Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Program CATIA umożliwia zamodelowanie wnętrza samochodu osobowego oraz analizę pola widzenia kierowcy. Stworzono wnętrze samochodu osobowego i umieszczono w nim manekiny obu płci. Przeanalizowano trzy najważniejsze elementy wnętrza samochodu osobowego, na które spogląda kierowca prowadzący pojazd. P[...]
EN The CATIA program allows modeling car interiors and analyze the driver view Created interior of car and all gender dummies. Analyzed the three most important elements of a passenger car interior, on which looks the driver. The presented research results inform the designer that the field of vision o[...]
2
100%
Logistyka
PL W oprogramowaniu CATIA, po wcześniejszym zamodelowaniu środowiska badanego, istnieje możliwość poddania analizie ergonomii pracy podstawowych czynności obsługowych kierowcy samochodu osobowego. Na potrzeby badania stworzono manekina obu płci oraz zamodelowano propozycje wnętrza kabiny samochodu osob[...]
EN In CATIA software after modeling environment, it is possible to analyze the ergonomics of basic maintenance driver of a passenger car. For the purpose of research was created male and female test dummy, and modeled car cabin interior. For the experiment was taken three driver's attitude, without dri[...]
3
63%
Journal of Polish CIMAC
2013 Vol. 8, no 3 117--122
EN The paper presents the results of studies of the strength of dental material; zirconium dioxide in terms of the needs of dentists. More and more frequently it happens that dentists require not only mean value (or scope) of strength of a given material as well as the analysis of its reliability under[...]
4
63%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 3 355-361
EN In human teeth, depending on the age at which it is located, there are two types of teeth: milk and solid. During the consumption of various food groups of teeth meet their unique tasks. During Eating teeth are exposed to cyclic loading resulting in microcracks in the structure of the tooth. Using s[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 125-126
PL Celem badania była analiza właściwości mechanicznych materiału Cyrkon Lava, który jest stosowany do wytworzenia koron dentystycznych oraz mostów poprzez proces frezowania. Badania dotyczyły procesu trzypunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej Instron 8874 według normy PN-EN 843-1. Przeprowa[...]
EN Aim of this study was to evaluate mechanical properties of Cyrkon Lava material, used in production of dental crowns and bridges in the milling process. Research dealt with the three-point bending in the Instron 8874 testing machine in accordance with the PN-EN 843-1 standard. The research results c[...]
6
63%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 369-372
EN Zirconium dioxide is a material which, over the recent years, has been attracting support among dental technicians and dentists, thanks to its chemical composition and mechanical properties, it can replace nonanaesthetic foundations or metal crowns. Additionally zirconium dioxide is a material which[...]
7
63%
Journal of Polish CIMAC
EN Every engineer designer when designing the interior of a passenger car must obey certain norms and regulations. When engineer designer introduces innovative solutions of different equipment in the passenger car interior, he must create comfortable conditions for a driver. The article describes the a[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 197--198
PL W roku 1963 zostały zaprojektowane i wykorzystane łożyska z elementami tocznymi wykonanymi z ceramiki. Ten innowacyjny element konstrukcyjny został wykorzystany przez NASA w jednym z programów kosmicznych. Od tamtego czasu można zauważyć bardzo duże zainteresowanie w zastosowaniu łożysk z elementami[...]
EN Ceramic roller bearings with rolling elements have been known since the 60’s of last century. The material used in the bearings have very good mechanical properties, much better than the standard material - steel. In the study the authors focus on material which is zirconium dioxide, authors will pr[...]
9
63%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2014 nr 3(2) 67--73
PL Badania wytrzymałościowe pełnią bardzo dużą rolę w poznaniu zjawiska adhezji. Człowiek i zwierzęta wykorzystują zjawisko adhezji na co dzień. Zjawisko to w stomatologii odgrywa znaczącą rolę, ponieważ większość materiałów stomatologicznych stosowanych w wypełnieniach, koronach czy mostkach dzięki te[...]
EN Strength tests of bonded joints are very important in identifying and selecting the mechanical properties of the connection. Author shows three methods of strength studies of adhesive joins in the article. Glues used during the studies are also common in dental practice. The paper presents a prelimi[...]
10
45%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 919--922, CD
PL Oryginalnym osiągnięciem pracy jest przedstawienie metody diagnostycznej znajdującej zastosowanie w ocenie wytrzymałości złączy klejonych stosowanych w łączeniu szyby z konstrukcją nośną pojazdu lub budynku. Metoda ta pozwala na wyznaczenie maksymalnej wartości strzałki ugięcia lub kąta skręcenia, p[...]
EN The original achievement of the presentation is the diagnostic method used in assessing the strength of the adhesive joints used in connecting the pane to the vehicle or building support structure. This method allows to determine the maximum value of the deflection arrow or the angle of twist at whi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last