Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
EN Up till present times Cassini-Soldner projection has been used in geodesy and cartography in narrow (2-3°) zones. In this paper, a new approach to construction of Cassiniego-Soldner projection is presented based on elliptic integrals and Jacoby elliptic functions which allows to project the whole el[...]
2
100%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 3 133-145
EN In the paper, a method of computing polynomial coefficients approximating conformal map projections is presented. This method may be applied to creation of conformal projections of the ellipsoidal areas satisfying the criteria determining in detail the way of projection of selected parametric lines [...]
3
100%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 3 147-158
EN In the paper, properties of the Cassini-Soldner projection of the area of Poland in narrow and wide zones are presented. Two methods of coordinates calculation in that projection are described: the first one is based on power series and it enables to determine flat rectangular coordinates and projec[...]
4
100%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule zaprezentowane zostaną własności wielomianów Czebyszewa oraz ich zastosowanie do aproksymacji odwzorowań kartograficznych. Ponadto przedstawione zostanie porównanie wyników aproksymacji jednostajnej oraz aproksymacji średniokwadratowej odwzorowań kartograficznych.
EN Usually the least square method is used for approximation of map projection. Determination of polynomial coefficients requires solution of a complicated system of equations. It is possible to avoid such a problem using orthogonal Chebyshev polynomials. This is a completely different method of approx[...]
5
100%
Roczniki Geomatyki
2008 T. 6, z. 4 89-101
EN The paper deals with map projection minimizing distortion problem. Main criteria of minimizing distortion are presented and some examples of map projection constructed using different criteria are shown. In conformal projection, the problem of minimizing distortions is resolved by Chebyshev theorem.[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja
2007 z. 42 3-58
PL Odwzorowanie Cassiniego-Soldnera było dotychczas stosowane w geodezji i kartografii w wąskich (2-3°) strefach odwzorowawczych. Używano uproszczonych formuł odwzorowawczych w postaci rozwinięć w szeregi potęgowe ograniczone do kilku początkowych wyrazów. W niniejszej pracy przedstawiono podstawy teor[...]
EN To the present day the Cassini-Soldner projection has been used in geodesy and cartography in narrow (2-3°) zones. Formulas have had the simple form of power series limited to a few starting expressions. In this thesis the theoretical bases for the creation of the Cassini-Soldner projection of a who[...]
7
100%
Geodezja i Kartografia
PL W artykule przedstawiono uogólnioną metodą Levallois-Dupuy przenoszenia współrzędnych na dalekie odległości. Wyprowadzono podstawowe równania na długość linii geodezyjnej oraz różnicę długości elipsoidalnych początku i końca odcinka danej linii geodezyjnej. W oparciu o całkę Wallisa, równania te prz[...]
EN The article presents the application of generalized trigonometric series at long distance coordinate transfer with an optional accuracy. The elementary differential equations: those or the length of a segment of the geodesic line and difference of ellipsoidal geodesic length, have been brought herei[...]
8
100%
Geodezja i Kartografia
PL W niniejszej pracy przedstawiono metode lokalnej aproksymacji stanu zniekształceń odwzorowawczych w odwzorowaniu typu Czebyszewa. W oparciu o układ wielomianów harmonicznych obliczono dla obszaru Polski współrzędne prostokątne płaskie siatki kartograficznej i w jej zasięgu podano charakterystykę zmi[...]
EN This paper presents a method of local approximation of distribution of projecting distortions in a projection of the Chebyshev type. Flat rectangular coordinates of a cartographic graticule have been calculated for the area of Poland on the basis of a system of harmonic polynomials, characteristics [...]
9
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
2015 T. 47, nr 3-4 213--234
PL Celem artykułu jest przedstawienie roli odwzorowań kartograficznych we współczesnym świecie map i baz danych oraz pokazanie znaczenia odwzorowań kartograficznych nie tylko w kartografii, ale także w innych dziedzinach nauki i praktyki. Mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat od pojawienia się pierwszych[...]
EN Contemporary map projections are widely used in the elaboration of various types of maps and spatial databases. Systems of geographical information provide their users with the significant opportunities in the choice of map projections, coordinate systems, their definitions and transitions between t[...]
10
100%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 3 123-132
EN In the paper, possibilities of using Digital Cartographic Studio for generation of Polish topographic maps directly from topographic data base are presented. Some functions of this software are described concerning creation of cartographic signs libraries and automatic map edition consisting in sele[...]
11
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 625--637
PL Digital Cartographic Studio (DCS) jest narzędziem firmy Intergraph przeznaczonym do generowania map bezpośrednio z wektorowych baz danych przestrzennych. DCS posiada bardzo rozbudowane funkcje pozwalające na budowanie bibliotek znaków kartograficznych oraz funkcje pozwalające na automatyczne redagow[...]
EN Digital Cartographic Studio (DCS) is a software tool intended for generating maps directly from vector databases. It comprises extended functions allowing construction libraries of cartographic symbols and editing automatic maps. In DCS, it is possible to create libraries for three symbol types - po[...]
12
100%
Polish Cartographical Review
2016 Vol. 48, No. 4 197--210
EN Application of polyhedrons as image surface in cartographic projections has a tradition of more than 200 years. The first maps relying on polyhedrons appeared in the 19th century. One of the first maps which based on an original polyhedral projection using a regular octahedron was constructed by the[...]
13
100%
Polish Cartographical Review
2016 Vol. 48, No. 3 101--114
EN The aim of the author of this article is to show the users of Geographical Information Systems how to present the distortions in a simple way. The intention of the author is also to popularize the knowledge in the scope of map projections and to inform the users of the maps that, despite all the adv[...]
14
100%
Polish Cartographical Review
2015 Vol. 47, No. 4 191--201
EN Map projections are very important in the compilation of various types of maps and spatial databases. Geographical information systems provide their users with the significant opportunities in the choice of map projections, coordinate systems, their definitions and transitions between them. The role[...]
15
100%
Geodesy and Cartography
2017 Vol. 66, no. 2 271--290
EN The paper presents a new method of constructing equidistant map projections of a triaxial ellipsoid as a function of reduced coordinates. Equations for x and y coordinates are expressed with the use of the normal elliptic integral of the second kind and Jacobian elliptic functions. This solution all[...]
16
100%
Reports on Geodesy
2005 z. 1/72 47-59
17
100%
Geodesy and Cartography
2018 Vol. 67, no. 2 271--294
EN The paper presents a method of construction of cylindrical and azimuthal equalarea map projections of a triaxial ellipsoid. Equations of a triaxial ellipsoid are a function of reduced coordinates and functions of projections are expressed with use of the normal elliptic integral of the second kind a[...]
18
63%
Geodesy and Cartography
2012 Vol. 61, no. 2 105--115
PL Umiejętność obliczania pól wieloboków geodezyjnych, czyli takich, których bokami są odcinki linii geodezyjnych, ma istotne znaczenie w praktyce geodezyjnej i kartograficznej. Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez geodetów i kartografów jest obliczanie pól różnych obiektów powierzchniowych t[...]
EN The paper presents methods of area calculation, which may be applied for big geodesic polygons on the ellipsoid. Proposal developed by the authors of this paper is discussed. The proposed methods are compared with other, alternative methods of area calculation of such polygons. Test calculations are[...]
19
63%
Roczniki Geomatyki
EN In the paper theoretical bases of area calculation of geodetic polygons on an ellipsoid are presented. Several methods are described. The first one is based on approximation of a polygon by elementary trapezoids delineated by parallels and meridians. The second method uses approximation of an ellips[...]
20
63%
Roczniki Geomatyki
EN In the paper, an approximation method is presented, which uses orthogonal polynomials. Coefficients of polynomials are determined by recurrence formulas on discrete sets of points. Utilization of orthogonal polynomials allows to avoid creation and solving of normal equation systems. In the paper app[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last