Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule rozważono zagadnienie możliwości wystąpienia form własnych drgań skrętnych w zakresie niskoczęstotliwościowym belek o prostokątnym kształcie przekroju. Rozważono wpływ stosunku wysokości do szerokości przekroju oraz długości belki. Prostokątny kształt przekroju został wybrany ze względu n[...]
EN This paper discusses the problem of the existence of torsional natural modes in the low frequency range for a beam with a rectangular cross-section with different ratios between width and height and different lengths. The rectangular type of cross-section is chosen because of practical applications [...]
2
100%
Journal of KONES
EN The main purpose of this article is to present the structure of a tactical air force, on the example of the Polish Tactical Air Force, in a form of a technical system. This kind of technical system presents the technical point of view and organizationally bonds currently existing systems, objects (f[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 4 991--1004
EN In the paper, the analytical solution of excited torsional vibrations of prismatic thin-walled beams for different types of boundary conditions and different types of external excitation of torsional moment are formulated. The presented solution can be applied, among others, to preliminary analysis [...]
4
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Głównym celem tej pracy jest zaprojektowanie modelu uogólnionego systemu technicznego (MUST), utworzonego na podstawie analiz istniejących modeli systemów technicznych. Prowadzone rozważania mają na celu wskazanie modelu opartego na zaobserwowanych homologiach między systemami istniejącymi np. w tra[...]
EN The main purpose of this paper is to design the Model of Generalized Technical System (MGTS) which derives from spread analysis of presently existing models of technical systems. Undertaken considerations are aimed to indicate a suitable general model based on observed homology between currently exi[...]
5
100%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 45--66
PL Obszarem zainteresowań badawczych artykułu jest system użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego. Rozpatrywane są cykle czynności lotniczych pilotów, które mogą być podstawą klarownego określania domen analiz dla procesów zarządzaniu ryzykiem zagrożeń w systemach użytkowania samolotów lotnictwa ta[...]
EN The tactical aircraft’s operating system (system of a tactical aircraft’s operational usage) constitutes the main research area of this paper. The authors consider and look into the airmen’s aviation activities cycles which could be the basis for a clear and coherent indication and description of an[...]
6
80%
Archives of Acoustics
2014 Vol. 39, No. 4 639--644
EN Beams with rectangular cross-section, with large length-to-width ratio, can be excited to torsional vibrations. If the piezoelectric elements are mounted to the beam in pairs at the same cross-section with two separated elements positioned on the same side of the beam, and the voltages applied to th[...]
7
80%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 6 341--349
PL Zamiarem autorów było zaprezentowanie pewnego ciągu myślowego, który doprowadził wraz z aktywnymi działaniami na tym polu do pojawienia się komercyjnie dostępnych laserów włóknowych oraz wzmacniaczy optycznych dla linii światłowodowych. W procesie dochodzenia do rozwiązań komercyjnych etapami były: [...]
EN The manufacturing of the erbium/ytterbium co-doped oxyfluoride glass-ceramics optical fiber was discussed on the background of literature review and own achievements. The role of erbium ions as NIR emitters as well as ytterbium ions in the process of stimulated emission has been explained and illust[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 101 15--26
EN The Tactical Aircraft Operating System (a system for tactical aircraft operational usage) constitutes the main research area of this paper. The authors present this system via an innovative model for an anthropotechnical system in the format of an aggregated analysis domain. This model constitutes a[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
2018 Vol. 39, nr 6 204--214
PL Zamiarem autorów było precyzyjne określenie warunków wygrzewania włókien optycznych ze szkieł tlenofluorkowych, współdomieszkowanych erbem i iterbem, przeznaczonych na rdzenie aktywnych światłowodów wielodomowych. Pożądana, finalna mikrostruktura włókien to jednorodnie rozłożone w matrycy szklistej [...]
EN Erbium/Ytterbium co-doped oxyfluoride glass-ceramics can be applied as the optical fiber core. For that reason its crystallization kinetics is described in terms of the JMAK model (Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov) with later updates. Differential Thermal Analysis (DTA) measurements of glass and glass[...]
10
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Szybki wzrost produkcji blach ocynkowanych ogniowo jest związany z ro- snącym zapotrzebowaniem na ten produkt przede wszystkim w przemyśle samochodowym oraz w budownictwie, ale także w produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Struktura warstwy wierzchniej ocynkowanej ogniowo stali obejmuje nałożon[...]
EN The rapid growth of hot-dip zinc coatings invention seems to be a re- sponse to the market expectations (mainly the automobile industry). The outer layer of hot-dip galvanized steel is composed of Zn-Al alloy coating and the transition layer between the coating and steel substrate. The latter consis[...]
11
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono badania mikrostruktury pokryć cynkowych typu Galfan na podłożu stalowym w obszarze przejścia warstwa - podłoże. Materiałem do badań były dostępne na rynku próbki pokrywanych blach otrzymanych metodą zanurzeniowa w kąpieli zawierającej 5-7% wagowych Al. Zastosowanie szeregu metod anali[...]
EN The commercially available Galfan coating containing 5-7wt.% of Al deposited on the low carbon steel substrate by hot dipping has been examined with respect to the microstructure of the coating/substrate interface area. The application of several experimental techniques (SEM/EDS, XRD, TEM/AEM/EDS/ED[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last