Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1289--1292, CD
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania nowoczesnego mikrokomputera do utworzenia własnego serwera stron www/PHP, porównanie wydajności omówionego serwera z serwerem uruchomionym na standardowym biurowym komputerze PC. Podjęto próbę skonfigurowania mini serwera www/PHP w taki sposób, aby był o[...]
EN The article presents how to use a modern microcomputer to create your own web server / PHP, comparing the performance of the server with a server running on a standard office PC. An attempt has been made to configure the mini web/PHP server to be as mobile as possible with maximum computing power. T[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1293--1296, CD
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania mikrokontrolerów typu ATmega w sterownikach systemów zarządzających automatyką obiektów budowlanych. Omówione zostały zasady łączenia mikrokontrolerów oraz przekaźników celu efektywnego sterowania urządzeniami automatyki budynku inteligentnego oraz o[...]
EN Continuing the development of consumer electronics brings ever greater automation of everyday life. It is natural that more and more people are interested in intelligent building, wanting to automate the control of the building's electrical system and even the use of home appliances. Until recently,[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1363--1366, CD
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnego urządzenia elektrotechnicznego do badań współczynnika przenikania ciepła w przegrodach ściennych. Podjęto próbę wyjaśnienia, jaki wpływ dla energooszczędności budynku ma rodzaj przegrody i na jakiej zasadzie przenika ciepło. Zostały przeprowadzone [...]
EN The article presents the use of modern electrical engineering equipment for testing the heat transfer coefficient in wall partitions. An attempt was made to explain how the energy efficiency of a building is influenced by the type of partition and on what principle it is permeating the heat. Physica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last