Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 1 (60) 106--112
PL Jednym z produktów ubocznych, w przemyśle spożywczym, który występuje w dużych, wzrastających ciągle ilościach i jest w niewielkim stopniu wykorzystany, jest keratyna piór kurzych. Zapotrzebowanie rynku na materiały włókniste o podwyższonej retencji wilgoci wiąże się z istotnym rozwojem produkcji wy[...]
EN The market’s demand for fibrous materials with increased moisture retention is principally connected with the essential development of sanitary and cosmetic products. Keratin, which is included in feathers, appears to be an original raw material which enables fibrous composite materials of this kind[...]
2
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 113--116
PL Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratyn[...]
EN Increasing demand for dressing and hygiene care products boosts innovation and investigations into novelty materials. One example of a promising modern bio-composite is fibrids in the form of chitosan – keratin and alginate – keratin sponges. Chitosan, alginates and keratin, which are themselves dis[...]
3
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 30--35
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto do[...]
EN A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, namely sodium alginate and keratin obtained from chicken feathers. Spinning solutions were prepared from these polymers, and after filtration and aeration they were used for fibre and fibrid[...]
4
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 157--162
PL W artykule przedstawiono właściwości biokompozytów celulozowo-keratynowych. oraz sposób ich wytwarzania metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: biomodyfikowaną celulozę oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltr[...]
EN This work deals with the preparation and characterisation of cellulose-keratin biocomposites. A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, biomodified cellulose and keratin obtained from chicken feathers. Keratin waste is a potential r[...]
5
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 3 (42) 63--66
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące zastosowania enzymów w procesie bioutylizacji odpadów włókienniczych. Do tego celu wykorzystano odpady dzianin poliestrowo-bawełnianych oraz poliestrowo-wiskozowch, i enzym o nazwie handlowej Ekonaza CE (Rhöm Enzyme OY, Finland), pochodzący ze szczepu Trich[...]
EN This paper presents the continuation of studies on the application of cellulolytic enzymes to the bioutilisation of the cellulose component of PET/cellulose waste blends. In these studies, the commercial enzyme Econase CE (Rhöm Enzyme OY, Finland) originating from the Trichoderma reesei strain, was [...]
6
80%
Przegląd Papierniczy
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Textile blends consisting of cellulose and polyester fibres are used in many branches of life. Taking into consideration ecological aspects, the problem of utilisation of textile wastes containing polyester and cellulose fibres makes a point at research centres. Most of methods used so far, are cha[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
9
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 119--128
PL Elastyczne pianki poliuretanowe (EPUR) modyfikowano włóknami keratynowymi z piór kurzych. W artykule przedstawiono właściwości keratyny uzyskanej ze zmielonych piór kurzych i zmiany w strukturze oraz właściwościach pianek EPUR spowodowanych wprowadzeniem napełniacza w postaci włókien keratynowych. D[...]
EN An account is given herein of research results for composites of elastic polyurethane (EPUR) combined with milled poultry feathers. We present the properties of keratin fibres obtained from feathers and the change in those properties which the feathers induce in the EPUR foam. The structure of the c[...]
10
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 4 (75) 37--42
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włókien chitozanowych modyfikowanych keratyną pochodzącą z piór kurzych. Do badań zastosowano chitozan o właściwościach włóknotwórczych oraz wodną zawiesinę oczyszczonej keratyny. Do roztworu chitozanu w 3% kwasie octowym wprowadzano wodną zawiesiną keraty[...]
EN In this study, a method of preparing fibres of chitosan modified with keratin derived from chicken feathers is presented. Fibre-grade chitosan and an aqueous solution of purified keratin were used in the investigations. The aqueous solution of keratin was added to a 3% solution of chitosan in acetic[...]
11
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 96--100
PL Celem badań było otrzymanie włóknin kompozytowych przez połączenie piór drobiowych z włóknami syntetycznymi (PES, PP) metodą papierniczą. Okazało się, że możliwe jest wytworzenie takich włóknin metodą papierniczą w środowisku wodnym. W artykule przedstawiono właściwości sorpcyjne, mechaniczne oraz o[...]
EN The present study evaluated a method to prepare hydrophobic composite non-wovens containing chicken feathers and synthetic fibres (PES, PP). Such non-wovens can be made in aqueous medium using a paper-making method. The raw material (poultry feathers) is abundantly available from slaughterhouses as [...]
12
71%
Polimery
2014 T. 59, nr 5 383--392
PL Artykuł jest przeglądem dorobku pracowników IBWCH i partnerów projektów w zakresie zawartej w tytule tematyki. Wskazano możliwy zakres zastosowań biomasy, niesłusznie często uznawanej za produkt odpadowy, mający wartość jedynie energetyczną. Do materiałów najczęściej pozyskiwanych z biomasy należą: [...]
EN The article is a summary of a lecture presented at the Conference „Polymeric Materials — Pomerania-Plast 2013”, 4—7.06.2013, Międzyzdroje, Poland, which gave an overview of the achievements of researchers associated with the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres as well as their projects part[...]
13
71%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 101--106
PL Celem badań było otrzymanie maty włóknistej do usuwania wycieków substancji ropopochodnych Mata włóknista do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składającej się z warstwy aktywnej zbudowanej z rozdrobnionych piór drobiowych, umieszczonej między dwiema warstwami hydrofobowego materiału z PP, lub P[...]
EN The aim of the investigation was to design and prepare a fibrous mat containing chicken feathers as an active filling to absorb spills of petroleum derivatives. The fibrous mat used to remove petroleum contamination consists of an active layer from chicken feathers (the main waste from poultry plant[...]
14
71%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 6 (120) 73--80
PL W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne i przetwórcze kompozytów wytworzonych na osnowie przemiałów dwóch niemieszających się polimerów: poli(chlorku winylu) (PVC) i polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), w której napełniaczem są włókna keratynowe z piór drobiowych. Skład kompozytów[...]
EN Presented in the article are some mechanical and processing properties of composites prepared from two recycled immiscible polymers: poly(vinyl chloride) (PVC) and high density polyethylene (PE-HD), and keratin fibres used as a filler. The simplex-centroid design technique was adopted to fix the mak[...]
15
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 118--123
PL W oparciu o technologię papierniczą opracowano unikalną technikę wytwarzania kompozytowych materiałów włóknistych na bazie keratyny z piór kurzych. Materiał papiero-podobny otrzymano w prawie 100% z produktów odpadowych. Do tego celu wykorzystywano podczas eksperymentów lintersy bawełniane, włókna s[...]
EN A new unique technology is presented, developed for manufacturing fibrous composites based on keratin from chicken feathers, with a content up to 70%. The technology was developed in order to obtain composites in the form of paper-like products containing almost 100% waste materials. Besides keratin[...]
16
61%
Polimery
2017 T. 62, nr 2 127--135
PL Przedmiotem badań omówionych w artykule są poliuretanowe pianki wiskoelastyczne (VPF) otrzymane z dodatkiem bezhalogenowego środka uniepalniającego – Fyrol™ – i włókien keratynowych. Pianki wykonano w warunkach różnej wartości indeksu izocyjanianowego. Do ich modyfikacji wykorzystano Fyrol PNX LE (F[...]
EN The subject of the research presented in this article is viscoelastic polyurethane foams (VPF) made using a halogen free flame retardant additive – Fyrol™ – and keratin fibers. The foams were made with varying isocyanate index. For their modification, Fyrol PNX LE and Fyrol PNX were used as well as [...]
17
61%
Polimery
2015 T. 60, nr 2 109--117
PL Badano kompozyty na osnowie recyklatu polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z napełniaczem naturalnym w postaci włókien keratynowych, uzyskanych z odpadowych piór drobiowych. Wytworzono kompozyty o zawartości 15, 30 i 50 % mas. tych włókien z piór oczyszczanych trzema metodami. Otrzymane materiały char[...]
EN Composites based on high density polyethylene (PE-HD) matrix with a natural filler in the form of keratin fibers obtained from poultry feather waste were used in the study. Composites containing 15, 30 and 50 % keratin fibers were produced. The fibers were purified using three methods. The water abs[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last