Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 9 841-845
3
100%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 7 183-186
PL Przedstawiono badania wpływu parametrów pasywacji anodowej czystego tytanu i stopu T16A14V na odporność na korozję w roztworze fizjologicznym Tyrode'a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ składu kąpieli, napięcia oraz czasu pasywacji na potencjał korozyjny i szybkość korozji. Wyzna[...]
EN Investigations of the influence of the conditions of an anodic passivation of titanium and Ti6Al4V alloy on corrosion resistance in Tyrode's physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations the influence of chemical composition of the bath, voltage and pas[...]
4
81%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1204-1207
5
81%
Przemysł Chemiczny
6
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This study has been undertaken in order to establish the influence of parameters of the electrochemical treatment of Ti-alloys on their electrochemical behaviour in Tyrod solution. Design/methodology/approach: Surface of the Ti-alloys: Ti6Al4V and Ti6Al7Nb in the form of a rod submitted to[...]
7
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is investigations a dependence between the parameters of the electrochemical treatment of austenitic steel and their electrochemical behavior in Tyrod solution. Design/methodology/approach: Specimens (rode 30 mm × Ø1 mm) were to give in to the surface treatment-mechanic[...]
8
81%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The study shows investigations into the removal of urea from aqueous solutions by an electrochemical method using a diaphragm electrolyzer. It has determined and examined the effect of the initial concentration of urea, concentration of supporting electrolyte (NaCl and Na2SO4), current density and t[...]
9
81%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper presents the results of investigations on silver cathodes with coatings obtained by means of thermal method to be used in the electrolysis of hydrochloric acid. Active coatings based on precious metals including platinum have good corrosion resistance and low overpotential of hydrogen owin[...]
10
81%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zbadano możliwość zastosowania metody elektrochemicznego utleniania przy usuwaniu mocznika ze ścieków przemysłowych. Proces prowadzono w elektrolizerze zaopatrzonym w układ dwóch katod wykonanych z platynowanej siatki tytanowej oraz tytanowej anody pokrytej tlenkami tytanu i rutenu. Badania procesu [...]
EN Possibility of applying the method of electrochemical oxidation in urea removal from industrial wastewater was examined. Process was carried out in electrolizer supplied with the system of two cathodes made of titanium activated platinum and titanium anode activated ruthenium and titanium oxides. In[...]
11
81%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zbadano możliwość zastosowania elektrody tytanowej pokrytej platyną do procesu elektrochemicznego unieszkodliwiania ścieków mocznikowych. Proces prowadzono w elektrolizerze zaopatrzonym w układ trzech elektrod: dwóch katod oraz anody wykonanych z platynowanej siatki tytanowej. Badania procesu elektr[...]
EN Possibility of applying Ti/Pt electrode to electrochemical method of purification industrial urea sewage was examined. Process was conducted in electrolyser supplied with the system of three electrodes made of titanium activated platinum (two cathodes and anode). Investigation of urea removal proces[...]
12
81%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano kinetykę procesu hydrolizy mocznika w roztworze wodnym w zakresie stężeń mocznika odpowiadającym ściekom przemysłowym 5-20 g/dm3, dla temperatur 343-363 K i czasu 0-4200 s. Wyznaczono równanie kinetyczne procesu, stałe szybkości reakcji hydrolizy oraz parametry równania Arrheniusa. Uzyskane [...]
EN Kinetics of urea hydrolysis process was examined. Range of urea concentration corresponded to industrial wastewater concentration of 5-20 g/dm3, temperature was 345-363 K and time 0-4200 s. Kinetic equation of the process, rate constants hydrolysis process and Arrhenius equation's parameters were de[...]
13
81%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 11 400--403
PL W pracy przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni (SEM), składu chemicznego (XPS) oraz odporności korozyjnej (LSV) anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni elektroosadzanych na podłożu stalowym. Proces utleniania prowadzono w kąpielach, które stanowiły roztwory wodorotlenku sodu i fluorku [...]
EN Results of investigations on surface morphology (SEM), chemical composition (XPS) and corrosion resistance (LSV) of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The oxidation process was carried out in the baths which are solutions of so[...]
14
81%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 10 363--367
PL Praca dotyczy badań nad anodowym utlenianie galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni w kąpielach alkalicznych. Stanowiły je nasycone wodne roztwory trzech wodorotlenków metali ziem alkalicznych, tj.: Ca(OH)2, Sr(OH)2 i Ba(OH)2. W ramach pracy wykonano badania struktury powierzchni anodowanych powłok Zn-[...]
EN This work is connected with anodic oxidation of galvanic Zn-Ni alloy coatings in alkaline baths which were saturated hydrous solutions of three hydroxides of alkaline earth metals, i.e.: Ca(OH)2, Sr(OH)2 i Ba(OH)2. Investigation of surface structure of the anodized Zn-Ni coatings by means of scannin[...]
15
81%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 4-5 110-112
PL Przedstawiono badania odporności na korozję stopu Ti6Al7Nb w symulowanym roztworze fizjologicznym Ringera. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego.
EN Investigations of the corrosion resistance of the Ti6Al7Nb alloy in Ringer's simulated physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations the influence of the anodic passivation on corrosion potential, polarization resistance and corrosion current density ha[...]
16
81%
Chemik
PL Przedstawiono badania procesu polerowania elektrolitycznego implantów wykonanych ze stopu Vitalium.
EN The investigations on the process of electrolytic polishing of implants made of Vitalium alloy have been presented.
17
81%
Chemik
PL Omówiono platynowanie galwaniczne i wytwarzanie powłok zawierających platynę i aluminium na stopach żaroodpornych.
EN There was presented galvanic platinization and manufacturing coatings including platinum and aluminium on heat resistant alloys.
18
81%
Chemik
PL Przedstawiono badania procesu elektrochemicznego rozkładu mocznika na elektrodzie grafitowej.
EN The investigations on the process of anodic decomposition of the urea on the graphite electrode have been presented.
19
81%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 12 388-391
PL Przedstawiono badania wpływu parametrów polerowania elektrolitycznego i pasywacji stopu CoCrMoW na odporność korozyjną w roztworze fizjologicznym Tyrode'a. Na podstawie badań elektrochemicznych określono wpływ procesu polerowania elektrolitycznego i warunków pasywacji na potencjał korozyjny, opór po[...]
EN Investigations on the influence of electrolytic polishing and the passivation of CoCrMoW alloy on the corrosion resistance in Tyrode's physiological solution have been presented. On the grounds of electrochemical investigations, the influence of electrolytic polishing and the conditions of passivati[...]
20
81%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 11 1259-1265
PL Zbadano możliwość zastosowania elektrody tytanowej pokrytej powłoką Pt-Ir do procesu elektrochemicznego unieszkodliwiania ścieków mocznikowych. Proces prowadzono w elektrolizerze zaopatrzonym w układ trzech elektrod: dwóch katod wykonanych z platynowanej siatki tytanowej oraz anody tytanowej pokryte[...]
EN The possibilities of application of a titanium electrode covered by a Pt-Ir coating for the electrochemical decomposition of the urea wastes were tested. The process was run in an electrolyzer equipped in the three electrodes system: two cathodes made of the titanium mesh covered by Pt coating and t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last