processing of rape straw, rye straw and willow chips applying various parameters of the pyrolysis process are presented. Samples of biomass were subject to thermal processing at various temperatures and process durations, assessin[...]
13
71%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The paper presents findings showing the influence of amending soil with biochar and biomass ash on the germination rate of Virginia mallow. Comparative analyses examined the relationship between the applied dosage of the natural fertilizers and the effectiveness of seed germination as well as mass o[...]
14
61%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2017 Vol. 6, No 1 117--122
EN This paper presents an influence of three different magnetic fields stimulation systems for growing strawberry fruits: permanent magnetic field generated by neodymium magnets, ”high” strengths slow varying amplitudes magnetic fields generated by coreless solenoids supplied by autotransformer and low[...]
15
61%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 2 127--132
EN This study includes the content of water, ash and volatiles in dried herbs like Oregano, Basil and de Provance. Moreover, amounts of H, N and C, and their calorific value were measured. The content of the following elements (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Sr, Zn) in the tested herb[...]
16
61%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Magnetic field may be applied as a physical factor to improve germination capacity as well as growth and development of plants. In order to investigate the influence of stimulation with magnetic field and fertilization on the yield and quality of sugar beet roots, a field experiment was carried out [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last