Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 131-143
PL W pracy podjęto próbę określenia wpływu trzech anionowych detergentów na parametry charakteryzujące pracę i biocenozę osadu czynnego. Badania objęły kontrolę parametrów fizykochemicznych, techniczno-technologicznych oraz oznaczenia hydrobiologiczne dla różnego stężenia zwiazków. Jednoczesnie określo[...]
EN In the paper we try to investigate the effect of three different anionic surface active agents on the parameters of labour and biocenosis of activated sludge. We have determined the physicochemical, technic-technological parameters and hydrobiological conditions for different concentrations of inves[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 123-129
PL W pracy podjęto badania dotyczące możliwości wykorzystania nadtlenku wodoru do usuwania trzech anionowych środków powierzchniowo czynnych. Określono optymalne warunki analityczne procesu oraz efektywność utleniania. Najlepsze rezultaty otrzymano w przypadku stosowania nadtlenku wodoru do usuwania si[...]
EN We try use hydrogen peroxide solution for the degradation of three anionic surface active agrents. We have determined the optimum conditions for investigated process and its efficiency. It was found that the best results were received for the degradation of lauryl sulphate.
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 237-242
PL Przeprowadzono badania dotyczące określenia zawartości anionowych środków powierzchniowo czynnych w wodach rzeki Białej oraz ściekach z terenu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku. Oznaczone stężenia detergentów anionowych w wodach z rzeki kształtowały się w granicach 0,23-0,50 mg/dm3, zależ[...]
EN Investigation on anionic surface active agents concentrations in Biała river water and waste water from sewage treatment plant was carried out. It has been found that concentration of anionic detergents in river water was 0,23-0,50 mg/dm3 and varied with seasons of the year. In waste water concentra[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 124-127
PL Rosnąca produkcja oraz zużycie środków powierzchniowo czynnych (SPC) wiążą się nierozerwalnie z obecnością określonych ilości tych zanieczyszczeń w wodach naturalnych oraz ściekach. Omawiana grupa związków zaliczana jest do zanieczyszczeń bardzo uciążliwych. W związku z tym podjęto badania dotyczące[...]
EN Anionic surface active agents are numbered among four class of toxicity. Toxically influence of this compounds depends on concentration, chemical structure and length of carbon chain. It was therefore decide to study possibility application sorption method to removal of anionic surface active agents[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last