Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LogForum
PL Wstęp: Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym są jednymi z ważniejszych operacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo i trwałość gotowych produktów, dlatego też stanowią punkty krytyczne procesu produkcji. Metody: W pracy przedstawiono proces mycia i dezynfekcji oraz metody kontroli oceny ich sku[...]
EN Background: Washing and disinfection in the food industry are major operations, affecting safety and stability of final products and therefore they are critical point of the production process. The proper organization of this part of the process ensures significantly the efficiency of the whole proc[...]
2
100%
LogForum
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfi[...]
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel t[...]
3
63%
LogForum
2014 Vol. 10, no. 3 351--361
PL Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności są to obecnie najważniejsze cele jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywności. Dlatego w krajach Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością a także unormowania prawne wprowadz[...]
EN Ensuring quality and safety of food are nowadays the most important goals set by companies who produce and distribute it. As a result, regulations have been introduced in the European Union countries concerning the production and distribution of food as well as norms which oblige companies to implem[...]
4
63%
Logistyka
2015 nr 4 7839--7843, CD2
PL W artykule przedstawiono ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Wyjaśniono w nim zarówno istotę kryzysu, jak i zarządzania kryzysowego. Autorzy zaprezentowali organizację ratownictwa medycznego, jak również sprecyzowali czynności wykonywane przez ratownika, podczas udziela[...]
EN The article presents a medical emergency in crisis management system in Poland. It explains both the nature of the crisis and crisis management. The authors present a medical emergency organization, as well as clarification of the activities performed by the rescuer, the first aid. It also presents [...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego w służbie zdrowia. Zaprezentowano kształtowanie systemu bezpieczeństwa informacyjnego w badanym obszarze oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych za zarządzanie systemem w placówkach służby zdrowia. Omówiono również zagrożeni[...]
EN This article presents the importance of information security in healthcare. It shows its development in the study area and post holders responsibility of this system in health care institutions. It also discusses risks arising from the rapid development of information technology.
6
51%
Logistyka
2015 nr 4 7886--7890, CD2
PL W artykule autorzy zaprezentowali organizację bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach kryzysowych. Dynamicznie zmieniające się rodzaje zagrożeń, wymusiły nie, jako na organach państwowych organizację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wytypowano również inne podmioty i ich kompetencje mające r[...]
EN The article presents a health security organization in the state of crisis. Dynamically changing types of threats kind of forced state bodies to organize the National System of Emergency Medicine. It also elects other entities and their powers that have an impact on the safety-relevant health. In ad[...]
7
33%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2002 Vol. 8, nr 4 169-175
PL W pracy dokonano oceny wpływu długotrwałej ekspozycji w wolnozmiennym polu magnetycznym na ilość komórek C tarczycy wydzielających kalcytoninę, hormon będący jednym z regulatorów gospodarki wapniowo--fosforanowej u samic szczurzych rasy Wistar po eksperymentalnej owariektomii, stanowiących doświadcz[...]
EN It was estimated the influence of the long-lasting exposure to extremely-low-frequency magnetic fields on the quantity of thyroid C cells secreting calcitonin - hormone acting as one of regulators of calcium-phosphatic metabolism - in ovariectomized Wistar female rats, treated as experimental, anima[...]
8
26%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Autorzy przedstawili doniesienie wstępne dotyczące wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na niektóre parametry zapalne u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Grupa badana składała się z siedmiu pacjentów poddanych dziesięciu zabiegom krioterapii ogółnoustrojowej. U każdego chorego[...]
EN The authors have presented the influence of whole body cryotherapy on some selected parameters of inflammation in patients with ankylosing spondylitis. The study group included 7 persons underwent 10 procedures of whole body cryotherapy. In each patient before and after cryotherapy the following par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last