Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 12--15
PL W artykule omówiono problem oddziaływań sejsmicznych na budynki mieszkalne z wielkiej płyty, w tym analizę statyczno-wytrzymałościową i analizę sejsmiczną metodą spektrum odpowiedzi zgodną z Eurokodem 8 dla trójwymiarowego modelu MES prefabrykowanego budynku mieszkalnego, na podstawie historycznych [...]
EN This thesis introduces the problem of seismic effects on prefabricated, residential buildings made of concrete slabs. This article discusses the basic assumptions of panel construction in Poland, the nature and impact of seismic excitations caused by natural earthquakes. The main result of this arti[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 81-84
EN This thesis introduces the problem of seismic effects on prefabricated, residential buildings made of concrete slabs. This article discusses the basic assumptions of panel construction in Poland, the nature and impact of seismic excitations caused by natural earthquakes. The main result of this arti[...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest rozważenie pewnych aspektów egzystencjalnych dotyczących zagadnienia brzegowego Lidstone'a, postaci [wzór]. Jest widoczne, że problem istnienia rozwiązań zależy od części liniowej powyższego problemu. Dokładniej dla pewnego zestawu parametrów λi operator różniczkowy odpowiadający le[...]
EN In this paper we focus on the following form of the Lidstone BVP [formula]. We examine correlation between parameters λi ∈ R and the kernel of differential operaror that corresponds to the right hand side of the considered problem. Next we present a method of inverting the mentioned operator. In con[...]
4
63%
Journal of Applied Computer Science
EN In the paper we discuss the notion of Shannon capacity for invariant and evolving channels. We show how this notion is involved in information theory, graph theory and Ramsey theory.
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł przedstawia metodę zarządzania produkcją w zakładzie przemysłowym opartą na monitoringu maszyn. Zawarto informacje o realizacji projektu, elementach budowy systemu monitoringu oraz rezultatach, jakie daje ciągły nadzór nad pracą maszyn, w które wyposażony jest zakład produkcyjny.
EN This article presents a description of the method of production management in the industrial plant based on machine monitoring. The text contains information about the project, elements of build and the results of monitoring system offered continuous supervision over the work of machines, which has [...]
6
63%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN This paper is concerned with the existence of at least one solution of the nonlinear 2k-th order BVP. We use the Mountain Pass Lemma to get an existence result for the problem, whose linear part depends on several parameters.
7
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1483--1491
EN Considerations on the needs and opportunities of introducing multidimensional cadastre have been carried out for several years all over the world, including Poland. The European Union provides the Member States with a legal framework in the form of a standard governing the development of widely unde[...]
8
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/I 415--424
PL Geodezyjne pomiary terenowe wykonywane w przeszłości podczas zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oparte były bezpośrednio na osnowach pomiarowych. Parametry dokładnościowe tych osnów są niższe w porównaniu ze współczesnymi osnowami pomiarowymi. Obecnie, archiwalne materiały Państwowego Zasob[...]
EN Geodetic field measurements performed during the establishment and updating of land registry were based directly on the measuring networks. The accuracy parameters of these networks are lower compared to modern measurement networks. Currently, the archive materials of the State Geodetic and Cartogra[...]
9
51%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono aktualnie zachodzące zmiany w przepisach krajowych dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym opakowań żywności. Omówiono ustawodawstwo Unii Europejskiej w tym zakresie oraz nowe krajowe uregulowania prawne w odniesieniu do opakowań żywności. Polskie[...]
EN This article presents the current changes in Polish legislation concerning materials and articles intended to contact with foodstuffs including food packaging. The relevant European Community legislation is discussed and the new Polish regulations concerning food packaging materials are presented. T[...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono krajowe przepisy prawne regulujące ocenę opakowań do żywności oraz odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej z tego zakresu. Zwrócono uwagę na wynikającą z dyrektyw odpowiedzialność producenta wyrobu, który ma obowiązek stosować odpowiednie materiały i kontrolować bezpieczeństwo finalneg[...]
EN Polish food law concerning the evaluation of food packagings and the European Commission Directives were presented. The attention was paid to resulting from Directives responsibility of the producers who should use only the appropriate materials and control the safety of the final product. Also heal[...]
11
51%
Journal of Applied Computer Science
EN In the paper we present a measure of a discrete noisy channel, named the Shannon capacity, which is described in the language of graph theory. Unfortunately, the Shannon capacity C0 is difficult to calculate, so we try to estimate the value of C0 for specific classes of graphs, i.e. circular graphs.
12
51%
Foundations of Computing and Decision Sciences
2015 Vol. 40, No. 2 133--141
EN In the paper we give some theoretical and computational results on the third strong power of cycle-powers, for example, we have found the independence numbers α((C210)⊠3) = 30 and α((C414)⊠3) = 14. A number of optimizations have been [...]
13
39%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 1 (113) 129--134
PL W artykule opisano dwie stacje prób do badania trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych oraz silników szeregowych prądu stałego. Obie stacje zostały zbudowane w oparciu o przekształtniki energoelektroniczne, elementy pomiarowe i zarządzający nimi moduł kontrolno-sterujący. W kolejnych rozdziałac[...]
EN This articles describes two setups: one for testing traction squirrel cage induction motors and second for traction series DC motors. Both setups were built using power converters, measuring instruments and master control module. In following chapters there are presented some details concerns all se[...]
14
32%
Ekotechnika
2004 nr 2 14-14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last