Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 8 67-67
2
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 54--55
3
100%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 4 241--244
EN The experimental setup has been developed for laboratory testing of electromechanical energy transducers and rotary magne-torheological (MR) dampers. The design objectives are outlined and the parameters of the key elements of the setup are summarised. The structure of the mechanical and measurement[...]
4
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono model matematyczny zawieszenia magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Modelowane zawieszenie tworzy układ mechaniczny o dwóch stopniach swobody, zawierający dwa liniowe tłumiki MR oraz generator elektromagnetyczny. Zadaniem generatora jest przetworzenie energii mechanic[...]
EN In the paper a mathematical model of magnetorheological (MR) suspension with energy recovery is presented. The modelled suspension creates a mechanical system with two degrees of freedom, which contains two linear MR dampers and an electromagnetic generator. The task of the generator is to convert t[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 158--159
PL W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną technologia oraz proces budowy obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN powstałego w ramach zadania „Budowa drogi klasy D Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i W[...]
6
80%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych układu składającego się z przetwornika elektromechanicznego połączonego wspólnym wałem z obrotowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR). Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości momentów skręcających działających na układ. Analizie poddano poszc[...]
EN The paper summarises the results of strength analysis of a self–powered vibration reduction system incorporating an electromagnetic transducer and a rotary MR damper. The maximal torque acting on the vibration system is considered in the calculation procedure. The strength analysis involves individu[...]
7
80%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 193-202
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych generatora elektromagnetycznego połączonego z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR).Tłumik i generator są elementami samo zasilającego się układu redukcji drgań. Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości przyspieszeń działających na układ[...]
EN The paper summarises the strength analysis data of a linear electromagnetic generator connected to a magnetorheological (MR) damper on a joint piston rod. Both generator and the damper are elements in the self-powering vibration reduction system. The calculation procedure uses the maximal accelerati[...]
8
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 12 197-203
PL Praca opisuje 5-letnie zachowanie trójprzęsłowego mostu skrzynkowego o rozpiętości 14,1 m. Most znajduje się na obwodnicy Gniezna w Polsce. Po kilku miesiącach użytkowania na powierzchni drogi nad mostem pojawiły się koleiny. Przeprowadzono badanie w celu oceny przyczyn powstawania kolein i przygoto[...]
EN The paper describes 5 years of behavior of a corrugated steel box 3 span bridge with a 14.1m span. The bridge is located on Gniezno by-pass in Poland. After few months of operation road surface over the bridge showed signs of ruts. An expertise was performed to evaluate causes of rut formation and p[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 333--344
EN The paper deals with an MR damper-based vibration reduction system with energy harvesting capability. The main part of the system creates an MR damper and a power generator based on an electromagnetic transduction mechanism, which are integrated into a stand- -alone device (so called energy harvesti[...]
10
80%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 353-362
PL Praca dotyczy modelowania samozasilającego się układu redukcji drgań z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR) dla obiektu o jednym stopniu swobody. Do modelowania przyjęto trzy modele tłumika MR (Binghama, opisany funkcjami hiperbolicznymi i Spencera), których parametry zależą od natężenia prąd[...]
EN The study focuses on the model of a self-powered vibration reduction system incorporating a linear magnetorheological (MR) damper and an electromagnetic converter of mechanical-to electrical energy of an object with one degree of freedom The model of the system was implemented in the MATLAB/Simulink[...]
11
80%
Mosty
2018 nr 3/4 53--54
PL W artykule autorzy prezentują kolejne stadia realizacji pierwszego w Polsce w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego. Obiekt powstał w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka”. Zlokalizowany jest w km roboczym 0+126.10 drogi powiatowej nr 1116B [...]
12
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 145--149
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej elektromagnetycznego przetwornika energii przeznaczonego do zasilania obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę i działanie przetwornika. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w przetworniku i siłę elektromotoryczną indu[...]
EN The article presents a numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper (MR). It describes the construction and the operation of the converter. The distribution of the magnetic field in the transducer and the electromotive force induced in its c[...]
13
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2018 Nr 1 80--83
PL W artykule dokonano przeglądu metod wznoszenia obiektów ze stalowych blach falistych współpracujących z otaczającą je zasypką gruntową. Kiedy w 1996 r. technologia ta pojawiła się w Polsce, konstrukcje tego typu stosowano głównie jako przepusty. Z uwagi na relatywnie niewielki ciężar były łatwe i s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last