Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty taktyki działań lotnictwa wojsk lądowych w odniesieniu do śmigłowców. Przedstawiono klasyfikację i zadania śmigłowców wojskowych w czasie kryzysu i wojny oraz wyselekcjonowane zadania szczegółowe do których śmigłowce są szczególnie predysponowane. Również zw[...]
EN The selected aspects of tactics of the army air forces considering helicopters are presented in the article. The authors describe classification of military helicopters and their tasks during crisis and war with selected particular tasks for which helicopters are especially predicted. The necessity [...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 794--802
EN Numerous methods are employed all over the world in order to assess the odour air quality, including, among others, analytical chemistry, sensory, olfactometric and sensory-instrumental methods. Basic procedures for collecting of gas samples from point and area sources, and the determination of odou[...]
3
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 3 293--298
EN In this paper, a modification of the graph-based depth estimation is presented. The purpose of proposed modification is to increase the quality of estimated depth maps, reduce the time of the estimation, and increase the temporal consistency of depth maps. The modification is based on the image segm[...]
4
80%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 364--366
EN This paper proposes a high speed data encoder, which is dedicated to encode data sent by a gigabit Ethernet interface. The main aim of this encoder is not to achieve high bitrate reduction, but to create the coder, which can be efficiently implemented on FPGA and easily modified according to differe[...]
5
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 405--408, CD
PL W artykule opisano metodę poprawiającą jakość syntezowanych widoków wirtualnych w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia. W zaproponowanej metodzie rozdzielczość zarówno widoków zarejestrowanych przez kamery systemu wielowidokowego, jak i odpowiadających im map głębi jest dwukrotnie zwiększa[...]
EN In the paper we described a method what increases the quality of synthesized views in free-viewpoint television systems. In the proposed method the resolution of views captured by cameras of the multiview system with corresponding depth maps is increased two times in order to increase the accuacy of[...]
6
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 479--482, CD
PL W artykule przedstawiono nowatorską metodę estymacji spójnej międzywidokowo głębi dla systemów wielowidokowych. Proponowana metoda oparta jest na optymalizacji funkcji energii opartej na segmentach, a nie na punktach zarejestrowanych obrazów. Pozwala to na kontrolowanie końcowej jakości map głębi or[...]
EN In this article a new method of an inter-view consistent depth estimation for multiview systems was shown. The proposed method is based on the optimization of the energy function formulated over segments instead of over pixels of input views. The quality of depth maps and the time of their estimatio[...]
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 6 39--42
8
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 4 15--18
PL Pomimo pogłębiającego się problemu jakości powietrza i skarg mieszkańców w Polsce w systemie prawa nie ma do tej pory rozwiązań ustawowych dedykowanych wprost odorom i problemowi uciążliwości zapachowej.
9
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 233—236, CD
PL W artykule opisano metodę syntezy widoków wirtualnych wykorzystującą informację o teksturze i głębi z wielu widoków rzeczywistych. Przedstawione wyniki eksperymentalne potwierdzają znaczącą poprawę jakości syntezy w porównaniu do algorytmów wykorzystujących jedynie dwa sąsiednie widoki.
EN In the article we described a method of virtual view synthesis, which uses texture and depth information from multiple real views. Presented results confirm significant quality improvement compared to algorithms based on two neighboring real views only.
10
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 241—244, CD
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania segmentacji obrazu używając superpikselizacji w estymacji map głębi. Odpowiednie dobieranie współczynnika gładkości na podstawie lokalnej charakterystyki obrazu pozwala na jednoczesne zmniejszenie czasu estymacji map oraz zwiększenie dokładności ich opty[...]
EN In this paper method of depth map estimation using superpixel image segmentation is presented. Optimal selection of smoothing coefficient, based on local image characteristics, simultaneously decreases time of depth map estimation and improves its accuracy. Better quality of depth maps allows to cal[...]
11
80%
Inżynieria Ekologiczna
PL Hodowla zwierząt gospodarskich oprócz licznych korzyści niesie ze sobą szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, w tym emisję zanieczyszczeń, m.in. zapachowych, do powietrza atmosferycznego. Celem pracy była charakterystyka metod stosowanych w ocenie emisji odorów obiektów hodowlanych o[...]
EN Livestock farming, in addition to numerous benefits, has a number of negative effects on the environment, including the emissions of pollutants, incl. odorants, to atmospheric air. The purpose of the work was to characterize the methods used in assessing the emission of odours from breeding faciliti[...]
12
80%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 4 233--242
EN A widely used method for reducing odor emissions into the air at municipal waste plants is biofiltration. This method allows obtaining high gaseous pollutant removal efficiency at relatively low investment and operating costs. Evaluating the efficiency of a biofilter using dynamic olfactometry is a [...]
13
71%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 367--369
EN The paper presents a sound synthesizer dedicated to parametric sound compression, but also able to generate any signal in the audible band. The synthesizer is realized on an FPGA platform, and it uses additive sound synthesis. The synthesizer is characterized by a high quality, faithful reproduction[...]
14
71%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 373--375
EN This paper presents a concept of implementation of a remote programmable FPGA module on selected hardware platforms. The possibilities of programmable matrix configurations and different ways of data transmission through an appropriate interface are described. The measurement results of operating ti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last