Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2011 Vol. 11, no 4 1063-1082
PL W pracy zaproponowano metodologie określania strategii zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych. W tym celu wykorzystywana jest analiza SWOT (mocnych stron, słabych stron, szans, zagrożeń) jako narzędzie służące do formułowania odpowiedniej strategii zarządzania. Algorytm pomaga wybrać najbardzie[...]
EN The paper proposes a methodology for determining management strategies in construction enterprises. For this purpose, the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis as an instrument for formulating management strategies is recommended. The best practices for this reason are als[...]
2
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono model służący do oceny mieszkania. Do badań przyjęto dwa typy budynków: tradycyjny budynek mieszkalny z kawalerkami oraz budynek mieszkalny z "loftami". Pod uwagę wzięto cztery alternatywne systemy ogrzewania budynków: węglem, gazem, biomasą oraz system mieszanym, tj. biomas[...]
EN The paper describes model of dwelling selection, using fuzzy games theory. Two types of buildings are under consideration: traditional singe flat dwelling house and loft flat dwelling house. Four alternatives of heating system are taking into account: coal based, gas based, biomass based, and combin[...]
3
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Artykuł prezentuje proces wyboru alternatywnego usadowienia fundamentu najbardziej odpowiedniego i bezpiecznego dla budynku stojącego na gruncie wodonośnym. Wybór bazuje na zestawie kryteriów: koszt usadowienia, okres usadowienia, stopień skomplikowania decyzji, zalety i wady decyzji, możliwość prze[...]
EN The paper presents the process of selection the foundation instalment alternative, which have to be the most appropriate and safe for building which stands on the aquiferous soil. The selection is based on a set of criteria: costs of instalment, instalment duration, the complexity of decisions, adva[...]
4
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 1 114--121
EN Construction companies usually perform several construction projects at the same time. Projects differ by complexity, duration, budget, variety of works, and number of implementers. Also vary the results of the projects: some of them have been implemented successfully, other terminated with losses o[...]
5
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN The paper presents a new multi-criteria decision-making technique to select criteria for building sustainability assessment. The methodology of building certification system is integrated with the multi-criteria decision-making (MCDM) methods. The criteria set for assessment is determined based on S[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł stanowi empiryczną analizę grubości warstwy termoizolacji (styropian – EPS70) i okresu zwrotu inwestycji typowego dla nowo wznoszonych jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków zero-energetycznych rozwiązania przekroju ściany zewnętrznej. Głównym celem było uzyskanie ochrony cieplnej [...]
EN The article provides the empirical analysis of thermo-insulation layer thickness (expanded polystyrene – EPS70) of the typical wall detail and its investment payback period in the traditional new construction single-apartment residential and net-zero energy building. On the basis of the results a si[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last