Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 60 131-138
PL W artykule omówiono zagadnienia sterowania i właściwości napędów elektrycznych bezpośrednich (bezprzekladniowych) z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych. Szczególną uwagę zwrócono na sterowanie odporne prędkością obrotową przy zmianach momentu bezwładności oraz na precyzyjne sterownie poło[...]
EN The paper deals with problems of control and properties of electrical direct drive (without gear) based on permanent magnet synchronous motor. Methods of robust speed control against moment of inertia variation and precise position control have been elaborated. Presented experimental results illustr[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule przedstawiono zagadnienie tłumienia drgań w układzie napędowym z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych wywołanych sprężystością połączeń mechanicznych. Omówiona koncepcja tłumienia drgań bazuje na wprowadzeniu dodatkowego sygnału sprzężenia zwrotnego układu regulacji prędkości, po[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 7 173-176
PL W pracy przedstawiono metody odtwarzania położenia i prędkości SRM. Prezentowany obserwator pracuje w napędzie wyposażonym w histerezowy regulator prądu. Do odtwarzania prędkości obserwator wykorzystuje sygnały zadanego prądu zamiast mierzonego oraz napięcia wyliczanego na podstawie czasów załączeń [...]
EN The paper deals with the problem of speed and position estimation in SRM drive equipped with hysteresis band current controller. Instead of measured current the observer utilize reference current. The voltage is calculated from transistor switching on-time. A speed observer structure which uses esti[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problem odpornej regulacji prędkości obrotowej dla serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Zastosowano nieliniowy regulator prędkości typu IP, a nieliniową charakterystykę regulatora uzyskano dzięki neuronowej sieci rozmytej. Takie rozwiązanie zapewnia o[...]
EN The paper deals with the problem of robust speed control of electrical servodrives. A robust control is developed using a nonlinear IP controller. The controller nonlinear characteristic is obtained due to adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) technique application. An original method of con[...]
5
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 17-25
EN In the paper selected methods of speed measurement for Switched Reluctance Motor (SRM) were analysed. Two different measurement systems were taken into account: one with low another with high resolution sensor. A compensation of errors of low resolution sensor (LRS) was proposed. Different speed mea[...]
6
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 53 65-73
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę projektowania nieliniowego regulatora prędkości obrotowej wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe, który cechuje się odpornością na zmiany wybranych parametrów napędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Badania wstępne przeprowadzono w programie symulac[...]
EN The paper deals with the problem of an artificial neural network (ANN) application to robust speed control of electrical servodrives. A robust speed controller is developed using the ANN, which creates a nonlinear characteristic of controller. A new method of neural controller synthesis is presented[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zaprezentowana i rekomendowana przez autorów zmodyfikowana metoda M/T pomiaru prędkości obrotowej ma dobre właściwości statyczne i dynamiczne, wykazuje poprawne działanie przy prędkości równej zeru, co pozwala stosować ją z powodzeniem w torach sprzężenia zwrotnego mikroprocesorowych układów regulac[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 19--23
PL W artykule przedstawiono oryginalne podejście do modelowania silnika reluktancyjnego przełączalnego. W przykładzie wzięto pod uwagę popularną konstrukcję trójpasmową o strukturze biegunów 12/8. Założono zgodność z zasadami przetwarzania energii elektromagnetycznej, prostą konstrukcję oraz zdolność d[...]
EN The purpose of the paper is to show a new approach for three phase, 12/8 poles SRM modeling. It was assumed that the model need to fulfill a general principles of electromagnetic energy conversion, has simple structure for fast computation and has possibility to invert for control system synthesis. [...]
10
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 230--240
EN Issues related to the automatic selection of the PID controller settings have been known for several years. This article describes the concept of self-tuning using fuzzy logic block (FLB). The FLB represents expert knowledge and in the process serves as the master. It describes the advantages of the[...]
11
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 79--84
PL Zagadnienia związane z automatycznym doborem nastaw regulatorów typu PID znane są już od kilkunastu lat. W niniejszym artykule opisano koncepcję auto-strojenia wykorzystującego Blok Logiki Rozmytej, który w całym procesie pełni rolę układu nadrzędnego, reprezentującego wiedzę ekspercką. Opisano tuta[...]
EN Issues related to the automatic selection of the PID controller settings have been known for several years. This article describes the concept of autotuning using fuzzy logic block, which in the process serves as the master. It describes the advantages of the application of fuzzy logic simulation sy[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2004 Nr 48 129-144
PL W artykule omówiono zagadnienia sterowania i właściwości napędów elektrycznych bezpośrednich (bezprzekładniowych) z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych. Szczególną uwagę zwrócono na sterowanie odporne prędkością obrotową przy zmianach momentu bezwładności oraz na precyzyjne sterowanie poł[...]
EN The paper deals with problems of control and properties of precise electrical direct drive (without gear) based on permanent magnet synchronous motor. Methods of robust speed control against moment of inertia variation and precise position control have been elaborated. Presented experimental results[...]
13
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 10 840--844
PL W ramach niniejszej pracy zaprezentowany został neuronowy regulator prędkości obrotowej odporny na zmiany bezwładności. Celem pracy było opracowanie struktury regulatora oraz dobór optymalnego algorytmu uczenia. Stworzony regulator sterował pracą silnika prądu stałego. Metodologia prowadzonych badań[...]
EN This paper presents a neural network speed controller that is robust to inertia changes. The main object of this study was to establish the structure of the controller and to create an optimal learning algorithm. Within the project, the created controller steered the operation of a DC motor. The met[...]
14
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 4 793--801
EN This paper describes a study and the experimental verification of sensorless control of permanent magnet synchronous motors using Kalman filters. There are proposed two structures, extended and unscented Kalman filters, which use only the measurement of the motor current for on-line estimation of sp[...]
15
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 185--190
PL W pracy przedstawiono konstrukcję prototypu oryginalnego trójkołowego pojazdu napędzanego pedałami ze wspomaganiem elektrycznym, bez sprzężenia mechanicznego korby pedałów z kołami. Każde z kół pojazdu jest napędzane przez bezszczotkowy silnik elektryczny (BLDC). Pedały napędzają generator, który ł[...]
EN The paper presents the construction of a prototype of an original three-wheeled electrically powered vehicle. The vehicle is driven by pedals without mechanical coupling of the crank handle with the wheels. Each of the vehicles wheels is driven by a brushless electric motor (BLDC). The pedals drive [...]
16
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 19--26
PL W ramach niniejszej pracy zaprezentowane zostały rozmyte regulatory prędkości obrotowej odporne na zmiany bezwładności. Głównym celem pracy było zaprojektowanie oraz właściwe nastrojenie regulatorów rozmytych typu PD oraz PI. Opracowane regulatory zastosowano w układzie napędowym z silnikiem prądu s[...]
EN This paper presents fuzzy speed controllers robust to inertia changes. The main purpose of this paper was to design and tune fuzzy PD and PI controllers. The fuzzy controller in drive system with DC motor were used. The project was performed so that drive systems were revealed good regulatory proper[...]
17
39%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
18
39%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 17--22
PL W referacie omówiono koncepcję pojazdu napędzanego pedałami (roweru) ze wspomaganiem elektrycznym. Każde z trzech kół pojazdu napędzane jest silnikiem elektrycznym (BLDC) sterowanym przez centralny układ rozdziału mocy. Prędkość ruchu pojazdu oraz moc podawana na silniki są proporcjonalne (z nastawi[...]
EN In this paper the idea of an electrically aided pedal-driven vehicle (bicycle) is described. Each of three wheels of the vehicle is driven by electric motor (BLDC) controlled by the central system of power distribution. Velocity of the vehicle and motors power are proportional (with adjustable ratio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last