Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 2 30--39
PL Celem pracy było określenie zróżnicowania wpływu instalacji solarnych na krajobraz. Sformułowano hipotezę badawczą o rosnącym, wraz z rozwojem inwestycji z zakresu helioenergetyki, ich oddziaływaniu na krajobraz. W pracy rozpatrzono instalacje różniące się rodzajem zastosowanej technologii i konstru[...]
EN The aim of the work is to determine the impact of various solar power facilities on the landscape. The study put forward a research hypothesis that their effect on the landscape increases along with the development of investments in helioenergetics. The study examined installations which differed in[...]
2
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Celem pracy było wyznaczenie częstości występowania i stopnia nasilenia okresów suszy w okolicy Szczecina, jak również określenie tendencji zmienności tego zjawiska. Materiał stanowiły średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych z sezonu wegetacyjnego (od kwi[...]
EN The aim of the study was to determine the frequency of occurrence and the intensity of drought periods in the vicinity of Szczecin and to determine variability of this phenomenon. The study was based on monthly average air temperatures and monthly sums of atmospheric precipitation in the vegetative [...]
3
63%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 3 62--71
PL Celem pracy było określenie zróżnicowania przestrzennego rozwoju inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych i solarnych. Stwierdzono, że rozmieszczenie instalacji odnawialnych źródeł energii jest znacznie zróżnicowane przestrzennie. Więks[...]
EN The aim of the work is to deter- mine spatial diversity of the development of investments in renewable energy in Poland with a special focus on wind and solar farms. It has been found that distribution of renewable energy installations is very diverse spatially. Most wind installations are loc[...]
4
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 527--541
PL Analizę czasowej zmienności ozonu troposferycznego w Poznaniu (środkowo-zachodnia Polska) podjęto na podstawie danych zebranych ze stacji oceny jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem pracy było poznanie rozkładu i zmienności stężenia O3 oraz ocena zależności między rozpatrywanym[...]
EN This study analyzed the temporal variation of tropospheric ozone (O3) in Poznan (midwestern Poland) on the basis of data collected from a State Environmental Monitoring air quality assessment station. The aim was to investigate the distribution and variation of O3 levels and to assess the relationsh[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last