Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 5 4-8
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 3 3-9
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 3-9
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 3 3-8
5
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 10 3-7
6
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 4 3-13
7
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 4 3-12
8
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 3 4-5
9
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 4 4-9
10
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 10 4-8
PL Publikacja stanowi skrót referatu, dotyczącego zagrożenia pyłowego w polskim górnictwie węgla kamiennego, przedstawionego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na V Spotkaniu Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Konferencja odbyła się w Chester (Wielka Brytania) w dniach 6-9 września br. pod h[...]
EN The publication constitutes an abridgement of a paper, dealing with dust hazard in the Polish coal mining, that was presented by the President of the State Mining Authority at the 5th Meeting of Leaders of European Mine Supervisions. The debats took place at Chester (Great Britain) September 6-9, 19[...]
11
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 3 3-8
12
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 3 4-11
13
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 10 9-12
PL Publikacja stanowi skrót referatu, dotyczącego zagrożenia pyłowego w polskim górnictwie węgla kamiennego, przedstawionego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na V Spotkaniu Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Konferencja odbyła się w Chester (Wielka Brytania) w dniach 6-9 września br. pod h[...]
EN The publication constitutes an abridgement of a paper, dealing with dust hazard in the Polish coal mining, that was presented by the President of the State Mining Authority at the 5th Meeting of Leaders of European Mine Supervisions. The debats took place at Chester (Great Britain) September 6-9, 19[...]
14
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 10 10-12
15
63%
Wiadomości Górnicze
PL Prawo geologiczne i górnicze ma szczególny charakter ze względu na zbieg z wieloma systemami prawa ogólnie obowiązującego. Wystarczy wymienić w przypadku spraw dotyczących ruchu zakładów górniczych: Kodeks pracy, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska. W artykule przedstawiono w zary[...]
EN The Geological and Mining Law has a special character because of its coinciding with many legal system generally obeying. It is enough to mention law in the case of operation of a mining entity: Labour Code, Construction Law, Water Law, and Environment Protection Law. The article presents an outline[...]
16
63%
Archives of Mining Sciences
PL Doświadczenia w zakresie restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego wskazują, że są to procesy złożone i trudne, w sposób istotny oddziaływujące także na sferę bezpieczeństwa pracy. W sposób szczególny uwidacznia się to w odniesieniu do podstawowych zagrożeń naturalnych takich jak gazowe,[...]
EN The study of effect of transformations in the Polish coal-mining industry on safety level gives a broad perspective on the natural hazards, revising to some extend the state of the art in the field. The key issue of this analysis is concentration of production and its effect on the work safety. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last