Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Rozwój Państwowej Wytwórni Prochu (PWP) w Pionkach przypada na lata dwudzieste ubiegłego wieku i jest związany z wybitną postacią dr inż. Jana Prota, który nie tylko miał gruntowne wykształcenie w kierunku znajomości fizykochemicznych procesów technologicznych, ale również był dobrym organizatorem. [...]
EN The development of State Factory of Gunpowder (PWP) dates back to the 1920s and was integrally connected with the prominent personage of dr. eng. Jan Prot, who was thoroughly educated in the field of physicochemical technological processes. He was also an excellent organizer. Under his guidance the [...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 177--184
PL Kaloryczność prochów jednobazowych jest głównie zdeterminowana właściwościami nitrocelulozy użytej do produkcji. Zwiększenie kalorycznoci prochu jest możliwe poprzez wprowadzenie nitrogliceryny do jednobazowego prochu w procesie impregnacji. W opracowaniu przedstawiono metodę impregnacji prochu 12/7[...]
EN The calorific value of the nitro-cellulose single-base powder is determined mainly by the properties of nitro-cellulose used for its manufacture and increasing of the calorific value is possible by adding the nitro-glycerine in the impregnation process. A method of impregnation for the 12/7 type pow[...]
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2009 R. 38, z. 110 113--121
PL Przedstawiono rezultaty badań struktury warstwy palnej i jej wpływ na parametry użytkowe dia prochu siedmio-kanalikowego impregnowanego wybranymi modyfikatorami mało i wielkocząsteczkowymi oraz ich mieszaninami. Dla układu nitrogliceryna - polimer zbadano wpływ metody wprowadzania modyfikatorów na s[...]
EN In this work the results of the burning layer structure and it's influence on application parameters for seven-perforated powder impregnated by selected micro and macromolecule deterrents and mixture of thereof were presented. For the system nitroglycerine - polymer the influence of deterrents incor[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 77 109--118
PL Przeprowadzono analizę mikrokalorymetryczną prochów wyprodukowanych w kraju i za granicą. W celu określenia wpływu struktury ziarna prochowego na procesy spalania opracowano metodę badania kinetyki samospalania pojedynczego ziarna. Przedstawiono wyniki modyfikacji prochu i analizę porównawczą.
5
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2002 R. 31, z. 83 97--104
PL Stabilność fazy cieplnej jest nieporównywalnie niższa od stabilności fazy stałej. Założono, że rzeczywista faza stała składa się z doskonale uporządkowanej fazy stałej i fazy amorficznej-ciekłej związanej z zanieczyszczeniami, zawsze obecnymi w rzeczywistym materiale wybuchowym. Do szacowania stabil[...]
EN The stability of the liquid phase is much lower than the solid phase one. It was assumed that a real solid phase consists of ideally arranged solid phase and an amorphous liquid one connected with contamination which always exists in the real explosive material. To estimate the solid phase stability[...]
6
71%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 89 121--129
PL Przedstawiono różne techniki pomiarowe TG i DSC do charakteryzowania prochów jednobazowych i dwubazowych. Przedyskutowano różnice w mechanizmach spalania. Określono parametry kinetyczne i ich przydatność do przewidywania właściwości użytkowych. Zaproponowane metody mogą być wykorzystywane w zakładac[...]
EN The different measurement techniques TG and DSC for the characterisation of one- and two-based powders are presented in the paper with the discussion of differences in the burning mechanisms, the definition of kinetic charactericstics and their suitability for the prediction of effective properties,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last