Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2008 nr (5) 61--68
EN The paper is devoted to the research into the consistence and air content of fresh cement composites. The experiment included 24 mixtures prepared on the basis of CEM I 42.5R Portland cement and natural quartz sand of 0÷2 mm particle size. Five types of polypropylene fibre were used, with lengths ra[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 131-138
PL W ostatnich latach podejmuje się wiele badań służących poprawie trwałości kompozytów cementowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na korzystne oddziaływanie w tym względzie włókien polipropylenowych, ograniczających propagację mikrorys w tężejącym materiale betonopodobnym. Nie wspomina się jed[...]
EN In recent years much research has been done to improve durability of cement composites. In literature on the subject, beneficial effects of polypropylene fibers, which limit micro-scratches propagation in solidifying concrete-like material, are indicated in this respect. The risk of decreased final [...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 281-283
PL Celem badań było określenie skali oddziaływania włókien polipropylenowych na parametry mechaniczne nie tylko kompozytów cementowych o matrycach czystych, ale również modyfikowanych dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Przeprowadzono badania wytrzymałości 28-dniowej zapraw cementowych wyk[...]
EN The aim of the research was to determine the scale of influence that polypropylene fibre admixture has on mechanical parameters of not only cement composites of basic matrices, but also those modified with mineral and chemical admixtures. Twenty four cement mortar formulas were tested for 28-day str[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last