Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 574-582
PL W artykule została przedstawiona analiza stanu betonowego sklepienia typu Rabitz w monumentalnych budynkach. Struktura sklepienia, istniejące uszkodzenia i wzmacnianie Pałacu Schoena w Sosnowcu i kościołach w Biertułtowach i w Czuchowie koło Rybnika zostały opisane jako przykłady. Wykazano, że około[...]
EN In the paper the analysis of the concrete Rabitz vault condition in the monumental buildings are presented. To exemplify the structure of the vault, existing damage and strengthening the Schoen Palace in Sosnowiec and the churches: in Bietułtowy and in Czuchow near Rybnik are described. It is [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W referacie opisano konstrukcję i uszkodzenia drewnianego stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie. Na podstawie obliczeniowej analizy wykazano przyczynę utraty stateczności górnych pasów wieszarów stropowych. Ze względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji i przejęcie części obciążeń ze [...]
EN In the paper a structure and damage of the wooden nave ceiling of the historic church in Sławków was described. Computational analysis of the load-bearing capacity of the structure and causes of loss of form stability of upper top flange ceiling trusses were presented. On account of spatial characte[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 5 2-5
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 3 126-128
PL Przeanalizowano przyczyny awarii. Stwierdzono, że przyczynami zniszczenia była międzykrystaliczna korozja wieszaków ze stali nierdzewnej H13N4G9 i ukryte wady wykonawcze elementu. Wskazano na konieczność wykonywania dodatkowych wzmocnień połączeń warstw betonowych ścian trójwarstwowych, w których za[...]
EN Reasons for separation the external layer of the precast concrete sandwich panel in the large-panel apartment building are described. It was found that the reason of damage were intercrystalline corrosion of shear connectors made of stainless steel H13N4G9 and hidden executive defects in the element[...]
5
100%
Przegląd Budowlany
6
100%
Builder
2015 R.19, nr 10 108--110
PL Połączenia ciężkich murowanych warstw elewacyjnych z warstwami konstrukcyjnymi w ścianach szczelinowych, przenoszące obciążenia od ciężaru własnego, wiatru i zmian temperatury, decydują o przyszłym bezpieczeństwie konstrukcji i bezpieczeństwie użytkowania.
7
100%
Builder
2015 R.19, nr 1 52--55
PL Są obecnie jednym z najczęściej stosowanych konstrukcyjnych rozwiązań w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Szczególną uwagę poświęcono w przeglądzie rozwiązaniom stropów wprowadzonym na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz nadal stosowanym w kraju.
8
100%
Builder
2015 R.19, nr 2 80--83
PL Powszechnie stosowane w polskim budownictwie ogólnym, przemysłowym i mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Ich zaletą jest łatwy montaż i mały ciężar elementów stropowych, a indywidualne rozwiązania ze stropami monolitycznymi pozwalają dzisiaj uzyskać rozpiętości nawet do 18 m.
9
100%
Przegląd Budowlany
PL Żelbetowe niecki basenowe otwartych i krytych pływalni narażone są na oddziaływania agresywnych środowisk atmosferycznych, gruntowych oraz wodnych powodujących korozję betonu i zbrojenia. W artykule na kilku przykładach żelbetowych niecek, zrealizowanych w latach 70. XX w., przedstawiono stan zachow[...]
EN Reinforced concrete structures of swimming-pools are exposed to influences of aggressive atmospheric environment, soil environment and water environment, causing the corrosion of concrete and reinforcement. A few examples of reinforced concrete swimming-pools, build in 70 years the 20th century, the[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 259-262
PL Przedstawiono wyniki badań nośności na siłę poprzeczną serii stalowych kotwi wklejanych, umieszczonych blisko betonowych krawędzi. Badano wpływ odległości kotwi od krawędzi oraz zbrojenia poprzecznego i podłużnego krawędzi. Wyniki badań porównano z wartościami otrzymanymi według wzorów proponowanych[...]
EN The strength test of the adhesive bonded steel anchor bolts installed near concrete edge is presented. Influence of the distance between anchor and the edge of concrete member and supplementary reinforcement on load bearing capacity was tested. The results of failure loads were compared with calcula[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 20-22
12
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Drewniane kościoły są szczególnie narażone na wystąpienie uszkodzeń związanych ze procesami starzenia i korozją materiału. W pracy opisano problemy z jakimi autorzy spotkali się w kościołach o konstrukcji drewnianej zlokalizowanych na terenie Śląska. Na przykładzie kościołów w Gliwicach, Żernicy, Sm[...]
EN Wooden churches due to the peculiar structure are exposed to damage associated with the decline of material. In the paper structural problems, with which authors came themselves across at wooden churches located in Silesia were presented. On the example of churches located in Gliwice, Żernica, Smoln[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Żelbetowe fundamenty podtorza suwnicy bramowej o udźwigu 50 kN i rozpiętości 40,0 m, obsługującej plac składowy miału węglowego przy elektrociepłowni, uległy znacznym uszkodzeniom. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych i badań sklerometrycznych oraz badań geotechnicznych ustalo[...]
EN An example of a damage of gantry's foundations has been presented in the paper. The gantry of 50 kN maximum load and 40.0 m spread operates a storage square of a heat and power generating plant. The main reason of damages arisen were defective solution of expansion joint zone as well as the damaging[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wybudowany w latach 70. trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek biurowo-techniczny po kilkuletniej przerwie eksploatacyjnej został adaptowany na potrzeby lokalnego Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości. Adaptacja objęła m.in.: dobudowę parterowego holu wejściowego, docieplenie ścian zewnętr[...]
EN An example of damages of building's walls brought about humidity, which appeared after end of repair work, in this paper have been presenting. The reasons of humidity and other damages have analysed. The method of eliminating them has discussed. The essential sense of accurate earlier recognition of[...]
15
63%
Optica Applicata
EN SnO2 conducting thin films were prepared by spray pyrolysis. Glass surface was prepared by etching in HF and acetic acid solutions. Sodium barrier coatings with different compositions were prepared by the sol-gel technique. The influence of the glass surface preparation on optical properties of SnO2[...]
16
63%
Polityka Energetyczna
PL W najbliższej przyszłości należy przewidzieć budowę domów mieszkalnych, w których spełnione będą nie tylko warunki komfortu cieplnego i wymagania dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach, lecz również zminimalizowana zostanie ilość zużywanej energii do poziomu, przy którym budynek uważany jest [...]
EN In the near future, one should foresee the erection of residential buildings in which the aim will be not only to satisfy thermal comfort and indoor air quality requirements but also to minimise the amount of energy consumed to the level at which a building is considered to be a low energy one. An i[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 313-320
PL W referacie, na kilku przykładach z praktyki inżynierskiej, omówiono uszkodzenia starych budynków, usytuowanych w bezpośrednim sąsiędztwie głębokich wykopów, wykonywanych dla potrzeb charakterystycznych przedsięwzięć budowlanych.
EN In the paper some examples of practical engeneering are presented. Damages of old buildings, situated in the neighbourhood of deep excavations, which are designed for characteristic building projects are described.
18
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 3 32-36
19
63%
Przegląd Budowlany
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono najczęściej stosowane sposoby wzmocnień konstrukcji żelbetowych przy użyciu elementów stalowych. Opisano wzmocnienia za pomocą niezależnych konstrukcji wsporczych, dodatkowych podpór, obejm, zbrojenia zewnętrznego i ściągów pasywnych. Zwrócono uwagę na problemy obliczeniowe i badawcze związ[...]
EN The review of methods commonly used in strengthening of reinforced concrete structures with steel members is presented. Strengthening of constructions provided by independent supporting, additional bearings, embraces, external reinforcing bars and inactive binds is described. Attention is paid to an[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last