Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 84-87
PL Publikacja opisuje przykładowy projekt zamocowania rurociągu pionowego z zawieszeniem/podporami sprężynowymi.
2
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 8 67-71
PL Dynamika rozwoju polskich miast w ostatnich latach może przyprawić o zawrót głowy. Pojęcia i procesy, które do niedawna opisywano jedynie w fachowych publikacjach, przeniknęły do mediów masowych, a niektóre niemalże zadomowiły się w języku powszednim.
3
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 6 73-76
PL Atutem śródmieścia jest różnorodny rynek mieszkaniowy, który kieruje swoją ofertę do szerokiej grupy osób. Paradoksalnie jednak, często właśnie w tym miejscu w bliskim sąsiedztwie koegzystują enklawy dobrobytu i obszary ubóstwa. Rozbieżności te stają się współcześnie coraz bardziej widoczne, gdy nie[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 1-2 51-55
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W świetle "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej" komunikacja tramwajowa stanowić powinna główny środek transportu miejskiego, podczas gdy autobusy pełnić mają funkcję uzupełniającą i dowozową. W osiągnięciu tego przeszkodzić może jednak zbyt niska gęstość zabud[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 9 84-87
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 10 18-23
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 7 54-55
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 2 12-20
PL Charakterystyka miasta i systemu ruchu rowerowego. Polityka rowerowa miasta. Polityka parkingowa miasta. Uspokajanie ruchu samochodowego.
EN Characteristics of the city and bicycle traffic system. Bicycle policy of the city. Parking policy of the city. Calming of motor-vehicle traffic.
10
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 18-26
PL Idea zrównoważonego transportu miejskiego. Zrównoważony transport miejski w Kopenhadze. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. Wypożyczalnie samochodów.
EN Idea of sustainable urban transport. Sustainable urban transport in Copenhagen. Organization of collective public transport. Rent-a-car services.
11
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 3 56-58
12
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 2-8
PL Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych. Dojazdy do szkół. Bariery techniczne korzystania z tramwajów przez inwalidów.
EN The demographic changes and the transportation behaviours. The tariff policy towards senior citizens. The access to schools. The technical barriers for disabled people to travel by tram.
13
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(3) 34--45
PL Badania nad wpływem infrastruktury transportu publicznego na rynek nieruchomości stanowią dynamicznie rozwijający się nurt w literaturze z zakresu geografii transportu. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu międzynarodowych badań w tym zakresie oraz em[...]
EN Research on the impacts of the public transportation infrastructure on property markets is a rapidly expanding field in the transport geography literature. Within this context, the aim of this paper is to review the existing international research in this field and to provide new empirical evidence [...]
14
63%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 5 25-33
PL Kilonia wyróżnia się na rowerowej mapie Niemiec licznymi innowacjami, które weszły do katalogu dobrych praktyk, a niekiedy nawet stanowiły impuls do zmian prawnych. Miasto, nie posiadające szczególnie sprzyjających warunków topograficznych ani klimatycznych dla ruchu rowerowego, potrafiło dzięki sku[...]
EN Numerous innovations, which have become a part of the catalogue of good practices, and sometimes they have even set an impulse for legal changes make Kiel unusual on the bicycle map of Germany. Thanks to a successful policy, a city with topography and climate not well suited for cycling managed to s[...]
15
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 1-2 42-44
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last