Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2010 nr 138 59-68
PL Przedstawiono, opracowaną w Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki metodę, zapewniającą stabilizację ciśnienia pary świeżej podczas zmian mocy bloku energetycznego, wywołanych przesterowaniem zaworów regulacyjnych WP turbiny. Osiągnięto to dzięki powiązaniu układów regulacji: mocy i ciśnien[...]
EN The idea of coordination of boiler and turbine controllers operating in power unit which co-firing biomass-cool has been presented in this paper. Description of configuration of auxiliary signals generated in an electro-hydraulic power controller which enter the boiler automatic control system was g[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 380-383
PL Przedstawiono wyniki analizy optymalizacyjnej dwuwarstwowej kratownicy o ortogonalnym układzie prętów w warstwach.
EN Results of optimization analysis of a double-layer space truss with orthogonal location of bars in its two layers are presented.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 229-231
PL Stadion zbudowano w 2001 r. na terenie sejsmicznym. Mieści on 45 tysięcy widzów. Konstrukcję trybun i dachu wykonano ze stali nierdzewnej. Przekrycie podwieszono do czterech pylonów wysokości 90 m. Opisano rozwiązanie konstrukcji przekrycia stadionu.
EN Earthquake resistant Toyota Stadium for 45 thousand spectacors was assembled ending 2001. Stands and membrane roof construction is made of stainless steel. The partially retractable roof structure is suspended on four 90 meters high pylons. The steel roof construction of the stadium is described.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Analizowano różne warianty konstrukcji w celu znalezienia rozwiązania optymalnego. Oceniono wpływ rozmieszczenia prętów na nośność i odkształcalność konstrukcji. Pojawienie się lokalnego lub globalnego mechanizmu ruchu w konstrukcji uznano za osiągnięcie warunku stanu granicznego nośności. Wykazano [...]
EN The paper deals with finding an optimal variant of the structure among ten variants with geometrical character assumed in analysis. Appearance of the local or global mechanism in the structure is considered as achievement of ultimate limit state condition. The results obtained by optimal analysis of[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne wybranych obiektów sportowych i pawilonów usługowych, a w szczególności przekryć w postaci przestrzennych układów prętowych ze stalowymi elementami składowymi lub zespolonych z prętami drewnianymi i stalowymi. Opisano też obiekty z przekryciem li[...]
EN Architectural and structural solutions of selected sport objects and in particular noteworthy spatial roofs built of steel rods and as a composition of wood and steel rod members. Sport and service pavilions covered with s.c. 'tensegrity domes' are described as well.
6
100%
Acta Innovations
2014 no. 12 61--69
EN The article presents the experiences of the “ITC” Heat Engineering Department in Łódź of the Energy Institute in implementing innovative solutions in the field of power engineering. The process of commercialization of scientific research results is described. Based on the example of the electro-hydr[...]
7
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 1 34--37
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na blokach energetycznych 120 MW wyposażonych w mikroprocesorowe elektrohydrauliczne regulatory mocy (MREH) turbiny kondensacyjnej.
EN The paper presents results of tests conducted on 120 MW power units equipped with microprocessor electro-hydraulic power controllers (MREH) of condensing turbine.
8
63%
Energetyka
2013 nr 8 609--614
PL Przedstawiono prace związane z wdrażaniem i eksploatacją elektrohydraulicznych regulatorów mocy (REH) skonstruowanych w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki. Regulatory te wdrożono na pięciu blokach 120 MW w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. Omówiono budowę regulatora oraz j[...]
EN Presented are activities connected with implementation and operation of electrohydraulic output governors constructed in Oddział Techniki Cieplnej “ITC” of the Institute of Power Engineering. The governors were applied on five of the 120 MW units in one of the Polish power stations. Presented is the[...]
9
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 15-26
PL W artykule przedstawiony został opis układu regulacji turbiny kondensacyjnej oraz schematy konfiguracyjne typowego regulatora, wykorzystujące algorytmy sterowania dla różnych stanów pracy (regulacja mocy i prędkości obrotowej, praca w regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego itp.). Omówiono[...]
EN The construction and operation of an control system of a power unit turboset bas been described. Such an installation has been made on power blocks in Power Plant. The control system functions, principle of operation, his structure, software and investigations results have been presented. The presen[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W Elektrowni Adamów od 1970 roku, na pięciu blokach 120MW zainstalowane są elektrohydrauliczne regulatory mocy (REH) konstrukcji Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi. Były one wielokrotnie modernizowane tak, aby mogły spełniać aktualne wymagania Krajowej Dyspozycji Mocy odnośnie bloków biorących udzi[...]
EN The construction and operation of an control system of a power unit turboset has been described. Such an installation has been made on power blocks in Power Plant. The control system functions, principle of operation, his structure and investigations results have been presented. Results of tests car[...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
EN Studies on river terrace deposits using ground penetrating radar (GPR) were conducted on several river terraces in the Kamienica river valley, Polish Outer Carpathians. All GPR profiles were collected using RAMAC/GPR system with 50 and 200 MHz antennae. The study has been based on 10 GPR profiles fr[...]
12
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2005 nr 7-8 34-36
PL Przedstawiono zakres prac związanych z przystosowaniem regulatorów mocy turbiny do przyjmowania sygnałów oraz monitorowania stanu bloku.
EN The paper presents operations connected with adaptation of turbinę power controllers to registration and monitoring of power unit condition.
13
63%
Logistyka
1998 nr 1 45-46
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 197-206
PL Przedstawiono układ sterowania sekwencyjnego pracą zdmuchiwaczy parowych przeznaczonych do czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotłów energetycznych. W układzie tym nadrzędny system sterowania jest połączony magistralą komunikacyjną z modułami wykonawczymi zdmuchiwaczy oraz modułami wykonawczymi z[...]
EN The paper presents the control system for steam soot blowers. Steam soot blower used to clean all heating surfaces of boilers. The control system function, principle of operation, its structure, software and investigation results have been presented.
15
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody pseudospektralnej PSFD (Pseudospectral Finite Difference Method) do modelowania elektromagnetycznego pola falowego w stropie budynku. Wykonano serie pomiarów radarowych w budynku A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej, w celu uzyskania danych potrzebnych do prze[...]
EN This paper presents using of PSFD method (Pseudospectral Finite Difference Method) for modelling of GPR wave field in the building-ceiling. There are made series of georadar measurements inside the building of AGH University of Science and Technology in Kraków. Paper presents only one echogram, and [...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 6 308-312
PL Omówiono rozwiązania konstrukcyjne przekryć stadionów w Jokohamie (oddany do użytku w 1998 r.) i w Tokio (2001 r.). Zamieszczono liczne ilustracje.
EN Structural solutions of stadium spatial covers in Jokohama (built in 1998) and Tokio (built in 2001) are described. Numerous illustrations have been inserted.
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 562-566
PL Naświetlono zasady upraszczania problemów optymalizacyjnych złożonych konstrukcji prętowych. Rozważania zilustrowano przykładem optymalizacji hali o wymiarach w planie 36 x 36 m, przekrytej płaską dwuwarstwową kratownicą ortogonalną.
EN Principles of simplification of the optimization problem of complex bar structures are presented. An example of optimization concerned spatial ortogonal roof trusses above a building with dimmensions 36 x 36 m is presented.
18
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 32 111--114
PL W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany jest obecnie nowy regulator centralny LFC (Load Frequency Control), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań LFC.[...]
EN The construction and operation of an control system of a power unit turboset has been described. The controllers use the BPP signal from ARCM system. Such an installation has been made on power blocks in Power Plant. The control system functions, principle of operation, his structure, software and i[...]
19
63%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na blokach energetycznych współspalających biomasę. Na blokach tych zostały zainstalowane elektrohydrauliczne regulatory mocy konstrukcji Oddziału Techniki Cieplnej ITC z Łodzi, Instytutu Energetyki. Przedstawiono opracowaną w ITC metodę zapewni[...]
EN This paper, presents results of research, conducted in power units (while co-burning biomasscool). Electrohydraulic active power governors designed by the Lödz-branch ITC Heat Engineering Department of the Power Engineering Institute were installed in the units. This method developed by ITC ensures [...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki od ponad 25 lat prowadzone są prace badawcze dotyczące elektrohydraulicznej regulacji mocy czynnej bloków energetycznych. W artykule przedstawiono model takiego bloku, złożony z różnego rodzaju bloków funkcyjnych opisujących poszczególne węzły [...]
EN The Heat Engineering Branch “ITC” in Lodz of the Institute of Power Engineering has for many years conducted R&D projects related to the implementation of electro-hydraulic power controllers to power units. Models of power unit are presented in this article. These models were implemented to Scilab s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last