Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informacja Instal
PL Przedstawiono zależności, które pozwalają na określenie zysków energii cieplnej od promieniowania słonecznego w pomieszczeniu dla każdej godziny operacji słonecznej, z uwzględnieniem zacienienia. Obliczenia można przeprowadzić dla dowolnie skierowanych przezroczystych przegród budowlanych oraz dla d[...]
2
63%
Instal
2002 nr 12 2--4
PL W opracowaniu dokonano porównania wielkości zysków energii od nasłonecznienia w danym okresie, wyznaczonych na podstawie dwóch metod obliczeniowych z wartościami wynikającymi z prowadzonych pomiarów.
EN In elaboration one executed comparison of magnitude of profits warm from insolations, in given period, appointed on the ground of two methods, with results of researches studied rooms.
3
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Praca dotyczy akceptowalności powietrza wewnętrznego (AKC) i wyczuwalnej koncentracji zanieczyszczeń (D) emitowanych przez użytkowników pomieszczeń dydaktycznych i biurowych. Zagadnienia te przedstawiono w relacji do entalpii właściwej (h) i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego ((p). Wyniki [...]
EN This paper deals with the acceptability (AKC) and perceived concentration of pollutants (D) emitted by occupants in relation to the specific enthalpy (h) and relative humidity (q>) of indoor air. Measurements of AKC/D/, described by semilogarithmic function depend significantly on both In h and In ([...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 312--315
PL W artykule przedstawiono projekt modernizacji układu hamulcowego motocykla JAWA 638 Przebudowa ta polega na przerobieniu bębnowo-szczękowego układu hamulcowego z mechanicznym wymuszeniem na hamulec tarczowy sterowany hydraulicznie. Istotnym ograniczeniem modernizacji jest zachowanie możliwości przyw[...]
EN The article discusses the project of modernization of the JAWA 638 motorcycle brake system. This reconstruction consists in processing the drum-jaw braking system with mechanical forcing on the hydraulically controlled disc brake. A significant restriction of modernization is to preserve the possibi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last