Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 411--420
PL W ostatnich latach widać postępy rozwoju poziomu e-administracji w Polsce. Jednak tempo przemian jest jeszcze mało satysfakcjonujące w stosunku do innych państw europejskich. Według raportu Komisji Europejskiej, stopień dostępności usług administracji publicznej online wynosi 79%. Jednak większości [...]
EN With 79%, Poland’s full online availability is below the EU average of 82%. In the full online availability ranking, Poland now ranks 19th out of the 32 measured countries. The online availability and sophistication of services for businesses is relatively high. Usage by citizens is still too low in[...]
2
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 149--156
PL Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publiczn[...]
EN The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It w[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 155--165
PL Technologia ICT wywiera istotny wpływ na administrację publiczną i jest jednym z kluczowych elementów zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. W niniejszym artykule ukazano rolę technologii informacyjno-komunkacyjnych (ICT) w rozwoju administracyjnych usług publicznych oraz poziom rozwoju e-usłu[...]
EN Information and Communications Technology has a vital input on a public government and are one of the key elements for increasing the efficiency of its operation. The article focuses the role of Information and Communications Technology in services of public administration and mainly on the level of[...]
4
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Due to the need for public sector reforms, a number of actions are being undertaken to improve the delivery of public services. New Public Management is one of the concepts that assumes the introduction of management methods and techniques modelled on the private sector into the public sector. In li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last