Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 12 1568-1569
2
100%
Chemik
3
100%
Chemik
PL Przedstawiono charakterystykę frakcji glicerynowych pozyskiwanych w procesie metanolizy oleju rzepakowego rafinowanego i tłoczonego surowego oraz po częściowej jego rafinacji. Wykazano zależność między zawartością glicerolu i części nieorganicznych (popici) we frakcjach glicerynowych, a stopniem raf[...]
EN Characteristic of glycerol fraction from metanolysis of pure and purified rapeseed oil, as well as its characteristic after partial purification were presented. The dependency between content of glycerol and inorganic salts (ash) within glycerol fractions and degree of rapeseed oil purification was [...]
4
81%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 304-310
5
81%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 10 460-463
6
81%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 12 1592-1593
7
81%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 12 1586-1591
8
81%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 4 269-272
9
81%
Tribologia
2001 nr 2 151-173
PL Badania reologiczne ujawniły nienewtonowskie właściwości oksypochodnych oleju rzepakowego, dimeru i estolidu kwasu oleinowego oraz ich estrów: reostabilność i reoniestabilność, tiksotropię i antytiksotropię, plastyczność oraz lepkosprężystość. Zmiany lepkości przemijającej (do~90%) w zależności od p[...]
EN Rheology research of the rapeseed oil oxyderivates and estolides as well as their esters disclosed: rheounstability and rheostability, thixotropy and antithixotropy, plnticity and viscoelasticity. Changes of the temporary viscosity (up to 90%) depending on the rates (gamma up to 2 ź 10(5)s(-1)), tem[...]
10
81%
Chemik
PL Estry metylowe kwasów tłuszczowych, stanowiące składniki znormalizowanego biopaliwa do silników wysokoprężnych, otrzymywane są w wyniku transestryfikacji triglicerydów olejów roślinnych (np. z rzepaku) z metanolem w obecności silnych zasadowych katalizatorów. Jako produkt uboczny tej reakcji powstaj[...]
EN Methyl esters of fatty acids are components of normalized biodiesel fuel that are synthesized through transesterification between vegetable (eg. rapeseed oil) oil triglicerides and methanol in a presence of strong basic catalysts. Water solution of crude glycerin is a side product of this method. Ne[...]
11
81%
Chemik
PL Omówiono bilanse energetyczne sporządzone dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters). Oceniano cykl życia produktu (LCA ang. Live Cycle Assessment) bioestrów pod kątem wartości energii uzyskanej w stosunku do energii dostarczonej. Ocenę wykonywano poczynając od na[...]
EN Energy balances for FAME (Fatty Acid Methyl Esters) are described. Live Cycle Assessment of bioesters was done in relation to energy obtained to energy delivered. The evaluation was made starting from rape seeds sowed to soil, by vegetation cycle, obtaining rape seed oil and its transformation to bi[...]
12
71%
Chemik
PL Podstawowym surowcem do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (fatty acid methyl esters - FAME), tzw. bioestrów, są oleje roślinne. W naszej strefie klimatycznej olej rzepakowy niskoerukowy stanowi podstawowy surowiec do otrzymywania FAME. Dostępność rzepaku, ograniczona posiadanym area[...]
13
71%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Metathesis of methyl erucate was carried out in the presence of a WOCl4/Et4Pb (Et = ethyl) catalyst on a small laboratory scale (1 g) and on a large laboratory scale (800 g). In either case, the yield and selectivity of metathesis products were identical. This larger scale allowed to separate the ma[...]
14
71%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1058-1060
15
61%
Przemysł Chemiczny
16
61%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 4 154-156
17
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1178-1180
PL Przedstawiono wyniki badań aktywności antyproliferacyjnej lipoaminokwasów otrzymanych w reakcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, mono-, di- i trienowych, w tym izomerów CLnA (conjugated linolenic acid), z argininą, tyrozyną, seryną, asparaginą i tryptofanem. Aktywność cytotoksyczną oznaczano w stosu[...]
EN Llipoamino acids were synthesizd in reactions of satd. mono-, di- and trienoic fatty acids as well as conjugated linolenic acid isomers with arginine, tyrosine, serine, asparagine and tryptophan and then studied for antiproliferative properties on cells of human leukemia, lung, breast, colon and ova[...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 8 1482-1490
PL Opracowano nową metodę syntezy lipoaminokwasów. Może ona być stosowana z dużą wydajnością zarówno do otrzymywania odpowiednich pochodnych jednorodnych kwasów tłuszczowych, jak i mieszanin kwasów otrzymywanych z naturalnych tłuszczów. Metodę wstępnie przetestowano w syntezie palmitynianu argininy ora[...]
EN Tung oil acids (mainly α-elostearic acid) were esterified with N-hydroxysuccinimide and then converted to resp. imides in reactions with serine, arginine and aspargine. The reaction products were sepd. by high-performance liq. chromatog. and identified by mass spectroscopy as resp. lipoamino derivat[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 579-582
20
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 906-911
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last