Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 93--104
EN Tools for counting traffic are not only used to obtain information about traffic conditions and necessary data in order to design new transport system infrastructure. They primarily allow for the assessment of road users’ communication needs, as well as their dynamic mobility in the transport networ[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 81--88
EN A detailed analysis of traffic conditions at the intersection allows us to obtain information about the efficiency of its operation. This type of analysis usually involves assessing the capacity and scale of the intersection and applying classical measures to assess its quality. In Poland, for this [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 100 105--113
EN General traffic measurements are carried out to determine basic traffic characteristics on voivodeship roads and national roads. The basic measure obtained during these measurements is annual average daily traffic. This is the number of vehicles that have passed over a specified point of a road sect[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 924--928, CD
PL W artykule przedstawiono analizę wyników generalnych pomiarów ruchu na drogach krajowych przeprowadzonych w latach 2000-2015 na terenie województwa śląskiego. Pomiary ruchu są podstawowym narzędziem, które służy do pozyskiwania informacji na temat warunków ruchu drogowego. Pozwalają na identyfikację[...]
EN Paper presents the analysis of the results of General Traffic Measurements on the national roads carried out in the years 2000-2015 in the Silesian Voivodeship. Traffic measurements are the basic tool that is used to obtain information about traffic conditions. They allow identification of road infr[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 600--604, CD
PL Historia związana z wykonywaniem generalnych pomiarów ruchu w Polsce sięga 1926 roku. Wtedy to wykonano pierwszy kompleksowy pomiar natężenia ruchu drogowego na ówczesnej sieci dróg państwowych. W 1965 roku ujednolicono system pomiarów i od tego roku generalny pomiar ruchu wykonywany jest cyklicznie[...]
EN The history connected with the performance of the General Road Traffic Measurements (acronym GPR in Polish) in Poland dates back to 1926. It was then the first comprehensive road traffic measurements were made on the national road network. In 1965, the system of measurements was standardized and sin[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 253--264
PL Jazda z nadmierną prędkością uznawana jest za jeden z głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu. Czynnik ten wpływa nie tylko na ryzyko związane z udziałem w wypadku drogowym, ale także na konsekwencje tych wypadków. W artykule przedstawiono analizę liczby przekroczeń prędkości dopuszc[...]
EN Driving with excessive speed is considered as one of the main factors affecting traffic safety. This factor affects not only to the risk associated with the participation in a traffic accident, but also on the consequences of these accidents. The paper presents the analysis of the number of exceedin[...]
7
100%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 3 42--52
PL W 2007 roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”, na mocy której kierujący pojazdami zostali zobowiązani do całodobowego używania świateł mijania. W 2008 roku Dyrektywa Komisji Europejskiej 2008/89/WE wprowadziła obowiązek montowania świateł do jazdy dziennej we wszystkich poja[...]
EN In 2007, the amendment to the Law on Road Traffic entered into force, under which drivers were obliged to use of low beam twenty-four hours a day. In 2008, the European Commission Directive 2008/89/WE introduced the obligation to mounting daytime running lights in all motor vehicles whose permissibl[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 211--222
PL Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) stanowią zbiór narzędzi umożliwiających lepsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. Wspomagają funkcjonowanie systemów transportowych na wybranych obszarach. Usługi ITS nie są jedynie związane z poprawą warunków ruchu pojazdów in[...]
EN Intelligent Transport Systems (ITS) are a set of tools that enable better and more efficient use of existing road infrastructure. They support the operation of transport systems in selected areas. ITS services are not only related to the improvement of cars traffic conditions but also to the functio[...]
9
80%
Wiadomości Chemiczne
2000 [Z] 54, 5-6 389-434
EN The review is focused on the problems of supramolecular assistance to molecular synthesis which means the employment of supramolecular interactions to control the chemical synthesis, i.e. to guide the regio- and/or stereoselective formation of covalent and/or mechanic bonds. Such an approach results[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last