Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 1 71-84
PL Jednym z obowiązków samorządu gminnego jest opracowanie i wdrożenie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na dużą liczbę zagadnień, które trzeba uwzględnić podczas planowania i nadzorowania działania takiego systemu, jest to zadanie bardzo skomplikowane. Szczególnie istotne j[...]
EN One of the duties of communal council is developing and implementation of municipal wastes management system. Due to a large number of questions, which should be considered during planning and supervising such system functioning, this task is very complicated. Particularly essential is to secure the[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 2 53-57
PL Artykuł jest pewną wersją referatu przedstawionego przez Autorkę na posiedzeniu Rad Gospodarki Wodnej Regionów Małej Wisły i Górnej Odry w grudniu 2010 r. Poruszono bardzo istotny, fundamentalny dla rozwoju gospodarki wodnej problem jej finansowania. Przedstawiono analizę obecnego stanu i na tym tle[...]
EN The article is a version of a study presented by the Author on the meeting of the Water Management Councils of Little Vistula and Upper Oder in December 2010. The article mentions a very important problem of its financing, fundamental for the water management development. It presents the analysis of[...]
3
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 67-78
PL Przeprowadzono analizę funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie wyników ankietowania urzędów gmin województwa śląskiego, w których uchwalono gminne plany gospodarki odpadami (gpgo). Z ankietowanych gmin uzyskano informacje na temat sposobu wdrażania poszczególnyc[...]
EN On the basis of poll results for those municipalities in Silesian Voivodeship who passed their resolutions on municipal plans of waste management (mpwm), an analysis was performed of municipal systems of municipal waste management functioning. From these municipalities for whom the poll was conducte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last