Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 341-346
PL W artykule poszukuje się optymalnego kształtu strefy połączenia płaskie dno-cylinder w postaci odsądzenia lub podcięcia ze względu na maksymalne naprężenia zastępcze. Prezentowany algorytm jest kombinacją matematycznych metod grafiki komputerowej wykorzystywanych do opisu kształtu brzegu zbiornika, [...]
EN This paper deals with the optimization of the shape of the flat-end and cylinder connection in the pressure vessel, with a fillet or stress relief groove. The objective of the design is the minimisation of the maximum effective stress, along the boundary of the pressure vessel. The design procedure [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 18 457-462
PL Jednym ze sposobów naprawy pęknięć (szczelin) w elementach konstrukcyjnych jest nawiercenie otworu w wierzchołku pęknięcia w celu redukcji współczynnika intensywności naprężeń Wiadomo, że kołowy profil otworu nie jest kształtem optymalnym, gdyż optymalny profil cechuje równomierna dystrybucja pola n[...]
EN In fatigue damage repair the method of hole drilling (stop hole system) at the crack tip to reduce the stress intensity factor has often been used. That means replacement of singular stress filed problem (cracks) by quasi-singular one (notches). Because the circular profile of the stop hole is not o[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 430-435
PL W artykule prezentowany jest numeryczny algorytm minimalizacji współczynnika intensywności naprężeń w elementach maszyn z wykorzystaniem koncepcji karbów odciążających (osłabienie elementu konstrukcyjnego) oraz modyfikacji ich kształtu. Procedura optymalnego projektowania jest kombinacją matematyczn[...]
EN In this paper a numerical design algorithm is described which enables the minimization of the stress intensity factor in a machine component by introducing the defense notch system into the component (weakening of the component) and selection of the shape of its boundary. The design procedure used i[...]
4
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 2 (63) 37-38
PL AREVA jest wiodącą firmą w branżach związanych z energią jądrową i która jako jedyna firma, posiada jednostki w każdej z części przemysłu w dziedzinie wytwarzania energii nuklearnej: wydobycie, chemia, wzbogacanie, usługi, obsługa inżynierska, budowa reaktorów, recykling, stabilizacja i demontaż.
5
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 2 (59) 54-58
PL Artykuł opisuje funkcje zabezpieczeń cyfrowych serii MiCOM, które pomimo tego, że są dostępne od bardzo dawna to wciąż nie są właściwie doceniane i pozostają przez to niewykorzystywane. Podano przykłady takich zastosowań, do których należą m.in. ochrona transformatorów WN/ŚN, telezabezbieczenia.
EN The paper presents those functions of MiCOM digital protections, which have been available for years and yet have not been sufficiently appreciated and therefore left aside unused.
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nowe rozwiązania dotyczące przetwarzania prądów i napięć w urządzeniach EAZ, przekazujące parametry monitorowanych zabezpieczeń za pomocą cyfrowej transmisji sygnałów.
EN The paper presents new solutions for current and voltage conversion at EAZ equipment, that transfer parameters of monitored protection equipment using digital signal transmission.
7
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 4 (61) 42-46
PL Protokół komunikacyjny IEC 61850-8-1 staje się coraz szerzej stosowanym. Większość nowych inwestycji, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podaje wymóg dostarczenia zabezpieczeń obsługujących ten standard. Aby sprostać temu zadaniu AREVA opracowała odpowiednie moduły sprzętowe dla doskonale[...]
EN The article presents the latest solutions in the scope of current and voltage conversion. The novelties will be first introduced into MiCOM P44x, P54x and P74x relays, with a view to implementing the new feature in the whole range of MiCOM P40 protection series.
8
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 485-490
PL W artykule pokazano, że koncepcja "stop holes" zamienia fazę propagacji pęknięcia ponownie w fazę inicjacji pękniecia zwiekszając czas do całkowitego zniszczenia elementu maszyny lub konstrukcji. Czas ten może byi znacznie zwiększony przez optymalną modyfikację kształtu "stop holes".
EN It is shown in this paper that the use of stop holes significantly reduces time to failure of machine\structural part extended by proper shape modification of stop hole (shape optimization). The proposed approach to solve this optimization task is the combination of the BEM, mathematical methods for[...]
9
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przestawia się numeryczny algorytm poszukiwania kształtu brzegu zewnętrznego lub/i wewnętrznego konstrukcji osiowosymetrycznych, z naciskiem na konstrukcje o kształcie grubych powłok osiowosymetrycz- nych, w celu zminimalizowania piku efektywnych naprężeń na powierzchni konstrukcji. Procedura optyma[...]
EN A numerical optimal design algorithm is described which enables the selection of the internal and/or external shape of the axisymmetric bodies, paying attention on shelllike structures (thick axisymmetrix shells, hollow bodies of revolution) necessary to keep the peak of effective stresses to a poss[...]
10
63%
Fundamenta Informaticae
EN Recent years have seen a wealth of computational methods applied to problems stemming from molecular biology. In particular, with the completion of many new full genome sequences, great advances have been made in studying the role of non-protein-coding parts of the genome, reshaping our understandin[...]
11
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 3 (60) 39-42
PL Proces modernizacji produkcji jest ciągły i dotyczy wszystkich urządzeń. Wynika to z faktu, że świadomość użytkownika rośnie, rosną jego potrzeby i unowocześnianie oferty staje się koniecznością. W ostatnim czasie firma AREVA zmodernizowała większość swoich zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zmiany[...]
EN Products portfolio is continuously improved and developed. This results from growing awareness and needs of our customers which challenge AREVA to develop its commercial offer. Recently, majority of AREVA protection relays has been modernised. The changes were implemented in such the customerfriendl[...]
12
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 4 373-387
EN Dynamic optimization problem for a machine rigid block foundation on an inhomogeneous soil is considered. The soil deposit under the base of block corresponds to a layer with linearly varying properties overlying a uniform half-space. Furthermore, the block may be surrounded by a backfill. The opt[...]
13
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
1999 Nr 2(23) 38-42
PL Artykuł przedstawia nową serię cyfrowych zabezpieczeń firmy ALSTOM Energietechnik GmbH (poprzednio AEG). Urządzenia te oferują rozbudowaną funkcjonalność dotychczasowych produktów, dobrze znanych na naszym rynku. Pozwala to na rozszerzenie zakresu zast[...]
14
63%
Engineering Transactions
EN The effect of variation of the shear wave velocity profile of a layered soil a minimal mass of a rigid machine fountation under behaviour constraints on vibration and normal stress compact amplitudes and side constraints is numerically studied. The nonlinear programming problem has been solved by an[...]
15
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 279-283
PL W artykule przedstawiono zastosowania w pojazdach elektrycznych układów odzysku energii i wykorzystania do poruszania się pojazdem. Przedstawiono szczegółowo problematykę analizy odzysku energii z hamowania jako potencjał rozwojowy w układach napędowych.
EN The article presents an application in electric vehicles and energy recovery systems used to move the vehicle. Analysis are presented in detail the issues of energy recovery from braking as the potential for development in the propulsion system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last