Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 121-130
PL Opierając się na znanym pojęciu magistrali, w pracy przedstawia się sposób adaptacji i wykorzystania magistrali usług w diagnostyce obiektów przemysłowych. Działanie medium komunikacyjnego opiera się na architekturze SOA. Zaproponowana koncepcja stanowi próbę rozwiązania problemu wydajnościowych w r[...]
EN This paper presents a method of adapting and using bus services in the diagnosis of industrial facilities and plants. The concept of a communication medium, based on the SOA architecture, is an attempt to solve some performance problems of the Network Monitor Object NMO, a project developed in Gdans[...]
2
100%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper puts forward a method of designing and creating a complete computer system for monitoring and diagnosis of business and industrial facilities, as well as for control purposes. The proposed solution represents a computer-network system being a practical tool for communication, control and m[...]
3
100%
Mechanik
4
100%
Mechanik
5
100%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 3 473--488
EN The paper puts forward and implements a method of designing and creating a modelling simulation environment for extensive and complete analysis of economical lighting on highways. From a general design viewpoint, the proposed solution explores the concept of a network description language (SMOL), wh[...]
6
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 9 77-85
EN The paper presents a practical methodology of creating interactive and intelligent platforms of communication, control and management for modern enterprises. Certain critical details of designing such interactive systems, based on relational databases and wireless technologies, are explained, as wel[...]
7
100%
Systems Science
EN The paper presents a universal concept of monitoring industrial, enterprise and private objects, including the so-called intelligent buildings and other facilities. Different management, control and diagnostic tasks can be easily incorporated into the design. Contemporary IT technology can be readil[...]
8
100%
Elektro Info
2015 nr 3 24--27
PL Artykuł przedstawia i omawia nowatorski autonomiczny system diagnostyczny umożliwiający monitoring i zarządzanie obiektem poprzez generowanie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego w oparciu o projekt realizowany już od 2009 roku w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki Politechniki Gdańskiej o nazwie[...]
9
100%
Mechanik
10
81%
Mechanik
11
81%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 4 8-14
PL Przedstawiono aktualne możliwości i trendy światowe w zakresie doboru stali na narzędzia skrawające. W szczególności omówiono możliwości polepszania właściwości użytkowych narzędzi poprzez stosowanie na ich części robocze stali otrzymywanych na drodze metalurgii proszków. Podano standardowe warunki[...]
EN Current possibilities and world trends in the selection of steels for cutting tools are presented. In particular improving the functional properties of tools by using, for their working parts, steels manufactured via powder metallurgy (PM) route are discussed. Standard conditions of heat treatment [...]
12
81%
Mechanik
13
81%
Kompozyty
PL Z uwagi na plastyczność i twardość cermetale można umieścić pomiędzy węglikami spiekanymi a ceramiką skrawającą. Dzięki małemu powinowactwu do stali i odporności na utlenianie w podwyższonych temperaturach cermetale wykazują znacznie lepsze własności skrawne oraz znakomitą odporność na zużycie adhez[...]
EN Cermetals have very good plasticity and high hardness. Properties of these materials are placed between carbides and cutting ceramics. Due to their low chemical affinity to steel and the resistance for high temperatures oxidation of cermetals have better cutting properties than carbides. Application[...]
14
81%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 9 142-145
PL Omówiono zalety i wady połączeń klejonych części roboczych narzędzi w porównaniu do połączeń wykonanych za pomocą lutowania. Przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania techniki klejenia do łączenia części roboczych konkretnych narzędzi. Opisano efekty zastosowań ww. narzędzi w procesach produkcyj[...]
EN Advantages and disadvantages of glued joints of tools working parts were discussed in comparison to brazed joints. Some examples of the implementation of gluing technique to joining the working parts of tools were presented. The results of these tools applications to the production processes were de[...]
15
81%
Inżynieria Biomateriałów
16
81%
Inżynieria Biomateriałów
17
81%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 459--462, CD
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemu łączności radiowej, wykorzystującego do wykrywania początku ramki, zaproponowaną w [2], metodę opartą na sumowaniu sekwencji synchronizacyjnej z ciągiem symboli informacyjnych. Badania przeprowadzono zarówno dla przypadku ide[...]
EN This paper presents the results of computer simulations of a radio communication system, which uses frame detection method (proposed in [2]) based on a synchronization sequence insertions into the data stream. Tests were performed for both the perfect synchronization of the transmitter and receiver [...]
18
81%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 3 10--13
PL Ciecze obróbkowe oparte na ropie naftowej i produktach ropopochodnych zawierają naturalne związki polarne oraz wprowadzane do nich celowo dodatki uszlachetniające, które są z reguły silnie polarne, co zwiększa tendencje do tworzenia stabilnych emulsji tych produktów naftowych w wodzie. Szerokie stos[...]
19
71%
Mechanik
2010 R. 83, nr 12 965-967
PL Podstawową cechą wyróżniającą nagniatanie spośród różnych metod obróbki metali jest wykorzystywanie zjawiska powierzchniowego odkształcenia plastycznego materiału. Nagniatanie ślizgowe jest powierzchniową obróbką plastyczną i posiada znane powszechnie zalety tej obróbki, ale jednocześnie zapewnia gł[...]
20
71%
Inżynieria Materiałowa
PL Zamieszczono wyniki badań powłok azotkowych nanoszonych łukowo-plazmową metodą PVD na płytki skrawające z ceramiki tlenkowo-węglikowej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Stosowane były powłoki na bazie azotków różnych metali, takich jak np. aluminium, tytan i cyrkon. Prz[...]
EN The results reported are on selected nitride coatings deposited by the arc-plasma PVD method on oxide-carbide ceramic cutting inserts at the Institute of Advanced Manufacturing Technology in Kraków. The deposited coatings were based on nitrides of some metals, such as e.g.: aluminum, titanium and zi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last