Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki, układów przestrzennych, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do ośrodków zurbanizowanych. Sprawne jego funkcjonowanie i dobra organizacja sprzyja integracji życia i procesów gospodarczych w obrębie każdego ośrodka osadniczego. Brak sprawnej [...]
2
100%
Logistyka
1998 nr 4 23-24
PL Pojęcie logistyki w ujęciu cywilnym jest różnorodnie interpretowane. Jest następstwem pewnej specyfiki tego pojęcia, które utożsamiane jest z pewną filozofią w odniesieniu do procesu zarządzania przemieszczaniem i składowaniem produktu z miejsca jego produkcji do punktu finalnej konsumpcji. Drugim n[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 39-44
PL Rozwój transportu jako działu gospodarki funkcjonującego w przestrzeni łączy się nierozerwalnie ze środowiskiem. Jest to zjawisko szczególnie odczuwalne w regionach zurbanizowanych, a do takich należy makroregion południowy. Z tego też względu należy podejmować działania zmierzające do oszczędności [...]
EN A development of transportation as a branch of regional economy, is very close connected to the environment. This is very characteristic phenomenon at urbanistic regions, for example at the South Macroregion. For this reason should be taken steps for sparing use of the water, the earth, the atmosphe[...]
4
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 7 3-6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last