Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 314--319
PL Aby realizować w pełni zadania związane z utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka zróżnicowanych operacji żeglugowych i portowych do pragmatyki procesów bezpieczeństwa transportu morskiego zaimplementowano zdywersyfikowane systemy monitoringu. Ich poziom integracji jest stosunkowo niewielki, co pr[...]
EN Due to the need for better understanding and management of maritime safety and security aspects several diversified monitoring systems have been implemented to the risk management processes. The integration level of these systems is not satisfactory which, taking into account a global tendency for i[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 3312--3322, CD 1
PL Współczesny transport morski odgrywa kluczową rolę w procesach gospodarczych świata. Staje się nieodzownym narzędziem wymiany międzynarodowej i handlu zagranicznego. Z uwagi na tak zdefiniowane znaczenie objęty jest bardzo rygorystycznymi regulacjami z zakresu bezpieczeństwa nautycznego żeglugi (zak[...]
EN Temporary maritime transport is playing a significant role in nowadays’ global trade processes. Due to its role, maritime transport is regulated by the strict safety and security rules. In the process of monitoring, analysing and decision making new technical solutions (tools) have been recently int[...]
3
63%
Logistics and Transport
EN The article presents the authors’ original concept concerning the “7R” model in education of engineers of logistics at the higher education level with practical profile. The concept is based on classic optimizing solutions used in logistics processes. The paper tries to reorganize the education syst[...]
4
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1077--1083, CD
PL Bezpieczeństwo transportu morskiego jawi się jako istotny czynnik sprawności oraz efektywności procesów realizowanych globalnie przy użyciu tej gałęzi transportu. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było ukazanie możliwości wykorzystania różnorodnych notacji do modelowania wybranych pr[...]
EN Safety and security of maritime transport have become a significant element of recent global seaborne trade processes. The main aim of presented in this article research results is presentation of various notations that can be adopted for modelling of maritime transport security and safety processes[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Organizacja NCAGS wspiera dwóch najważniejszych użytkowników morza: żeglugę oraz siły morskie. Wsparcie i dekonfliktacja z jednej strony są osiągalne w drodze identyfikacji potencjalnych zagrożeń, z drugiej - dzięki monitoringowi ruchu żeglugowego na głównych szlakach komunikacyjnych. W związku z ty[...]
EN The NCAGSORG supports two very important 'sea-goers', merchant shipping and naval forces. Support and deconfliction is achievable through identification of potential threat from the one hand and monitoring of the shipping traffic on Sea Lines of Communications (SLOCs) from the other. SO, it becomes [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Organizacja NCAGS wspiera dwóch najważniejszych użytkowników morza: żeglugę oraz siły morskie. Wsparcie i dekonfliktacja z jednej strony są osiągalne w drodze identyfikacji potencjalnych zagrożeń, z drugiej - dzięki monitoringowi ruchu żeglugowego na głównych szlakach komunikacyjnych. W związku z ty[...]
EN The modern Naval Co-operation and Guidance for Shipping Automated Data Processing (NCAGS ADP) systems obtain shipping information from different sources to have the most recent shipping picture in the area. Most of these systems use the AIS, because it is the mandatory tool for merchant ships to be [...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Ochrona interesów żeglugi handlowej przed atakiem terrorystycznym staje się kluczowym elementem bezpieczeństwa globalnego rynku. Bezpieczeństwo morskie ma również swój wymiar militarny, bowiem transporty wojskowe drogą morską z uwagi na ekspedycyjny charakter operacji nabierają coraz istotniejszego [...]
EN Protecting maritime commerce from attack or exploitation by terrorists is critical to the security of the global market. Maritime security has also a major defense dimension because military seaborne transport will remain crucial for future operations. It is highly unlikely that the NATO military wi[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Akweny otaczające terytorium UE zawierają jedne z najbardziej intensywnie wykorzystywanych tras komunikacji morskiej na świecie. Około 90% wymiany międzykontynentalnej i ponad 35% wymiany handlowej w ramach rynku europejskiego odbywa się drogą morską. Zagrożenie bezpieczeństwa pływania wzrasta wpros[...]
EN The seas surrounding the European Union contain some of the busiest shipping areas in the world. As well as handling around 90% of EU external trade and around 35% of trade between EU countries, the sea lanes also handle a huge amount of through traffic. In particular, oil tanker traffic is rapidly [...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Strach przed zagrożeniem terrorystycznym sięgnął już globalnego rynku. Przed 11 września doskonale zorganizowana logistycznie produkcja pozwalała na obniżenie kosztów i napędzała światową koniunkturę. Wobec rosnącego zagrożenia należy podjąć radykalne kroki w celu ochrony interesów gospodarczych. Po[...]
EN Fear of terrorist interruptions has already affected the marketplace. Before 9/11, inventory had consistently trended downward as technology enabled just-in-time manufacturing and delivery of products. A significant breakdown in the maritime transport system would send shockwaves throughout the worl[...]
10
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The management of modern supply chain requires the use of many modern tools and applications. Telematics is a tool that allows to evaluate the state of implementation of processes in the supply chain in real time, take decisions adequate to a given situation, or carry out activities effectively. It [...]
11
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Effectiveness of the contemporary maritime transport depends largely on already implemented intelligent shipping and maritime environment monitoring systems, which are simultaneously responsible for improvement of the maritime transportation process, management and widely understood safety and secur[...]
12
51%
Logistics and Transport
EN Due to the insufficient critical mass of scientific expertise, and location between two the most developed centres of science in Pomerania, the Słupsk region has suffered from the lack of scientific coordination of its economic, social and cultural development. This paper, based on SWOT analysis pre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last