Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2019 Vol. 21, no. 2 197--210
PL W niniejszym artykule przedstawiono model matematyczny żurawia leśnego, który jest stosowany do analizy dynamiki cyklu jego pracy. Uwzględniono podatność podparcia fotela operatora, napędów oraz podpór. Do opisu ruchu członów stosuje się współrzędne złączowe i macierze przekształceń jednorodnych. Do[...]
EN A mathematical model of a forest crane that is suitable for dynamics analysis of its operation cycle is presented in this paper. The flexibility of the operator’s seat, drives and supports is taken into account. Joint coordinates are applied to describe the motion of the links together with the homo[...]
2
61%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 5 64--68
PL Artykuł przedstawia konstrukcję silnika trakcyjnego do zabudowy w piaście koła samochodu osobowego. Autorzy przedstawili obliczone parametry pracy silnika dla dwóch następujących po sobie etapów przejazdu. Pierwszy dotyczył jazdy z prędkością równą 150 km/h. Drugi etap obejmował jazdę z prędkością 5[...]
EN The article presents the construction of a electrical wheel hub traction motor for passenger car. Authors presented calculated parameters of operation for two consecutive ride stages. The first one concerned driving at a speed of . The second stage involved riding at on a slope. The article presents[...]
3
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 173--178
PL W artykule przedstawiono dynamikę układu tylnego zawieszenia samochodu Fiata Panda III z silnikami elektrycznymi wbudowanymi w koła. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki analizy dynamiki są kontynuacją prac autorów nad wpływem mas nieresorowanych (w postaci silników elektrycznych wbudowanych w[...]
EN The dynamics of the Fiat Panda III rear suspension system with electric motors built into the wheel hubs is presented in the paper. The results of the dynamics analysis presented in the article are a continuation of the authors' work on the impact of unsprung masses (here in the form of electric mot[...]
4
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2019 Vol. 21, no. 1 125--136
PL W artykule przedstawiono analizę dynamiki układu tylnego zawieszenia samochodu Fiata Panda III z silnikami elektrycznymi wbudowanymi w koła. Uproszczony model układu uzyskano przez zastosowanie metod dynamiki układów wieloczłonowych i ich implementacji programowej w postaci pakietu MSC.Adams. W celu[...]
EN The dynamics analysis of the rear suspension system of the Fiat Panda III with electric motors mounted in wheels is presented in the paper. The simplified model of this system modeled using the multibody system dynamics method and the MSC. Adams package is proposed. In order to validate the proposed[...]
5
51%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 167--172
PL W artykule przedstawiono budowę stanowiska badawczego, przeznaczonego do badań elektrycznego silnika synchronicznego, wzbudzanego magnesami trwałymi z wirnikiem zewnętrznym. Badano silnik trakcyjny, przeznaczony do zabudowy w piaście koła samochodu elektrycznego. Stanowisko badawcze pozwala na pomia[...]
EN The construction of a laboratory bench designed for testing an electric synchronous motor, excited with permanent magnets with an external rotor, is presented in the paper. A traction motor, designed for installation in the wheel hub of an electric car, was tested. The laboratory bench allows the me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last