Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
1998 Nr 4 97-99
2
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 11 1188-1190
3
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2308--2310
PL Opracowano receptury bitumiczno-polimerowych mas zalewowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenu spienionego (EPS). Badania poprzedzono ustaleniem receptur i parametrów sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych (odpad EPS i olej sklarowany) i trójskładnikowych (mieszanina as[...]
EN Seventeen of bitumen-polymer sealing compositions were prepd. by addn. of expanded polystyrene waste, a clarified oil, styrene-butadiene-styrene latex and mineral filters (limestone powder, colloidal SiO2). The blends met mostly the std. requirements.
4
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1371-1373
5
88%
Polimery
2010 T. 55, nr 10 773-781
PL Opracowano nowe materiały oparte na kompozycjach bitumiczno-polimerowych z zastosowaniem odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych oraz ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej. Ustalono parametry sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji (tabela 3) zawierających wytypowane odpady term[...]
EN New polymer-bitumen compositions based on thermoplastic polymers and heavy fractions from crude-oil processing have been developed. The parameters for the preparation of homogeneous and stable composites (Table 3) containing particular types of thermoplastic wastes of PE, PP, PS, PC (Table 1) and se[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Określono wpływ rodzaju i ilości wybranych gatunków talków różniących się składem chemicznym i granulacją na właściwości przetwórcze, termiczne i mechaniczne polipropylenu. Porównując właściwości kompozycji napełnionych z właściwościami polipropylenu nie poddanego modyfikacji wykazano korzystny wpły[...]
EN It has been stated the influence of types and number select kinds of talcum, with differ in chemical composition and granulation from each other, to polypropylene's processing, thermal, mechanical properties. Having compared properties of filled compositions to properties of unmodified polypropylene[...]
7
88%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu sezonowania na wybrane właściwości folii polipropylenowej orientowanej dwuosiowo. Próbki folii pobrane z dwóch różnych partii produkcyjnych, odznaczały się tym samym składem recepturowym i grubością. Próbki były przechowywane w warunkach magazynowych[...]
EN The results of studies of the effect of seasoning time on the select properties of biaxal oriented polypropylene film were presented. The films samples, characterized by the same prescription compositions and thickness were taken from two different production batch. The samples were stored in a ware[...]
8
76%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 172-175
9
76%
Polimery
2010 T. 55, nr 2 139-143
PL Opracowano warunki otrzymywania jednorodnych i stabilnych kompozycji wtórnych bitumów naftowych (oleju popirolitycznego, ekstraktu furfurolowego, oleju pofenolowego i oleju sklarowanego) z dodatkiem odpadu polistyrenu spienionego (EPS). Ocena właściwości fizykochemicznych otrzymanych kompozycji bitu[...]
EN The conditions of preparations of homogeneous and stable compositions of secondary petroleum bitumens (Table 1, 2) with addition of expanded polystyrene (EPS) waste (Table 3) were elaborated. The following physicochemical properties of the bitumen/polymer compositions obtained were evaluated: therma[...]
10
76%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 225-228
PL Produkty modyfikacji ciężkich frakcji naftowych (bitumów wtórnych) odpadami tworzyw termoplastycznych (PE-HD, PP, PS) poddano testom Teologicznym w trybie płynięcia w stanie ustalonym i w trybie oscylacji w funkcji temperatury. Wykazano korzystny wpływ (wzrost odporności termicznej i na działające o[...]
EN In this work rheological properties of blends containing secondary petroleum bitumen plastic waste were presented. Measurements were carried out with a rotation rheometer in steady state flow mode with controlled shear rate and in oscillation mode with temperature The following properties were evalu[...]
11
76%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 2 170-173
12
76%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 6 736-739
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last