Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Elektroniczne
PL W artykule zaprezentowano wykonane przez nas włókno mikrostrukturalne o symetrii dwuosiowej. Przedyskutowano również sposoby uzyskiwania anizotropii optycznej we włóknach tego typu oraz wpływ parametrów geometrycznych na dwójłomność włókien, ponadto przedstawiono wyniki symulacji struktur o eliptycz[...]
EN We report on the fabrication of a birefringent photonic crystal fiber with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. The choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibers. In this case two-fold rotational symmetry is achie[...]
2
100%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 2 219-224
PL Szkła trójskładnikowe PbO-Bi2O3-Ga2O3 charakteryzują się wysoką przepuszczalnością średniej podczerwieni (do 8 µm), ale odznaczają się dużą skłonnością do krystalizacji. W celu podwyższenia trwałości termicznej szkieł ich skład modyfikowano dodatkami GeO2, SiO2, Tl2O, CdO, Nb2O5. Uzyskano szkł[...]
EN Three component PbO-Bi2O3-Ga2O3 glasses are characterized by high middle infrared transmittance up to 8 ?m, but they show large susceptibility for crystallization. For a rise of the thermal stability of glasses, their compositions were modifi ed by addition of GeO2, SiO2, Tl2O, CdO, Nb2O5. There hav[...]
3
100%
Materiały Elektroniczne
PL Struktury o periodycznym rozkłądzie współczynnika zalamania światła (np. regularnie rozmieszczone otwory) pozwalają na wytwarzanie włókien optycznych nowej generacji (włókna fotoniczne typu PCF - photonic crystal fibre), których własności transimsyjne mogą być modyfikowane poprzez zmiany parametrów[...]
EN Structures with periodic modulation of refractive index, of the order of the optical wavelength, (e.g. regularly arranged air holes) allow to manufacture a new generation of optical fibers - photonic crystal fibers (PCF). It is possible to change their transmission properties not only by material pa[...]
4
88%
Materiały Elektroniczne
EN Existence and size of photonic bandgap depends on the contrast of refractive indices of glasses used in manufacturing of the photonic crystal. For this structure contrast about 0.1 is possible to obtain. In such structures partial photonic bandgap exist, which means that photonic bandgap exists only[...]
5
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono pomiary i symulacje dla wykonanego światłowodu o prostokątnym przekroju, prostokątnej siatce płaszcza fotonicznego i eliptycznych elementach sieci. Przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych takich jak eliptyczność i stałe sieci prostokątnej siatki krystalicznej na własności modow[...]
EN In this paper we report on the fabrication of birefringent photonic crystal fiber with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangul[...]
6
88%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogo[...]
EN In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symm[...]
7
88%
Materiały Elektroniczne
PL W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów wytworzonego w ITME szkła fosforanowego domieszkowanego jonami erbu, iterbu oraz chromu. Wykonano pomiary transmitancyjne, spektroskopowe oraz badania generacji. Uzyskano generację laserową w zakresie długości fali λ ~ 1540 nm o wyjściowej mocy średni[...]
EN The article presents the results of the measurements of phosphate glass doped with ions of erbium, ytterbium and chromium, produced in ITME. The transmittance and spectroscopic measurements as well as generation tests have been performed. Laser generation at wavelength λ ~ 1540 nm with average outpu[...]
8
88%
Materiały Elektroniczne
PL W publikacji przedstawiono prace wykonane w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych dotyczące wytworzenia światłowodu fotonicznego wykonanego ze szkła fosforanowego z przeznaczeniem do konstrukcji lasera włóknowego. Wykonane zostały wytopy szkieł domieszkowanych i niedomieszkowanych. Na po[...]
EN This paper presents the research work on a Yb3+ doped photonic crystal fiber laser with an extended mode area made of phosphate glass carried out at ITME. By increasing the mode area we obtained the laser with a higher power level and a shorter fiber length than before. The doped and undoped glass w[...]
9
76%
Materiały Elektroniczne
PL Całoszklane włókna fotoniczne (all-solidPCF) są rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do powietrzno-szklanych światłowodów PCF, umożliwiającym ograniczenie zaburzeń geometrii płaszcza fotonicznego i wszelkich innych deformacji pojawiających się na granicy szkło-powietrze, jako że w tym wypadku grani[...]
EN All-glass photonic crystal fiber is an alternative fabrication approach to most popular air-glass PCF facilitating limitation disturb of photonic structure of fiber cladding and deformation of glass-air boundary because in this case it is absent. A goal of this work was to achieve more competence in[...]
10
76%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 2 181-187
PL Wytwarzanie złożonych struktur w skali mikro może być realizowane na wiele sposobów, np. poprzez obróbkę mikromechaniczną, epitaksję, procesy litograficzne i jonowe oraz wiele innych dostępnych technik. Większość z nich jest droga i czasochłonna. Stemplowanie na gorąco jest natomiast procesem stosun[...]
EN The fabrication of microstructures can be performed by several procedures including mechanical micromachining, lithographic processes, epitaxy, ions technology, and many other different available techniques. Most of them are cost- and time-consuming methods. Hot embossing (HE) is a profi table alter[...]
11
76%
Opto - Electronics Review
EN This paper focuses on the superprism effect which can be obtained in low-contrast photonic crystals. The modelling is related to the newly developed method for all-dielectric photonic crystals. This places material constraints on the simulated crystals which limit the refractive index difference to [...]
12
76%
Opto - Electronics Review
EN We demonstrate the 3% mol ytterbium doped phosphate glass air-clad photonic crystal fibre (PCF) laser of 43-cm length in single-mode operation. The fabrication and testing of the laser is introduced. The laser has the diameter of the core of 12 μm created in photonic microstructure and generates at [...]
13
76%
Materiały Ceramiczne
PL Fotoniczne struktury krystaliczne są periodycznym uszeregowaniem dielektryków, na przykład dwóch szkieł. Ich własności zależą od charakterystyki geometrycznej i różnicy we współczynnikach załamania światła zastosowanych materiałów. Dla ściśle określonych parametrów (d i Λ) występują fotoniczn[...]
EN The photonic crystal structures are periodic arrays of dielectrics, for example two glasses. Their properties depend on the geometric characteristic of such structures and refractive index difference between used materials. For precisely definite parameters (d and Λ) the photonic band gaps ar[...]
14
76%
Materiały Ceramiczne
2007 R. 59, nr 4 149-155
PL Pojawianie się wysokiej dwójłomności w światłowodach fotonicznych jest związane z rodzajem symetrii siatki krystalicznej i kształtem jej elementów. W oparciu o symulacje komputerowe wybrano jako optymalną siatkę prostokątną z otworami zbliżonymi do elipsy. Taka konfiguracja wzmacnia własności polary[...]
EN A high birefringence in photonic crystal fiber is a result of lattice type and shape of the holes. Based on the simulations with biorthonormal basis method as optimum structure we choose a rectangular lattice with elliptical-like air holes in photonic cladding. Realization of such type of lattice fa[...]
15
76%
Materiały Elektroniczne
PL W artykule przedstawiono warunki syntezy szkieł fluorkowych typu (ZBLAN) domieszkowanych jonami Nd3+, Er3+ (1;2;5 % mol). Szkła wytapiano w skonstruowanej i wbudowanej w ITME specjalnej komorze reakcyjnej typu "glove box" w kontrolowanej atmosferze czystego i suchego azotu. Syntezowane szkłą charakt[...]
EN The synthesis conditions of fluoride ZBLAN type glasses doped with 1, 2 or 5 mol % of Nd3+, Er3+ ions heve been presented in this paper. Glasses were melted in special clean glove box type chamber, constructed and built in ITME, in controlled atmosphere of clean and dry nitrogen. Synthesized glasse[...]
16
76%
Opto - Electronics Review
EN The synthesis conditions of fluoride ZBLAN type glasses doped with 1, 2 or 5 mol % of Nd³⁺, Er3³⁺ ions have been presented in this paper. Glasses were melted in special clean "glove box" type chamber, constructed and built in ITME, in controlled atmosphere of clean and dry nitrogen. Synthesised glas[...]
17
76%
Materiały Elektroniczne
PL Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wykonywania szklanych, niedrogich w produkcji elementów mikrooptycznych do pracy w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Masowa produkcja takich elementów odbywa się przy wykorzystaniu metody wytłaczania na gorąco (hot embossing) dotyczy jednak główn[...]
EN The aim of this work was to examine the possibility of manufacturing low-cost glass diffractive optical elements that work in near and mid-infrared. The paper focuses on the results of the fabrication of Fresnel lenses from multi-component glasses in a hot embossing process. In the experiment lead-b[...]
18
64%
Materiały Elektroniczne
PL Periodyczny rozkład współczynnika załamania światła we włóknie fotonicznym PCF (Photonic Crystal Fiber) uzyskuje się przez odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne obszarów z przynajmniej dwóch dielektryków - zwykle szkła i powietrza. Dwuszklane włókna mikrostrukturalne są całkowicie szklanymi włókna[...]
EN In the case of photonic crystal fibers using two or more multicomponent glasses in the photonic structure allows to manipulate refractive index contrast which is not possible in holey fibers. The all-solid holey fibers (SOHO) offer additional degree of freedom to the designer for determination of di[...]
19
64%
Opto - Electronics Review
EN The development of all-solid photonic crystal fibres for nonlinear optics is an alternative approach to air-glass solid core photonic crystal fibres. The use of soft glasses ensures a high refractive index contrast (> 0.1) and a high nonlinear coefficient of the fibres. We report on the dispersion m[...]
20
64%
Optica Applicata
EN Photonic crystal fibres (PCF) can provide the high confinement needed to enable nonlinear optical processes to be studied in silicate fibre over short lengths without the need for large pulse energies. Additionally, the capillary stacking technique for PCF fabrication lends itself to the design of m[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last