Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 563-567
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody XPS do analizy warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym. Pokazano wynik XPS dla energii wiązania w przedziale od 0 do 1100 eV, celem wykrycia pierwiastków w warstwie wierzchniej. Przeprowadzono również bad[...]
EN X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a quantitative spectroscopic technique that measures elemental composition, empirical formula and chemical state of surface. In XPS analysis, a sample is placed in an ultrahigh vacuum environment and exposed to a low-energy X-ray source. The X-ray excitation[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 4 322-325
PL Proces elektropolerowania jest kontrolowanym anodowym roztwarzaniem powierzchni metalu/stopu. Komercyjnie proces jako obróbka wykończająca został wprowadzony do produkcji w 1950 roku. Otrzymana po nim powierzchnia charakteryzuje się małą chropowatością, dużym połyskiem oraz gładkością. Artykuł preze[...]
EN Electropolishing is controlled anodic dissolution of metals which improves surface properties of metals. It is often referred to as a "reverse plating" or "Super Passivation" process. Commercial applications of electropolishing have been in use since 1950's. Conventional mechanical finishing system[...]
3
100%
Mosty
2011 nr 3 50-52
PL Takiej budowy jeszcze w Polsce nie było. 60-metrowe przęsła z 42-metrowymi awanbekami przesuwają się po podporach i od zachodniego przyczółka mostu zmierzają do wschodniego. Rzadko jeszcze stosowana w Polsce metoda nasuwania podłużnego robi wrażenie na specjalistach. Ogromne awanbeki, wsuwające się [...]
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1308--1312
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów składu chemicznego warstwy pasywnej wytworzonej na stali austenitycznej AISI 316L po polerowaniu elektrochemicznym w warunkach bez mieszania elektrolitu (EP), z mieszaniem elektrolitu (MIX), oraz po magnetoelektropolerowaniu (MEP). Wszystkie próby polerowani[...]
EN The main purpose of the work is to show a significant improvement of AISI 316L biomaterial after magnetoelectropolishing MEP. The studies were realized by taking XPS measurements on the steel samples after three surface treatments: abrasive polishing MP, standard electropolishing EP, and magnetoelec[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 247-250
PL W pracy ukazano warunki pracy i sposoby zużycia nitinolowych narzędzi endodontycznych oraz możliwości poprawy ich trwałości / jakości. Badania obejmowały SEM i interferometrię narzędzi uszkodzonych w procesie powiększania kanału zębnego, oraz narzędzi po magnetoelektropolerowaniu (MEP). Zużycie narz[...]
EN The aim of this study was to reveal the effects of operation of endodontic rotary files during a normal use and the possibilities for their endurance recovery. The effect of magnetoelectropolishing on the basic surface, and mechanical properties of Nitinol endodontic rotary files has been also studi[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 357--362
PL Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji różnych elementów podjazdów samochodowych. Są to główne rodzaje stali nierdzewnych, wykorzystywane do wytwarzania całej gamy części samochodowych. W pracy [...]
EN Alloy austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex steels are widely used in the automotive industry for the manufacture of various car elements. These are the main types of stainless steels used to produce a whole range of automotive parts. That work presents a wide range of applications for[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 442--445
PL Rozwój transportu samochodowego, kolejowego, morskiego jak i lotniczego jest jednym z ważniejszych wyzwań inżynierskich i logistycznych teraźniejszych czasów. Świat stając się "globalną wioską" wymusił rozwój głównie transportu lotniczego, ze względu na możliwość zwiększenia szybkości przewożenia lu[...]
EN The development of car, rail, maritime and air transport are among the most important engineering and logistical challenges of modern times. The world's "global village" reality is accelerating the development of mainly air transport in the pursuit of developing high speed transfer of people and goo[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 353--356
PL Stale nierdzewne zawierają minimum 50% żelaza i powyżej 10,5% chromu, co daje im odporność korozyjną zbliżoną do chromu. Z tego względu są szeroko stosowane do budowy zbiorników i cystern do przewozu środków stężonych chemicznych i płynów spożywczych. Ich odporność korozyjna wynika z pasywnych nanow[...]
EN Stainless steel is more resistant to corrosion as carbon one and it is increasingly used in transportation as construction materials for cisterns and tanks transporting chemicals and foodstuffs. Generally, under normal conditions on the surface of stainless steel is present a self-healing, passive l[...]
9
63%
Advances in Materials Science
EN In the paper, there are presented the analyses of iron Fe2p3/2 and chromium Cr2p3/2 and oxide O1s XPS spectra of surfaces obtained after abrasive and electrochemical polishing with additional treatment as chemical chelating in the solution containing of 10% Citric Acid and 2% E[...]
10
63%
Advances in Materials Science
EN Electrochemical polishing of metals and alloys is one of the most currently used finishing treatments, covering metallic biomaterials with complicated shapes (coronary stents, prostheses, etc.). A standard electropolishing (EP) process has been recently modified by including a magnetic field, and ca[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 233-236
PL W artykule omówiono wpływ rodzaju polerowania, mechanicznego ściernego oraz elektrochemicznego, austenitycznej stali stopowej AISI 304 na zawartość związków chromu oraz żelaza w warstwie wierzchniej, jak i na ich stosunek Cr/Fe.Badana stal nierdzewna jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysł[...]
EN The paper discusses the chromium compounds to iron compounds ratio of austenitic AISI 304 stainless steel after mechanical and electrochemical treatments. The tested stainless steel is widely used in many industries. The X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) studies show, that after electrochemical[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 355-362
PL Elektrochemiczne polerowanie stali jest coraz częściej wykorzystywane jako obróbka wykończająca, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych kształtów obrabianych detali. Obróbka najczęściej jest przeprowadzana w kąpieli złożonej z kwasu siarkowego H2SO4 oraz fosforowego H3PO4 z niewielkim dodatkiem wody [...]
EN Electrochemical polishing of steel is increasingly used as a finishing treatment especially for the parts of complex shapes. The treatment is usually carried out in a bath consisting of sulfuric acid (H2SO4) and phosphoric acid (H3PO4) with small amount of water (usually 10%). After the process the [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 363-366
PL Po szlifowaniu lub polerowaniu mechanicznym na powierzchni stali niestopowej powstają związki żelaza z tlenem, tworząc tlenki i uwodnione wodorotlenki żelaza (II), (III). W przypadku stali C45 w warstwie tlenkowej znajdują się: Fe₂ O₃ Fe₃ O₄ FeO, Fe⁰ FeOOH + n H₂ O.
EN After mechanical treatments (grinding, polishing) on the steel surface there are chemical compounds like iron oxides (II) and (III) hydrated hydroxides of iron. Depending on the chemical composition of the atmosphere surrounding worked detail a variety of chemical compounds will be created on the su[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 367-371
PL Stal C45 jest najbardziej popularnym materiałem używanym w przemyśle samochodowym. W poniższym artykule przedstawiono powierzchnie otrzymane po obróbce mechanicznej oraz elektrochemicznej. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że powierzchnie po polerowaniu mechanicznym mają zupełnie inną [...]
EN Carbon steel C45 is one of the most popular construction materials used for different purposes, also for automotive industry. In the paper the surfaces after mechanical and electrochemical treatments are presented. The results show that the surface after mechanical polishing has a completely differe[...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 487-491
PL Celem pracy było zbadanie wpływu natężenia pola magnetycznego na proces korozji wżerowej austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304. Do badań zastosowano elektrochemiczną metodę polaryzacji potencjodynamicznej. Korozja wżerowa próbek ze stali nierdzewnej AISI 304, była badana w wodnym 3% roztworze so[...]
EN The aim of the paper was to investigate the effect of a magnetic field intensity on the corrosion behaviour of stainless steel. The pitting corrosion variation of the Type AISI 304 stainless steel samples, as received, was studied in aqueous 3% NaCl solution in comparison with the same samples place[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 536--539, CD
PL W artykule omówione zostały zagadnienia zastosowania stali stopowych w środkach transportu. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące produkcji stali stopowych, walcowania na gorąco, właściwości mechanicznych oraz korozyjnych. Sporządzono wykresy przedstawiające uśrednione wartości granicy plast[...]
EN The article discusses transport applications of most popular stainless steels. The basic information about the production of alloy steels, hot rolling, mechanical and corrosion properties in that paper, are presented. In addition, the plots of yield strength, relative elongation, hardness and corros[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1304--1307
PL W artykule przedstawiono kompaktowo wyniki kilkuletnich badań i pomiarów składu chemicznego warstwy pasywnej, jej odporności na korozję równomierną oraz wżerową, jak i nanotwardość oraz zredukowany moduł Younga dla austenitycznej stali AISI 316L. Autorzy zaprezentowali nowoczesną metodę obróbki wyko[...]
EN The results presented in the paper have been obtained during several last years. They represent chemical composition of the passive layer measurements, its uniform and pitting corrosion resistance as well as nanohardness and reduced Young's modulus for the austenitic steel AISI 316L. The main goal i[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 682--685, CD
PL W artykule przedstawiono powierzchnie stali AISI 316Ti (EN 1.4571), która zawiera głownie takie pierwiastki stopowe takie jak: chrom (16-18%), molibden (2.0-3.0%), nikiel (10.0-14.0%), tytan (max 0.7), po standardowym polerowaniu elektrochemicznym przy gęstości prądu wynoszącej 50 A/dm2, w temperatu[...]
EN The AISI316Ti (EN 1.4571) austenitic stainless steel sample (50 × 30 × 1,5 mm) was used for the study. The main elements forming the steel are: chromium (16-18%), molybdenum (2.0-3.0%), nickel (10.0-14.0%), titanium (max 0.7%), and iron as the rest of the steel composition. The electrolytic polishin[...]
19
63%
Mechanik
PL Elektrolityczne utlenianie plazmowe (POE) zastosowano do biomateriałów metalowych, takich jak niob i stop Ti-Nb-Zr (TNZ). Obróbkę prowadzono w elektrolicie kwasu H3PO4 z dodatkiem azotanu miedzi. Otrzymane porowate powłoki badano z użyciem SEM/EDX. Badania uzyskanych powłok wykazały, że są one wzbog[...]
EN The Niobium and Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy biomaterials were treated by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in view of getting porous surface layers. For the PEO process, a special set up was built to perform the experiments in the electrolyte composed of concentrated H3PO4, with an addi[...]
20
63%
Advances in Materials Science
EN In the paper, the analyses of Fe2p3/2 and chromium Cr2p3/2 XPS spectra with fitting by symmetrical and asymmetrical line shapes as well as using Linear, Shirley and Tougaard Method of Background Subtraction are presented. The calculations are performed on AISI 316L SS biomaterial after magnetoelectr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last