Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 55-63
PL Szybki rozwój techniki zwększa wymagania stawiane materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zużycie przez tarcie, oddziaływanie korozyjno-erozyjne itp.
EN The rapid technical development enhances the demands on constructional materials in terms of thier mechanical properties, resistance to frictional wear, resistance to corrosion and erosion etc.
2
100%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 3 251-265
PL Szybki rozwój techniki stwarza konieczność zwiększenia wymagań stawianych materiałom konstrukcyjnym w zakresie wzrostu ich właściwości mechanicznych, odporności na zużycie przez tarcie, odporności na korozję i erozję itp. Te zadania mogą być spełnione m.in. przez zastosowanie różnych technik inżynie[...]
EN The rapid technical development enhances the demands on constructional materials in terms of their mechanical properties, resistance to frictional wear, resistance to corrosion and erosion etc. These demands can be satisfied by e.g. applying various surface engineering techniques which permit modify[...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 11 354-357
PL Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie. Ich właściwości takie jak: odporność na korozję biologiczną, biozgodność, aktywność biologiczną, topogra. ę powierzchni, odporność na zużycie przez tarcie można kształtować metodami inżynierii powierzchni. W artykule przedstawiono w[...]
EN Titanium and its alloys have increasingly been used in medicine. Their properties, such as the resistance to biological corrosion, biocompatibility, bioactivity, resistance to frictional wear, and surface topography can easily be modi. ed using surface engineering methods. The paper presents the res[...]
4
63%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1142-1146
PL Stopy tytanu ze względu na właściwości: małą gęstość, wysoką odporność korozyjną, wysoką wytrzymałość właściwą, znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i energetycznym. Zakres zastosowania tych materiałów jest jednak w dużej mierze ograniczony niską odpornością na z[...]
EN Titanium alloys due to their unique and advantageous properties like: low density, high corrosion resistance or high specific strength are becoming more and more widely applied in the aviation, automotive as well as power industry. However, the scope of titanium alloys applications is to a great ext[...]
5
63%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1234-1337
PL Ze względu na aspekt ekologiczny proces chromowania galwanicznego zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej winien być zastąpiony przez inne technologie. Wytwarzanie powłok chromowych metodą elektrochemiczną wiąże się bowiem z zastosowaniem, jako głównego składnika kąpieli, trójtlenku chromu CrO3, w któ[...]
EN Because of the ecological aspect the electrochemical process of obtaining chromium coatings should be replaced by other technologies. The production of chromium coating involves as the main component of the bath chromium trioxide CrO3 which is very carcinogenic. Moreover the current efficiency of th[...]
6
63%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 8 1463-1470
EN The prospects of the development of CVD methods lie in the use of organic compounds as the sources of the elements that form the surface layers in place of halides commonly used till now and in the electrical activation of the gaseous medium containing precursors of chemical reactions, which guarant[...]
7
63%
Inżynieria Powierzchni
2008 Nr 4 16-20
PL W artykule przedstawiono wpływ azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego żeliwa wermikularnego na mikrostrukturę i właściwości użytkowe takie jak mikrotwardość i odporność na zużycie przez tarcie. Zastosowanie temperatury azotowania 580°C w czasie 8 godzin prowadzi do wytworzenia strefy związk[...]
EN It is discussed in the paper glow-discharge assisted nitriding of vermicular cast iron affect the microstructure, and useful properties like microhardness and wear resistance. The application of 580°C during 8 hours of experiment results in 8 žm of compound lager and above 200 žm the diffusion zone.[...]
8
63%
Advances in Materials Science
EN The prospects of the further development of CVD methods lie in the use of organic compounds as the source of the element that forms the surface layers in place of halides commonly used till now and in the electrical activation of the gaseous mediums containing precursors of chemical reactions guaran[...]
9
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Poprzez połączenie procesu zgrzewania dyfuzyjnego stopu tytanu Ti6Al2Cr2Mo z aluminium i azotowania jarzeniowego możliwe jest wytworzenie kompozytu warstwowego TiN / Ti2N /stop tytanu Ti6Al2Cr2Mo/ fazy międzymetaliczne Ti-Al/stop tytanu Ti6Al2Cr2Mo / Ti2N / TiN (również wielokrotność tego układu). W[...]
EN The processes of glow discharge assisted nitriding combined with diffusion welding yielded gradient-type materials that were laminate composites with the following arrangement of the layers: Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy/Ti-Al intermetallic phases/Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy (or a multiple of this syste[...]
10
63%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1268-1271
PL Poddano analizie kształtowanie powłoki złożonej z faz międzymetalicznych z układu Al-Ni wytwarzanych obróbką powierzchniową typu duplex. Obróbkę prowadzono w temperaturach poniżej 700 °C w cyklach, w czasie około 4 godzin. Stwierdzono istnienie dwu faz tj. NiAl oraz Ni3Al, w uzyskanej powłoce, opróc[...]
EN Formation of multi-layer coating containing intermetallic phases is the subject of the analysis. The multilayer was produced by means of the so-called duplex treatment of the surface. The treatment was applied cyclically below temperature 700°C for 4 hours. Two intermetallic phases were revealed wit[...]
11
63%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 3 79-81
PL Dyski rozwłókniające szkło pracują w skrajnie trudnych warunkach. Składają się na nie oddziaływanie gorących gazów spalinowych, bardzo wysoka temperatura dochodząca do 1000°C oraz wpływ ciekłego szkła borowo-krzemowego. Dotychczas stosowane dyski wykonane były ze stopów niklu (Inconel serii 625), je[...]
EN The fiberizing spinner disks work in extreme conditions. They are exposed to influence of combustion gases, very high temperatures up to 1000°C, and liquid boron-silicon glass. Up today used spinner disks are made of Inconel 625 alloys but their durability is insufficient. Surface engineering method[...]
12
63%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 3-7
PL Perspektywicznym kierunkiem w rozwoju inżynierii powierzchni jest wytwarzanie warstw wieloskładnikowych i kompozytowych m.in. przez kombinację różnych procesów obróbek powierzchniowych. Tak otrzymane warstwy skupiają w sobie odpowiednio dobrane wzajemnie uzupełniające się właściwości, co rozszerza z[...]
EN Future trends of surface engineering development are multicomponent and composite layers formation by combination of different surface treatment processes. Obtained in these processes suitable matched and mutually complemented each other properties which boarden of application range. Current trend o[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1011-1014
EN The recent rapid progress in surface treatment techniques dictates that titanium alloys should have an improved resistance to frictional wear without any loss of their high corrosion resistance. These requirements can be satisfied by producing surface layers of specified microstructure and phas[...]
14
63%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 285-287
PL Stopy tytanu są coraz szerzej stosowane w przemyśle i w medycynie. Rozwijane sa również nowe techniki inżynierii powierzchni, prowadzące do poprawy własności użytkowych tych stopów, m.in. odporności na zużycie przez tarcie z zachowaniem ich wysokiej odporności korozyjnej. W artykule omówione są wyn[...]
EN Titanium alloys are increasingly used in industry and medicine. The surface engineering techniques are also being developed with the aim to improve certain performance properties of these alloys, such as e.g. the frictional wear resistance without deteriorating the high corrosion resistance of these[...]
15
63%
Kompozyty
PL Szybki rozwój techniki stwarza konieczność zwiększania wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, oddziaływania korozyjno-erozyjnego czy też odporności na wysokie temperatury itp. Spełnienie tych warunków jest możliwe poprzez wykorzystanie metod inżynierii powierzchni, które[...]
EN The rapid progress in engineering enhances the demands for materials with improved mechanical properties, in particular the resistance to frictional wear, to corrosion, erosion etc. These demands can be satisfied by e.g. applying various surface engineering techniques which permit modifying the micr[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 2 40-43
PL Stopy magnezu, z uwagi na małą masę właściwą i dobre właściwości, stanowią atrakcyjny materiał konstrukcyjny i funkcjonalny. Istotną przeszkodę dla jego szerszego wykorzystania w technice stanowi jednak, wobec relatywnie słabej odporność na korozję i zużycie przez tarcie, brak obróbek powierzchniowy[...]
EN The small specific mass and advantageous properties, make magnesium alloys attractive constructional and functional materials. There is however an important obstacle to their wider use, namely their poor resistance to corrosion and frictional wear, while no surface treatments are available which wou[...]
17
51%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 1 77-86
PL Warstwy diamentopodobne osadzano na powierzchni stali austenitycznej 316L na układzie lasera ekscymerowego typu ArF (λ = 193 nm). Proces wytwarzania warstwy azotowanej oraz warstw z węgla amorficznego następował dwuetapowo w jednej komorze eksperymentalnej. Przeprowadzone badania miały na celu osadz[...]
EN The amorphous carbon films were deposited onto 316L stainless steel by using the laser excimer (λ = 193 nm). Deposition of nitrided layers and amorphous carbon films was executed in two stages in one experimental chamber. The aim of the experimental investigations was to obtain diamond like carbon f[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 169-177
PL Stal austeniczną N26T2MNb(Fe-26Ni-2Ti-Mo-Nb), zawierającą śladową ilość chromu poddano mechaniczym obróbkom powierzchniowym w celu wytworzenia warstw martenzytu odkształceniowego. W warstwach odkształconych plastycznych, przy użyciu metody dyfrakcji promieni X w geometrii stałego kąta padania, okr[...]
EN Surface layers composed of deformation martensite were formed on Fe-26Ni-2Ti-Mo-Nb (N26T2MNb) austenitic steel with a vestigial chromium content by subjecting the steel to mechanical surface treatments. The gradient-type distribution of the austenite and martensite in the plastically deformed layers[...]
19
51%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 767--777
EN The paper presents the results of examinations of the structure and properties of Al2O3 + Ni3Al + Ni(Cr, Fe, Al) + Cr-Ni + Cr7C3 multilayers produced on nickel alloys by the plasma assisted chemical vapour deposition method with the participation of trimethylaluminum vapours in gaseous atmosphere. T[...]
20
51%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 3 107-115
PL W inżynierii powierzchni coraz powszechniej stosuje się technologie hybrydowe, których pierwszy etap polega na modyfikacji podłoża, najczęściej metodami dyfuzyjnymi. W artykule przedstawiono badania struktury, topografii powierzchni, badania właściwości mechanicznych i tribologicznych warstw azotowa[...]
EN The hybrid techniques become widely used in surface engineering. In a first step the subsurface of substrate is usually modified by diffusion. The investigations of structures, surface topography, mechanical and tribological properties of glow discharged nitrating 316 L steel surface have been prese[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last